На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

б) зміцнення репутації державних службовців;

в) забезпечення верховенства права;

г) створення умов політичної неупередженості;

д) інформування громадян про поведінку, яку вони мають очікувати від державних службовців.

4. При прийнятті на державну службу державний службовець знайомиться з загальними правилами поведінки державного службовця, про що робиться письмове засвідчення в:

а) його особовій справі;

б) його трудовій книжці.

5.Державна служба України грунтується на принципах:

а) служіння Українському народу та Українській державі;

б) демократизму, гуманізму і соціальної справедливості;

в) верховенства права, що забезпечує пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

г) професіоналізму, ініціативності, чесності, відданості справі; персональної відповідальності за виконання посадових повноважень і дотримання службової дисципліни;

д) централізації;

е) децентралізації;

є) політичної неупередженості;

ж) відкритості, гласності та контрольованості;

з) служіння територіальній громаді.

6. Поведінка державних службовців повинна:

а) відповідати очікуванням громадськості й забезпечувати довіру суспільства та громадян до державної служби;

б) сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією і законами України;

в) відповідати психологічним особливостям;

г) відповідати власним політичним поглядам державного службовця.

7. Державні службовці можуть брати участь у політичній чи іншій громадській діяльності:

а) поза межами їх службових обов'язків;

б) у час, визначений політичною чи громадською організацією;

в) в позаробочий час.

8. Державний службовець при виконанні службових обов'язків повинен діяти на засадах:

а) чесності,

б) справедливості,

в) відповідності очікуванням громадян;

г) відповідності власним політичним поглядам державного службовця;

д) відповідальності,

е) відкритості й прозорості.

9. Державний службовець повинен:

а) сумлінно виконувати свої службові обов'язки;

б) проявляти ініціативу;

в) проявляти творчі здібності;

г) вдосконалювати організацію своєї роботи.

10. Державний службовець має виконувати свої посадові обов'язки:

а) чесно і неупереджено;

б) враховуючи свою особисту вигоду;

в) не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій;

г) рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян.

11.У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний:

а) невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівнику, який дав доручення;

б) підготувати проект розпорядження;

в) у разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу.

12. Державні службовці не можуть:

а) брати участь у страйках;

б) доповідати керівникові про те, що доручення суперечить чинному законодавству;

в) економно використовувати ресурси;

г) вчиняти дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню органів державної влади.

13. Конфлікт інтересів випливає із ситуації, коли державний службовець має:

а) приватний інтерес;

б) політичні уподобання;

в) раціонально використовувати ресурси;

г) професійні і навчальні інтереси.

14. Конфлікт інтересів має бути вирішений до:

а) прийняття на державну службу;

б) підвищення рангу;

в) призначення на нову посаду.

15. Державний службовець не має права:

а) декларувати доходи своєї сім'ї;

б) виконувати будь-яку роботу на умовах сумісництва;

в) декларувати свої доходи;

г) відмовляти фізичним і юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами;

д) надавати недостовірну чи неповну інформацію;

е) виконувати свої громадянські фінансові зобов'язання;

є) виконувати свої повноваження.

16. Державні службовці, які здійснюють керівництво іншими державними службовцями або контролюють їх роботу, зобов'язані:

а) вживати заходів щодо дотримання ними Загальних правил поведінки відповідно до законодавства;

б) застосовувати засоби заохочення;

в) застосовувати засоби покарання;

г) пропонувати керівнику вищого рівня застосовувати відповідні дисциплінарні заходи за їх порушення.

17. Доповніть відповідь. Державний службовець повинен ставитися до громадян, керівників і співробітників:

а) шанобливо;

б)

18. Доповніть відповідь. Державни службовець у ставленні до громадян, їх об'єднань та юридичних осіб не повинен проявляти:

а) свавілля;

б) _;

в) .

19. Доповніть відповідь. Державний службовець у відношенні до релігійних організацій, міжнародних організацій, іноземних установ та іноземців має виявляти:

а) толерантність;

б) дотримання народних звичаїв і національних традицій;

в) _.

20. Доповніть відповідь. При виконанні своїх повноважень державний службовець має забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались:

а) раціонально;

б) _;

в) _.

21. Доповніть відповідь. Державний службовець зобов'язаний своєчасно і точно виконувати:

а) рішення органів державної влади;

б) _.

22. Спілкування – це складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, що є наслідком потреби в спільній діяльності:

а) так;

б) ні.

23. Основні принципи ефективного ділового спілкування:

а) рівність позицій учасників ділового спілкування;

б) орієнтації лише на власні інтереси;

в) єдність змісту і форми спілкування;

г) дотримання етики і культури ділового спілкування;

д) орієнтація на перемогу за будь-яких обставин.

24. Комунікативними бар’єрами у процесі ділового спілкування є:

а) ввічливість, пошанування;

б) критика, звинувачення;

в) наказ, команда;

г) розуміння, співпереживання;

д) погрози, залякування;

е) образи, висміювання.

25. Основу ефективного ділового спілкування повинні складати наступні морально-етичні цінності:

а) чесність;

б) домінантність;

в) правдивість;

г) щирість;

д) критика;

е) співпереживання;

є) ввічливість.

26. Психологічні умови ведення ділових переговорів вимагають:

а) різнобічного підходу до проблем і явищ;

б) орієнтації лише на власні інтереси;

в) готовність прислухатися до інших;

г) доброзичливе ставлення до співрозмовників;

д) орієнтація на перемогу за будь-яких обставин.

27. Культура ділового спілкування передбачає:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат