На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

а) наявність у його учасників психологічних знань;

б) дотримання принципу „переможців не судять”;

в) готовність до взаємодії;

г) орієнтація на взаєморозуміння та злагоду;

д) вміння домагатися власних цілей будь-якими засобами.

Ключі правильних відповідей:

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Правильна відповідь

а

а, в

а, б, д

а

а, б, в, г, є, ж

а, б

а, в

а, б, д, е

а, б, в, г

а, в, г

а, в

а, г

а

а, в

№ завдання

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

Правильна відповідь

г, д

а, г

дотримуючися високої культури спілкування

б)байдужість

в)бюрократизм

повагу

б)ефективно;

в) економно

розпорядження і вказівки своїх керівників

а

а, в, г

б, в, д, е

а, в, г, е, є

а, в, г

а, в, г

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З ПИТАНЬ СЛУЖБОВОЇ ЕТИКИ

1. Запропонуйте дієві та ефективні механізми контролю за дотриманням державними службовцями етики поведінки.

2. Аргументуйте Ваше ставлення до існування етичних комісій на державній службі та в органах місцевого самоврядування.

3. Розкрийте зміст та аргументуйте необхідність реалізації основних принципів поведінки державних службовців.

4. Запропонуйте найбільш прийнятні методи морального впливу на працівників в практиці органів державної влади та місцевого самоврядування.

5. Визначіть причини, що стоять на заваді формуванню культури поведінки державних службовців.

6. Визначіть шляхи стимулювання професійної відповідальності державних службовців.

7. Сформулюйте пропозиції щодо проведення діагностики культури та етики публічного адміністрування.

8. Сформулюйте основні правила для керівника, який має намір провести серйозні зміни в культурі організації.

9. Розробіть заходи, які необхідно вжити для поліпшення морального клімату в органі державної влади, з діяльністю якого Ви обізнані.

10. Сформулюйте правила, яких доцільно дотримуватися керівникові підрозділу для формування позитивного морального клімату.

11. Охарактеризуйте можливі морально коректні способи впливу підлеглого на керівника.

12. Визначте способи партнерських взаємодій між керівником і неформальним лідером, що орієнтовані на налагодження продуктивної професійної діяльності підрозділу.

13. Проаналізуйте стан впровадження і дотримання ділового етикету в органі державної влади, в якому Ви працюєте.

14. Сформулюйте поради керівникові структурного підрозділу органу державної влади щодо впровадження і дотримання ділового етикету.

15. Проаналізуйте стан дотримання державними службовцями правил поведінки і вимог до зовнішнього вигляду.

16. Сформулюйте переліки правил ділового етикету, яких необхідно дотримуватися в процесі:

- проведення ділових зустрічей;

- переговорів;

- нарад;

- телефонних розмов;

- бесід і розмов керівника з підлеглими.

ЗАВДАННЯ ЩОДО ОПИСУ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ, ПОВЯЗАНИХ ЗІ СЛУЖБОВОЮ ЕТИКОЮ

1. Опишіть (словесно, з використанням відеозаписів, фотографій тощо) або розіграйте проблемну ситуацію, пов’язану зі службовою етикою.

2. Запропонуйте іншим учасникам конкурсу проаналізувати ситуацію і надати пропозиції щодо вирішення наявної в ній проблеми.

3. Дайте обгрудновану оцінку якості аналізу іншими учасниками конкурсу запропонованою Вами ситуації і пропозиціям щодо вирішення проблеми, яка виникла в описаній ситуації.

ПУБЛІЧНІ ВИСТУПИ

З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

ТА РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Завдання щодо визначення тематики публічних виступів

1. Визначте варіанти тем виступів перед фахівцями тієї галузі чи сфери, з якою пов’язана Ваша професійна діяльність.

2. Визначте варіанти тем виступів перед представниками громадськості з питань тієї галузі чи сфери, з якою пов’язана Ваша професійна діяльність.

3. Оберіть одну з тем для Вашого публічного виступу під час конкурсу.

4. Визначіть мету і завдання виступу.

5. Розробість структуру і зміст виступу.

6. Здійсніть виступ.

Критерії оцінки здатності визначати тематику виступів та здатності здійснювати публічний виступ

1. Актуальність визначених тем.

2. Відповідність обраної теми меті виступу, інтересам і потребам слухачів, особливостям ситуації.

3. Відповідність змісту виступу заявленій темі, меті, особливостям слухачів.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат