На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції. Антимонопольне законодавство і практика. Ринок робочої сили. Біржі праці. Ціна робочої сили.

Реферати > Економічні теми > Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції. Антимонопольне законодавство і практика. Ринок робочої сили. Біржі праці. Ціна робочої сили.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІчної теорії

ДОМАШНя КОНТРОЛЬНа РОБОТа з дисципліни

«ПОЛІТИЧНА економія»

Дніпропетровськ – 2010

ЗМІСТ

ПИТАННЯ ДО ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 3

1. КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ СУТЬ. ФУНКЦІЇ ТА ФОРМИ КОНКУРЕНЦІЇ. АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА 4

1.1. Конкуренція та її суть. 4

1.2. Функції та форми конкуренції. 7

1.3. Антимонопольне законодавство і практика. 10

2. РИНОК РОБОЧОЇ СИЛИ. БІРЖІ ПРАЦІ. ЦІНА РОБОЧОЇ СИЛИ. 13

2.1. Ринок робочої сили. 13

2.2. Біржі праці 15

2.3. Ціна робочої сили. 16

3. ЗАДАЧА 18

Література. 19

ПИТАННЯ ДО ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції. Антимонопольне законодавство і практика.

2. Ринок робочої сили. Біржі праці. Ціна робочої сили.

3. Чисельність робітників на підприємстві скоротилася на 40%, а випуск продукції подвоївся. Визначте зміну продуктивності праці.

1. КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ СУТЬ. ФУНКЦІЇ ТА ФОРМИ КОНКУРЕНЦІЇ. АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

1.1. Конкуренція та її суть

Інституціональні основи ринкової економіки становлять приватна власність, свобода підприємницької діяльності, вільна конкуренція. Поряд із наявністю економічної свободи, наявністю в економіці різноманітних форм власності і т.д., однією з найважливіших умов формування ринку є конкуренція, тобто «суперництво між учасниками ринкової економіки за найбільш вигідні умови виробництва, продаж і купівлю товарів, за отримання максимального доходу та корисності» [6].

Термін «конкуренція» походить від латинського дієслова concurrere, яке у буквальному перекладі означає «збігатися», а у переносному значенні – «суперничати, змагатися». Тобто «конкуренція — це економічне змагання за досягнення кращих результатів у області будь-якої діяльності, боротьба товаровиробників за найбільш вигідні умови господарювання, одержання максимального прибутку». [2].

Зміст конкуренції полягає у тому, що коли на конкретному ринку є велика кількість покупців і продавців, тоді покупець чи продавець не може пред’явити попит або пропонування на таку кількість продукції, котрої було б достатньо, щоб помітно вплинути на її ціну. Тоді кожен продавець робить маленький внесок у загальний обсяг пропонування. Дрібні продавці неспроможні помітно вплинути на загальний обсяг пропонування, тому продавець, що виступає одним з численних індивідуальних продавців, не може маніпулювати ціною товару (така сама характеристика справедлива і для дрібних покупців). Економічне змагання не дає можливості учасникам ринку завдавати один одному руйнівних збитків, коли вони намагаються збільшити свою особисту вигоду. Конкуренція встановлює межі для реалізації покупцями й продавцями особистого інтересу.

Тобто конкуренція є рушійною силою розвитку учасників ринку і суспільства взагалі, стимулюючи підвищення якості товарів та послуг, зниження їх цін.

Конкуренція у світовій і вітчизняній літературі класифікується за декількома ознаками. Наприклад, по масштабам розвитку конкуренція може бути:

§ місцева – коли конкурують учасники ринку на певній території;

§ галузева – у певній галузі йде конкуренція за отримання максимального доходу;

§ міжгалузева – суперництво представників різних галузей ринку за залучення покупців з метою отримання максимального доходу;

§ національна – суперництво товаровласників всередині держави;

§ глобальна – боротьба підприємств, господарських об’єднань, держав на світовому ринку.

По кількості суб’єктів господарювання, що приймають участь у змаганні, конкуренція може бути:

§ індивідуальна – коли один з учасників ринку намагається обрати для себе найкращі умови купівлі чи продажу товарів чи послуг; цей вид конкуренції реалізується, коли конкурентами є окремі підприємства;

§ групова – коли суперництво відбувається групами підприємств; є продовженням індивідуальної, всередині кожної з груп учасники ринку можуть, як і раніше, конкурувати між собою і діють у одному напрямку тільки коли співпадають їх інтереси, або при вирішенні спільних проблем.

За методами проведення конкуренція може бути:

§ ціновою, яка реалізується на основі ціни, коли товар або послуга пропонуються на ринку за ціною, нижчою ніж у конкурентів (для цього необхідно знизити витрати або піти на свідому втрату прибутку, щоб втримати за собою певну частку ринку);

§ неціновою, яка реалізується шляхом пропонування товарів або послуг з новими якісними характеристиками (надійність, корисний ефект, довговічність, сервісне обслуговування, зовнішній вигляд, витрати споживання тощо). У розгляді конкуренції з такої точки зору актуальності набуває питання ділової репутації, іміджу фірми, бренду.

За етичною ознакою конкуренція може бути:

§ добросовісною, яка реалізується шляхом отримання прибутку за рахунок реалізації кращих, більш якісних товарів чи послуг; до методів добросовісної конкуренції відносять підвищення якості продукції, зниження цін, рекламу, до- та після продажне обслуговування, створення нових товарів, використання сучасних досягнень науково-технічного прогресу тощо;

§ недобросовісною, яка реалізується шляхом методів боротьби, що суперечать нормам цивілізованого суспільства; до недобросовісної конкуренції відносять промисловий шпіонаж, підробку продукції конкурентів, копіювання форми, упаковки, пряме відтворення товару іншої фірми, обман споживачів, махінації з діловою звітністю, приховування дефектів, антирекламу, переманювання співробітників конкурентів тощо.

Відзначимо, що сама конкуренція може бути ринковим змаганням як продавців (виробників), коли вони конкурують за обмежений об’єм платоспроможного попиту споживачів (саме обмеженість цього попиту і спонукає продавців до змагання), так і покупців, коли покупці конкурують між собою за право придбати певний товар чи послугу. Останній вид конкуренції є слідством викривлень на ринку, як привило, він виникає на ринках із тимчасовим (перманентним) або сталим дефіцитом.

В залежності від того, яким чином конкурують між собою учасники:

§ досконала конкуренція – ідеальний вид конкуренції, за яким на ринку взаємодіють багато незалежних продавців і покупців однорідного товару з рівними можливостями та правами, існує вільний доступ на ринок та вільний вихід з нього;

§ недосконала конкуренція – коли не виконується хоча б одна з умов вільної конкуренції (див. підрозділ 1.2). наприклад, коли тільки декілька великих фірм виробляють основну масу певного товару і мають можливість впливати на встановлення ціни.

1.2. Функції та форми конкуренції.

У ринковій системі конкуренція виконує ряд важливих функцій.

1. Функція регулювання. «Конкуренція впливає на пропозицію товарів і послу у такий спосіб, щоб вона максимально відповідала попиту споживачів; згідно з класичною ринковою моделлю власне споживач через попит визначає, що і в якій кількості має бути виготовлено» [3].

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат