На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Примітка: кількість годин аудиторних занять кількість годин самостійної навчальної роботи

І тур – немає. І тур – 72 години

ІІ тур – 36 годин; ІІ тур – 36 годин;

ІІІ тур – 36 годин; ІІІ тур – 36 годин;

Всього Програма підвищення кваліфікації за 3 турами становить 216 навчальних годин:

аудиторні – 72 години; самостійна робота – 144 години)

1 БЛОК “ПРАВО”

1.1. Модуль Конституційне право

Мета модуля: оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність реалізовувати основні принципи діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо захисту прав і свобод людини і громадянина.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

- сутність і значення Конституції України;

- зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації принципу правової держави і принципу верховенства права, закріплених у ст. 1 і ст. 8 Конституції України;

- вимоги до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації принципу законності, закріпленого у ст. 19 Конституції України;

- обмеження у діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації принципу розподілу влад, закріпленого у ст. 6 Конституції України;

- інституційну організацію влади і повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування в Україні;

- сутність поняття невідчужуваності і непорушності прав людини, їх значення для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

- зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією України;

- відповідальність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за порушення прав і свобод людини і громадянина;

вміти:

- приймати рішення і вчиняти дії на підставі, в межах повноважень і в спосіб, передбачений Конституцією України.

- застосовувати законодавчі і нормативно-правові акти при розгляді і вирішенні питань підготовки проектів актів щодо розмежування повноважень органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування;

- розробляти критерії оцінки проектів актів щодо розмежування повноважень органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування на предмет їх відповідності чинним законодавчим і нормативно-правовим актам за умови збереження конституційних гарантій місцевого самоврядування.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 20, із них: аудиторних занять - 0, самостійної навчальної роботи слухачів - 20.

№ з/п

Назви тем

Кількість

годин

аудиторних

практичних

занять

самостійної

роботи

1

Україна - демократична, соціальна, правова держава.

6

2

Принцип розподілу влад. Система органів державної влади України.

6

3

Права людини і механізми їх правового захисту.

8

Зміст навчального матеріалу

І тур

І тур

І тур

Тема 1.1.1. Україна демократична соціальна правова держава

Зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації принципу правової держави і принципу верховенства права.

Принцип законності. Принципи демократії: вільні вибори, політичний плюралізм, рівність перед законом, право на звернення, справедлива юридична процедура, незалежність судочинства.  

Тема 1.1.2. Принцип розподілу влад. Система органів державної влади України

Походження і значення принципу розподілу влад.

Принцип розподілу влад в Конституції України: загальне закріплення принципу.

Взаємна відповідальність і підконтрольність органів державної влади: повноваження Верховної Ради України, повноваження

Президента України, повноваження Кабінету Міністрів України, повноваження судової гілки влади.  

Тема 1.1.3. Права людини і механізми їх правового захисту

Поняття і значення невідчужуваності і непорушності прав людини.

Принцип рівності. Позитивні і негативні зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо дотримання, захисту прав людини і громадянина, визначених Конституцією України. Відповідальність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за порушення прав людини.  

Рекомендована література

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. № 2222-ІV. - К., 2006. - 124 с.

2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3659 -XІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993 р. - № 52. - Ст. 490.

3. Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 р. № 356 // Вісник державної служби України. - 1995. - № 3-4. - С. 60 - 67.

4. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. № 280 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат