На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Реферати > Технічні науки > Державний стандарт професійно-технічної освіти

Тема 11. Спостереження, прогнозування, облік та формування. Екологічна експертиза. Стандартизація нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Обов’язкове спостереження за станом навколишнього середовища, прогнозування наслідків впливу господарської діяльності суспільства, облік нанесених збитків середовищу діяльності людини та інформування про їх глобальні наслідки. Проведення екологічної експертизи навколишнього середовища. Стандартизація нормування в галузі охорони природного середовища (викидів токсичних речовин з промислових підприємств, фабрик та заводів, забруднення земель різними відходами та хімічними речовинами).

Тема 12. Викиди автомобіля. Склад викидів. Зниження шкідливих викидів. Організація руху міського автотранспорту, міжнародних пасажирських і вантажних перевезень.

Зв’язок і транспорт. Характеристика викидів автомобіля. Склад викидів. Методи зниження токсичності речовин у відпрацьованих газах, контролю за цими викидами, підвищення рівня технічного обслуговування автомобіля, застосування різних видів палива, зниження рівня викиду токсичних речовин. Ознайомлення з організацією руху міського автотранспорту, міжнародних пасажирських і вантажних перевезень з урахуванням технічного стану транспорту та токсичних речовин, які вони виділяють.

Тема 13. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Заходи щодо гарантії екологічної безпеки.

Ознайомлення з економічним механізмом забезпечення охорони навколишнього середовища, заходів щодо гарантії екологічної безпеки суспільства і кожного громадянина.

Тема 14. Міжнародні відносини України в галузі охорони навколишнього природного середовища. Особливості міжнародного екологічного права.

Міжнародні відносини України в галузі охорони навколишнього природного середовища стосовно всіх сфер життєдіяльності людини. Співпраця України з іншими країнами в цій галузі. Заходи України з іншими країнами в цій галузі. Заходи України щодо охорони і гарантії безпеки суспільства в цілому. Особливості міжнародного екологічного права.

Тема 15. Відповідальність за екологічні правопорушення.

Відповідальність за екологічні порушення кожної держави, суспільства, підприємства і кожного громадянина окремо. Заходи покарання за екологічні правопорушення та відповідальність, яку несуть певні особи чи підприємства.

Тема 16. Основні права, свободи та обов’язки громадян України.

Поняття людини, громадянина, особи. Основні права і свободи людини та їх класифікація. Право на освіту. Право на соціальний захист. Майнові права громадянина. Спадкове право. Цивільно-правові угоди. Правоздатність і дієздатність. Основи трудового законодавства. Конституційні обов’язки громадян України.

Тема 17.Основи трудового законодавства.

Кодекс законів про працю. Колективний договір. Трудовий договір, дисциплінарна відповідальність робітників. Матеріальна відповідальність. Прийом на роботу і звільнення. Трудові спори. Види пенсій. Охорона праці. Працевлаштування неповнолітніх.

Тема 18. Основи кримінального права України.

Загальна характеристика кримінального кодексу України. Поняття та ознаки злочину. Стадії вивчення злочину. Співучасть у вчиненні злочину. Кримінальне покарання та його види. Кримінальна відповідальність за окремі види злочини.

Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь та навичок

1. Етапи становлення та розвиток економічної науки

2. Методи економічного аналізу

3. Суспільне виробництво

4. Структура суспільного виробництва

5. Види, форми та різновиди власності

6. Товарне виробництво

7. Властивості товару

8. Закон вартості та його функції

9. Суть ринку та його функції

10. Закон попиту і пропозиції

11. Класифікація ринків

12. Умови виникнення та суть конкуренції

13. Види конкуренції

14. Сутність функції і види цін, ціноутворення

15. Суть і функції підприємства

16. Поняття мікроекономічного рівня

17. Функції та принципи економічної діяльності підприємства

18. Фонди підприємства, їх структури

19. Амортизація основних фондів

20. Витрати виробництва і прибуток

21. Собівартість продукції, рентабельність

22. Інвестиції та їх ефективність

23. Види податків і заощадження

24. Суть, ціль і інструмент макроекономічної політики

25. Відтворення, його сутність і види

26. Трудові ресурси, зайнятість і безробіття

27. Проблеми безробіття

28. Економічний зміст і функції податкової системи

29. Державний бюджет

30. Кредит та його види.

31. Загальні положення екології

32. Взаємодія людини і біосфери

33. Обов’язки держави, щодо екологічного контролю транспорту і підприємств

34. Характеристика викидів автомобіля

35. Методи зниження токсичних речовин у відпрацьованих газах

36. Міжнародні відносини України в галузі охорони навколишнього середовища

37. Відповідальність громадян, підприємств, держави за екологічні правопорушення.

38. Класифікація основних прав і свобод людини

39. Обов’язки і права громадянина України

40. Майнові права громадян

41. Спадкове право

42. Цивільно-правові угоди

43. Кодекс законів про працю

44. Колективний договір

45. Трудовий договір

46. Дисциплінарна відповідальність робітників

47. Матеріальна відповідальність

48. Працевлаштування неповнолітніх

49. Кримінальний кодекс України

50. Поняття та ознаки злочину

51. Види кримінального покарання

52. Кримінальна відповідальність громадян

Рекомендована література та інформаційні матеріали

1. “Економіка підприємства” Київ – 2002 рік І.М. Бойчук

2. “Основи економіки” Київ – 2003 рік Т.В. Коваленко, М.П. Панченко

3. “Основи екології” – Київ 2001. Л.Б. Лук’янов

4. Конституція України.

5. Кодекс Законів України про працю.

6. Цивільний кодекс України.

7. Коментар до Конституції України.

8. “Основи правових знань” - Київ – 2003 рік, П.І. Ігнатенко.

ДСТУ _

/позначення стандарту/

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

„ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНИМИ МАШИНАМИ”

Кількість навчальних годин на

обов’язкову компоненту змісту освіти - 70

Пояснювальна записка

Програма предмету призначена для використання при підготовці кваліфікованих робітників даної професії.

Інформатизація суспільства і пов’язане з нею широке розповсюдження обчислювальної техніки, засобів комунікації, методів опрацювання інформації вимагають удосконалення змісту підготовки спеціалістів, оновлення складу навчальних дисциплін, спрямованого на гуманізацію навчального процесу і гуманітаризацію освіти.

Швидкий розвиток в останні роки технічних і програмних можливостей персональних комп’ютерів, розповсюдження нових видів інформаційних технологій створюють реальні можливості їх використання, відкриваючи перед професійно-технічною освітою якісно нові шляхи подальшого розвитку й адаптації до потреб суспільства.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат