На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Оцінка конкурсантові виставляється на підставі презентації результатів виконання ним індивідуальних завдань під час проведення І туру конкурсу та після попереднього ознайомлення членів конкурсної комісії зі змістом завдання.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:

Самоосвіта є невід’ємною частиною життя сучасної європейської людини, яка допомагає їй підкорювати нові висоти у професійній діяльності.

У системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців самоосвіта займає особливе місце, є основою (підґрунтям) і важливою умовою ефективної діяльності системи. Подальша самостійна самоосвітня діяльність державних службовців спрямовується під час навчання і забезпечує його безперервність. Основні завдання організації навчального процесу щодо самоосвіти державних службовців полягають у стимулюванні мотивації самоосвіти державних службовців; формуванні, розвитку та збагаченні вмінь і навичок їх самоосвіти; наданні необхідної допомоги у здійсненні ними самоосвітньої діяльності.

Державним службовцям необхідно здійснювати цілеспрямовану, систематичну пізнавальну діяльність, чітко встановити її мету, основні завдання і усвідомити засоби їх досягнення.

Державний службовець має звернутися до навчального закладу щодо надання йому навчально-методичної допомоги, координаційного супровіду під час самостійного навчання, отримання консультації стосовно відбору змісту, визначення основних напрямів, форм і методів самоосвітньої діяльності.

Питання організації самоосвіти необхідно глибоко обговорювати в органах державної влади і в органах місцевого самоврядування, навчальних закладах системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Навчальним закладам потрібно впровадити систематичне вивчення, узагальнення і широко популяризувати кращий досвід організації самостійної роботи з підвищення кваліфікації державних службовців.

Представникам кадрових служб органів влади доцільно вивчати стан самоосвіти державних службовців, цікавитись, які позитивні зміни відбулися в їх роботі, аналізувати не лише рівень професійної діяльності службовців, а й форми, методи і зміст самостійної роботи, і в разі потреби допомагати окремим кадрам розробити завдання для їхньої самоосвіти, порадити ефективні форми її організації. Результати самостійного навчання державних службовців впливають на підсумки проведення першого етапу Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” та мають враховуватися при щорічній оцінці їх професійної діяльності.

Список використаних джерел

1. Ефективність державного управління. Практикум / Бухарінс А., Гущенко В., Кертіс Л. та ін.; За заг. ред. І.Розпутенка. - К.: Вид-во “К.І.С.”, 2002. - 176 с.

2. Загальні правила поведінки державного службовця: Наказ Головдержслужби України від 23 жовт. 2000 р. № 58 // Державна служба в Україні: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - К., 2002. - Вип. 1. - С 240.

3. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП //Вісник державної служби України. - 1995. - № 1 - С. 9 - 28.

4. Закон України “Про освіту” від 23 березня 1996 р. № 100-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. - № 21. - Ст. 84.

5. Закон України “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 р. № 2984-ІІІ // www.rada.gov.ua.

6. Змеев СИ. Основы андрагогики: Учеб. пособие для вузов. - М.: Флинта; Наука, 1999. - 152 с.

7. Змеев СИ. Технология обучения взрослых: Учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Academia, 2002. -126 с.

9. Комплексна програма підготовки державних службовців: Указ Президента України від 9 листопада 2000 р. № 1212/2000 // Державна служба в Україні: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - К., 2002. - Вип. 1. - С 113.

10. Наказ Міністерства освіти України “Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” від 2 червня 1993 р. № 161 // Освіта України. Нормативно-правові документи. - К.: Міленіум, 2001. - С. 382 - 399.

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746 “Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки” // Офіційний вісник України. - 2004. - № 23. - Ст. 1554.

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 “Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій” // www.kmu.gov.ua.

13. Протасова Н.Г. Теоретичні основи навчання державних службовців у системі підготовки та підвищення кваліфікації: Навч.-метод. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. -160 с.

14. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2002. - 351 с.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат