На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Контрольна робота з дисципліни \"Статистика\"

Реферати > Економічні теми > Контрольна робота з дисципліни \"Статистика\"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

КАФЕДРА ОБЛІКУ і ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

ДОМАШНя КОНТРОЛЬНа РОБОТа

з дисципліни «СТАТИСТИКА»

Дніпропетровськ – 2010

Завдання 1. Розв’язання.

За базовий рівень при проведенні аналізу приймаємо рівень 1950-1954 рр.

а) При проведенні порівняльного аналізу тривалості життя чоловіків та жінок різних поколінь відносна величина динаміки характеризує темп зростання середньої очікуваної тривалості життя чоловіків та жінок поколінь 1950-1954 рр. та 1990-1994 рр. у різних регіонах світу. Розраховуються такі відносні величини: коефіцієнт зростання, темп росту, темп приросту.

Коефіцієнт зростання - це показник ряду динаміки, який показує, у скільки разів змінився порівнюваний рівень середньої очікуваної тривалості життя (1990-1994 рр.) порівняно з рівнем базового періоду (1950-194 рр.). Коефіцієнт зростання Кt розраховується як відношення рівнів ряду:

.

За цим співвідношенням коефіцієнти зростання середньої очікуваної тривалості життя чоловіків для різних регіонів складають:

для всього світу:

;

для економічно розвинутих регіонів:

;

для регіонів, що розвиваються:

.

Аналогічним чином цей коефіцієнт розрахований для жінок.

Темп зростання – це коефіцієнт зростання, представлений у відсотках:

Темпи зростання середньої очікуваної тривалості життя чоловіків для різних регіонів складають:

для всього світу:

;

для економічно розвинутих регіонів:

;

для регіонів, що розвиваються:

.

Аналогічно розраховані темпи зростання для жінок.

Темп приросту - це показник ряду динаміки, який показує на скільки відсотків змінився порівнюваний рівень тривалості життя порівняно з рівнем базового періоду. Він був визначений, як відношення абсолютного приросту до бази порівняння (може бути розрахований на основі темпу зростання):

Темпи приросту середньої очікуваної тривалості життя чоловіків для різних регіонів складають:

для всього світу:

;

для економічно розвинутих регіонів:

;

для регіонів, що розвиваються:

.

Аналогічно розраховані темпи приросту для жінок.

Результати розрахунків за цими формулами представлені у вигляді таблиці.

Регіон

Відносна величина динаміки для різних поколінь

(покоління 1990-1994 відносно до покоління 1950-1954)

коефіцієнт зростання Кt

темп росту Тр

темп приросту Тпр

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

Весь світ

1,364

1,362

136,4

136,2

36,4

36,2

Економічно розвинуті регіони

1,13

1,143

113,0

114,3

13,0

14,3

Регіони, що розвиваються

1,476

1,482

147,6

148,2

47,6

48,2

За отриманими даними може бути побудована стовпчикова діаграма, яка наглядно проілюструє результати розрахунків.

Висновок А. Порівнюючи показники середньої очікуваної тривалості життя чоловіків та жінок різних поколінь, робимо висновок про те, що вони зросли по всіх регіонах і в цілому у світі, тобто спостерігається стала світова тенденція зростання середньої тривалості життя людини. Причому темпи зростання майже однакові для чоловіків і жінок, як для світу в цілому, так і для регіонів, що відрізняються за рівнем розвитку: різниця між цими показниками для чоловіків і жінок різних поколінь у економічно розвинутих регіонах складає 1,3%, у регіонах, що розвиваються, і в цілому у світі різниця між темпами зростання середньої очікуваної тривалості життя для людей обох статей менша 1%. Напевно, причиною такого зростання взагалі є якісні зміни у рівні життя людей, рівні медицини тощо. Значна різниця між темпами зростання середньої очікуваної тривалості життя людей (як чоловіків, так і жінок) у регіонах з різним рівнем економічного розвитку, не в останню чергу пояснюється саме недостатнім рівнем розвитку медицини у середині минулого століття у слабо розвинутих країнах. Крім того, необхідно брати до уваги рівень злочинності, військові конфлікти та інше. Не дивлячись на те, що по кожному із виділених типів регіонів досліджуваний показник стало зростає, абсолютне його значення у регіонах, що розвиваються, набагато більше ніж для економічно розвинутих, які вже у 50-х роках XX століття мали набагато більш розвинуту цивілізацію загалом і медицину зокрема.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат