На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Реферати > Технічні науки > Державний стандарт професійно-технічної освіти

ДТСУ _

(позначення стандарту)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ОСВІТА

Професія КП-8414 Машиніст підіймально-транспортних машин

/Код за ДК 003-2005/ /Назва професії/

Видання офіційне

Міністерство освіти і науки України

Київ

ДТСУ _

(позначення стандарту)

1. РОЗРОБЛЕНО:

Коваленко Віктор Михайлович, директор Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної механізації

Бортник Іван Олександрович, начальник виробничого відділу ВАТ “Будмеханізація”

Павлюк Ірина Михайлівна, старший майстер Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної механізації

Павлюк Віталій Володимирович, майстер виробничого навчання Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної механізації

2. ВНЕСЕНО: Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної механізації

/назва навчального закладу, установи, організації/

3. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказ Міністерства освіти і науки України

Від _ № _

За погодженням з Міністерством праці та соціальної політики

Від _ №

ДТСУ _

(позначення стандарту)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Ступінь професійно-технічної освіти ІI

Професія КП-8414 Машиніст підіймально-транспортних машин

/Код за ДК 003-2005/ /Назва професії/

Плановий рівень професійної кваліфікації випускника Y розряд

Освітній рівень вступника повна середня освіта по закінченню навчання

Плановий термін навчання 80 навчальних тижнів

Загальний фонд навчального часу - 3640 годин

Кількість годин на обов’язковий компонент змісту освіти - 2800 годин

Обмеження вступника _немає _

/за статтю/

Видання офіційне

Міністерство освіти і науки України

Київ

ДСТУ _

(позначення стандарту)

1. Передмова

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії

Машиніст підіймально-транспортних машин розроблений відповідно до вимог Закону України “Про професійно-технічну освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 року № 1135 “Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти”. При розробці стандарту використані методичні рекомендації щодо розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, створені в рамках реалізації українсько-німецького проекту “Підтримка реформування професійно-технічної освіти в Україні”

2. Загальні положення

Стандарт має на меті встановити загальні вимоги до змісту професійно-технічної освіти, рівня професійної кваліфікації та компетентності випускника ПТНЗ, основних засобів навчання та освітнього рівня вступника.

Завданнями стандарту є:

- реалізація єдиної політики в сфері професійно-технічної освіти;

- забезпечення еквівалентності ПТО та визнання кваліфікації і документів про ПТО в різних секторах економіки в усіх регіонах України, можливість такого визнання в інших країнах;

- збереження і розвиток єдиного освітнього простору в Україні;

- підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників на основі регламентації вимог до результатів ПТО і упорядкування системи контролю за ефективністю діяльності професійно-технічних навчальних закладів;

- усунення змістовних та термінологічних перешкод підготовки конкурентноздатного на ринку праці кваліфікованого робітника.

Об’єктами стандартизації є:

- зміст професійно-технічної освіти та система його формування;

- форми та періодичність кваліфікаційної атестації випускників ПТНЗ;

- критерії кваліфікаційної атестації випускника професійно-технічного навчального закладу.

Позначення стандарту:

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії: “Машиніст підіймально-транспортних машин” має своє позначення.

Позначення зазначається в правому верхньому куті титульної сторінки стандарту та титульних сторінок кожного розділу стандарту у вигляді абревіатури ДСТУ (Державний стандарт України) та номера стандарту і року його введення.

В загальних положення стандарту професій, які використовуються на першому ступені ПТО зазначається також, що цей стандарт є основою для розробки освітньо-професійних програм перепідготовки (перекваліфікації) робітників та професійної підготовки за індивідуальною формою навчання.

Обмеження вступника за віком визначається в робочому навчальному плані в залежності від можливості інтеграції стандарту ПТО з стандартом загальної середньої освіти, освітнього рівня вступника та інших конкретних умов реалізації стандарту.

Зазначається також інші особливості стандарту.

3. Сфера застосування

Цей стандарт поширюються на галузь професійно-технічної освіти України (вищі професійні училища, професійно-технічні училища, професійно-технічні ліцеї, курсові комбінати різних форм власності та інші професійно-технічні навчальні заклади).

Положення цього стандарту є обов’язковим для усіх професійно-технічних навчальних закладів, установ, організацій на території України, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності.

4. Нормативні посилання

Державний стандарт професійно-технічної освіти розроблено відповідно до:

- Закону України “Про професійно-технічну освіту”;

- Указу Президента України від 18.09.2004-Р № 1102/2004 “Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти України”;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 року № 1135 “Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти”;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат