На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Правове регулювання діяльності органів податкової служби України

Реферати > Правознавство > Правове регулювання діяльності органів податкової служби України

Зміст

Вступ

1. Система органів державної податкової служби

2. Головні завдання та функції державної податкової служби України

3. Права надані державній податковій службі України

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Перехід до ринкової економіки, реформування політичної структури влади спричинили за собою глибокі зміни у всіх сферах українського суспільства. Закономірною у зв’язку з цим є також зміна податкової політики держави. Для контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю, повнотою та своєчасністю сплати податків до бюджетів всіх рівнів і створено Державну податкову службу України.

Будь-яку діяльність, в тому числі органів податкової служби можна розділити на три частини :

· орієнтовно-мотиваційну;

· операційно-виконавчу;

· рефлексно-оціночна.

Відсутність першої частини перетворює діяльність у хаотичнее накопичення окремих дій без чіткої та осмисленої цілі, коли Людина не бачить особливого змісту в діях, які проводить, не сприймає їх як важливі, значні та необхідні для себе. Відсутність третьої частини також призводить до утрати мети діяльності, оскільки у людини не сформована при цьому здатність оцінити своє поетапне просування до бажаного результату, можливість його досягнення, перспективи та послідовності своєї поведінки в подальшому. Успішна діяльність, можливість її коректувати, розвиток своїх творчих здібностей та самовдосконалення в цілому стають дуже ускладненими, якщо рефлексологія відсутня або знаходиться на дуже низькому рівні.

Тому учбова діяльність, як і будь-яка інша, повинна містити в собі усі три вказані компоненти і найважливіша мета в освоєнні курсу. Адміністративна діяльність органів ДПС – навчити слухачів будувати свою діяльність як повноцінну, розумну, в якій усі три частини достатньо збалансовані, достатньо розвинуті, усвідомлені та повністю здійснені. При цьому мається на увазі, що всі дії, в тому числі контроль та оцінку здійснює той , кого навчають.

1. Державну податкову службу в Україні створено за рішенням Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1990 року № 70.4 грудня того ж року Верховна Рада УРСР прийняла Закон "Про державну податкову службу в Українській РСР". Податкову систему України було започатковано на початку 90-х років минулого сторіччя прийняттям низки законодавчих актів, зокрема законів України "Про систему оподаткування", "Про оподаткування доходів підприємств і організацій", "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" тощо. Якісно новий етап у розвитку податкової системи та її складників - податкової служби й системи оподаткування - почався в 1996-1997 роках з прийняттям Указу Президента України "Про заходи по реформуванню податкової політики" від 31 червня 1996 року, а 22 серпня 1996 року Президент України підписав Указ "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій". Нині в Україні діє понад 30 нормативно-правових актів вищого рівня юридичного значення, які регулюють порядок обчислення й сплати різних видів податків і відрахувань. Усього чинне законодавство про систему оподаткування передбачає на цей час 20 загальнодержавних податків, зборів, відрахувань у різні фонди та 14 місцевих податків і зборів.

Прийняттям 5 лютого 1998 року Верховною Радою України в новій редакції Закону України "Про державну податкову службу в Україні" в основному завершилося законодавче врегулювання діяльності державної податкової служби. Таке відбулося вперше серед країн СНД і Східної Європи.

Таким чином було поєднано зусилля податкової служби та органів внутрішніх справ щодо посилення контролю за виконанням податкового законодавства. Було ліквідовано паралелізм і дублювання в роботі, можливість перекладання відповідальності за низьку якість роботи.

Зазначеними вище нормативно-правовими актами було сформовано оптимальну систему органів державної податкової служби та визначено її структурно-функціональні характеристики[5].

До системи органів державної податкової служби належать:

- Державна податкова адміністрація України;

- державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

- державні податкові інспекції у районах, містах, районах у містах.

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюють колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджує Кабінет Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - Державна податкова адміністрація України.

Структуру Державної податкової адміністрації України затверджує Кабінет Міністрів України.

Державні податкові адміністрації у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковано Державній податковій адміністрації України.

Державні податкові інспекції у районах, містах, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції підпорядковано відповідним державним податковим адміністраціям у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Органи ДПС України координують свою діяльність із фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків, а також із податковими службами інших держав[1]

Державну податкову службу України очолює Голова Державної податкової адміністрації України, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.

Заступників Голови Державної податкової адміністрації України призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України. Кількість заступників Голови Державної податкової адміністрації України визначає Кабінет Міністрів України.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють голови, яких призначає на посаду й звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України

2. Головними задачами Державної податкової адміністрації України є:

1. Здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю начислення податків, повнотою і своєчасністю внесення у відповідні бюджети податків, зборів і інших обов'язкових платежів, установлених законодавством.

2. Прийняття рішень щодо застосування фінансових санкцій і накладення адміністративних штрафів на порушників податкового законодавства і забезпечення їхній стягнення. Захист інтересів держави в судових органах у питаннях, пов'язаних із сплатою податків, зборів і інших обов'язкових платежів.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат