На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Інструментарій для оцінювання компетентностей державних службовців включено до Програми конкурсу в розділи:

Запитання для контролю і самоконтролю знання навчального матеріалу програми підвищення кваліфікації державних службовців органів державної влади в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”;

Матеріали для здійснення відбору у першому турі конкурсу.

Матеріали для здійснення відбору у другому турі конкурсу.

Матеріали для здійснення відбору у третьому турі конкурсу.

Матеріали для здійснення відбору у першому турі конкурсу включають:

- запитання і тестові завдання для контролю і оцінювання знання Конституції України, законодавства про державну службу і боротьбу з корупцією;

- запитання і тестові завдання з питань ділового мовлення та розробки нормативно-правових і організаційно-розпорядчих документів;

- запитання, тестові завдання і практичні завдання для перевірки і оцінки рівня володіння персональним комп’ютером.

Для здійснення відбору у другому турі конкурсу підготовлено такі матеріали:

- запитання і тестові завдання для контролю і оцінювання знань з питань державного управління і державної служби;

- запитання, тестові завдання і практичні завдання з питань службової етики та етикету;

- рекомендації щодо підготовки і здійснення публічного виступу.

В матеріали для здійснення відбору у третьому турі конкурсу включено:

- рекомендації щодо підготовки і захисту творчих робіт (теми творчих робіт, методичні рекомендації щодо їх підготовки та захисту);

- завдання щодо підготовки до участі у діловій грі та розігруванні і аналізі професійних ситуацій;

- рекомендації щодо презентації учасниками конкурсу власної професійної діяльності.

З метою створення умов для самостійної навчальної роботи державних службовців у процесі підготовки державних службовців до участі у конкурсі в додатки до Програми включено:

перелік електронних посібників;

методичні рекомендації щодо здійснення самоосвіти (самостійної роботи) державними службовцями ІІ-VІІ категорій посад за програмою підвищення кваліфікації в рамках проведення Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”.

Тривалість навчальної роботи за Програмою конкурсу складає 216 годин, із них аудиторних – 72. У процесі реалізації Програми навчальним закладам та науково-педагогічним працівникам пропонується спільно вирішувати питання про розподіл годин на основні види занять з урахуванням вимог чинних нормативних документів, науково-методичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, а також підготовленості слухачів до засвоєння навчального матеріалу Програми конкурсу.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ІІ-VІІ КАТЕГОРІЙ ПОСАД У РАМКАХ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬОГО КОНКУРСУ “КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ”

Скорочення: СРС – самостійна робота слухачів; к-сть – кількість; год. – годин; ауд. – аудиторні

№ з/п

Назви змістовних блоків і навчальних модулів Програми

І тур

ІІ тур

ІІІ тур

К-ть год. СРС

К-ть год.

практ. ауд. занять

К-ть год.

СРС

К-ть год. практ. ауд. занять

К-ть год. СРС

1. БЛОК ”ПРАВО” – 40 години

1.1.

Модуль. Конституційне право (20 год.)

20

1.1.1.

Тема 1. Україна демократична соціальна правова держава

6

1.1.2.

Тема 2. Принцип розподілу влад. Система органів державної влади України

6

1.1.3.

Тема 3. Права людини і механізми їх правового захисту

8

1.2.

Модуль. Адміністративне право (20 год.)

20

1.2.1.

Тема 1. Поняття державної служби

6

1.2.2.

Тема 2. Форми і методи діяльності органів державної влади. Вироблення державної політики

8

1.2.3.

Тема 3. Контроль за діяльністю органів державної влади

6

2. БЛОК "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА"(64 год.)

2.1.

Модуль. Державне управління. Актуальні питання проходження державної служби і забезпечення її професіоналізації(28 год.)

4

8

4

6

6

2.1.1.

Тема 1. Державне управління. Принципи державного управління, механізми їх прояву і використання

4

2.1.2.

Тема 2. Актуальні питання проходження державної служби

8

4

2.1.3.

Тама 3. Професіоналізація державної служби

6

6

2.2.

Модуль. Державна служба. Відповідальність державних службовців (16 год.)

4

4

2

4

2

2.2.1.

Тема 1. Правовий статус державних службовців

4

4

2

2.2.2.

Тема 2. Конфлікт інтересів на державній службі. Відповідальність державних службовців

4

2

2.3.

Модуль. Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування (20 год.)

4

4

4

4

4

2.3.1.

Тема 1. Сутність поняття “корупція”, зміст корупційних діянь. Нормативно-правове забезпечення й інші умови діяльності щодо боротьби з корупцією

4

2.3.2.

Тема 2. Особливості боротьби з корупцією: проблеми запобігання проявам корупції, відповідальність за корупційні діяння.

4

4

2.3.3.

Тема 3. Питання звітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування про боротьбу з корупцією

4

4

3. БЛОК ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ” (82 год.)

3.1.

Модуль. Культура й етика діяльності органів державної влади (24 год.)

4

6

6

4

4

3.1.1.

Тема 1. Сутність і своєрідність культури та етики діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування

4

3.1.2.

Тема 2. Професійно-етичні вимоги до поведінки представників органів державної влади

2

4

3.1.3.

Тема 3. Культура мовлення як складова адміністративної культури. Оформлення організаційно-розпорядчих документів

4

2

3.1.4.

Тема 4. Форми ділового спілкування

4

4

3.2.

Модуль. Психологія управління (28 год.)

2

6

8

4

8

3.2.1.

Тема 1. Сутність управлінської діяльності. Психологічна характеристика особистості керівника

2

3.2.2.

Тема 2. Групова діяльність у системах управління. Психологічний клімат. Мотивація діяльності працівників.

6

8

3.2.3.

Тема 3. Управління конфліктами

4

8

3.3.

Модуль. Менеджмент в органах державної влади. (30 год.)  

4

8

10

8

3.3.1.

Тема 1. Функції управління

2

4

3.3.2.

Тема 2. Прийняття управлінських рішень.

2

4

3.3.3.

Тема 3. Комунікації в органах державної влади

4

4

3.3.4.

Тема 4. Надання публічних послуг і оцінка їх якості

6

4

4. БЛОК ”ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ” (30 год.)

4.1.

Модуль. Інформаційне забезпечення в державному управлінні (10 год.)

10

4.1.1.

Тема 1. Збір інформації. Пошук інформації в мережі Інтернет

2

4.1.2.

Тема. 2. Обробка та візуалізація інформації. Підготовка презентації та звіту. Електронний офіс

4

4.1.3.

Тема. 3. Бази даних. Класифікація сучасних систем управління базами даних (СУБД). Інформаційні ресурси

4

4.2.

Модуль. Електронне урядування (20 год.)

4

4

4

4

4

4.2.1.

Тема 1. Сутність та основні етапи впровадження електронного урядування. Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування

4

4.2.2.

Тема 2. Сучасна практика впровадження електронного урядування

4

4

4.2.3.

Тема 3. Технології електронного урядування: електронний документообіг, електронний цифровий підпис, електронні послуги

4

4

Всього Годин

72

36

36

36

36

Контрольні заходи в межах самостійної навчальної роботи слухачів (написання контрольних тестів та виконання практичних завдань):

4

4

Перевірка контрольних завдань (тестів) та практичних завдань

0,33 год. на одного слухача

0,33 год. на одного слухача

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат