На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

26. Надання державних послуг: досвід країн розвиненої демократії.

27. Налагодження взаємодії органів органів державної влади із засобами масової інформації.

28. Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі.

29. Організація державної служби в Україні.

30. Організація і проведення консультацій з громадськістю.

31. Орієнтація на споживача - реалізація принципу підвищення якості управлінських послуг.

32. Орієнтація органів державної влади на задоволення потреб громадян як споживачів управлінських послуг.

33. Основні напрями реформування державної служби в Україні.

34. Підвищення ефективності державного управління: стан, перспективи та світовий досвід.

35. Принципи вдосконалення якості надання управлінських послуг.

36. Принципи державного управління, механізми їх прояву і використання.

37. Проблеми адаптації державної служби України до стандартів Європейського союзу.

38. Проблеми професіоналізації державної служби в Україні та шляхи їх вирішення.

39. Проблеми якості управлінських послуг в Україні на сучасному етапі.

40. Професіоналізація державної служби.

41. Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади.

42. Реалізації гендерної політики в Україні.

43. Реалізація управлінських проектів.

44. Реформування системи державного управління з метою адаптації до європейських стандартів і впровадження принципів нового публічного управління в Україні.

45. Реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування.

46. Розмежування завдань держави й органів місцевого самоврядування.

47. Стан, проблеми і перспективи електронного врядування.

48. Становлення громадянського суспільства в Україні.

49. Тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід.

50. Технологія прийняття управлінських рішень у державному управлінні.

51. Технологія управління проектами в державному управлінні.

52. Удосконалення державного фінансового контролю.

53. Удосконалення фінансового контролю в системі державного управління.

54. Фінансовий контроль в системі державного управління: стан, проблеми та шляхи їх вирішення.

55. Формування позитивного іміджу органів місцевого самоврядування.

56. Шляхи поліпшення кадрового складу державної служби в Україні.

57. Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій.

58. Державна політика стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів.

59. Інвестиційна привабливість регіонів і міст.

60. Місцеві податки і збори: стан, проблеми і шляхи їх вирішення.

61. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль в економічній системі держави.

62. Місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів.

63. Моніторинг і оцінювання реалізації проектів регіонального розвитку.

64. Прийняття рішень на регіональному і місцевому рівнях із залученням громадян.

65. Проект як інструмент вирішення питань місцевого розвитку.

66. Проектний розвиток регіону: адаптація досвіду ЄС.

67. Регіональна інвестиційна політика.

68. Регіональна політика і територіальне управління в умовах реформ.

69. Регіональні програми залучення інвестицій.

70. Склад місцевих податків і зборів в Україні, практика і проблеми місцевого оподаткування.

71. Моделі і категорії стратегічного планування розвитку регіону (території). Процес стратегічного планування економічного розвитку міста (регіону).

72. Сучасна система стратегічного планування в Україні на центральному, регіональному і місцевому рівнях.

73. Мета, стратегія і механізми реалізації політики інтеграції економіки України у світову економіку.

74. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

75. Україна і Європейський Союз: розширення міжнародного співробітництва.

76. Проблеми реалізації економічної політики в Україні.

77. Бюджетна політика в системі узгодження соціально-економічних інтересів сучасного суспільства.

78. Податкова система України: стан, проблеми, перспективи.

79. Проблеми визначення ефективності інвестиційних проектів.

80. Антикризове управління: проблеми і шляхи вирішення в умовах України.

81. Підвищення ефективності антикризового управління економікою.

82. Сутність, мета, стратегія і механізми реалізації соціальної політики України.

83. Гуманітарний розвиток і гуманітарна політика держави.

84. Гендерний підхід до мотивації персоналу.

85. Ділове спілкування і забезпечення його ефективності.

86. Діяльність керівника структурного підрозділу органу державної влади щодо щодо формування у підлеглих мотивації до якісного виконання службових обов’язків.

87. Засоби управлінського спілкування.

88. Керівник у сфері державного управління.

89. Комунікації в органах державної влади.

90. Методи впливу керівника на підлеглих.

91. Методи добору і оцінювання персоналу в органах державної влади.

92. Мотивація як інструмент управління персоналом.

93. Мотивація як складова ефективного управління персоналом організації.

94. Напрями удосконалення діяльності керівних працівників органів державної влади.

95. Організаційна культура керівника.

96. Основнi стилi керiвництва.

97. Особливості здійснення управління персоналом на засадах нового публічного менеджменту.

98. Пріоритетні напрями удосконалення діяльності керівних працівників органів державної влади.

99. Психологiчний клімат у структурних підрозділах органів державної влади.

100. Психологiчний клімат як умова забезпечення ефективного управлiння структурним підрозділом органу державної влади.

101. Психологічні засади управлінської діяльності.

102. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника органу державної влади.

103. Розробка і прийняття управлінських рішень.

104. Толерантність як складова загальної та професійної культури сучасного керівника

105. Функції менеджменту.

Запропоновані теми не є обовязковими і можуть корегуватися, а також можуть визначатися самостійно з урахуванням професійних потреб та інтересів учасників конкурсу.

Рекомендації щодо розробки змісту творчих робіт

Розкриваючи тему необхідно висвітлити такі питання:

1. Загальна характеристика проблеми, її прояви.

2. Аналіз стану діяльності щодо реалізації політики у певній галузі, причини виникнення проблеми.

3. Обгрунтування необхідності вирішення проблеми.

4. Теоретичні і правові засади вирішення проблеми.

5. Досвід вирішення проблеми в Україні та країнах розвиненої демократії.

6. Опис досвіду роботи автора щодо вирішення проблеми.

7. Рекомендації щодо вирішення проблеми.

Висновки.

Орієнтовна структура творчої роботи

· Вступ

· Основна частина

· Висновки

· Список використаної літератури

· Додатки

Критерії оцінки творчих робіт

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат