На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Реферати > Технічні науки > Державний стандарт професійно-технічної освіти

Виконавчі механізми. Приводи: електричний, електромагнітний.

Засоби представлення інформації різними покажчиками та пристроями зв’язку з об’єктами управління.

Поняття про пристрої перетворення інформації ( ЦАП, АЦП ).

Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне.

Структура і визначення різних систем управління механізмами та технологічними процесами. Регулювання. Контроль. Сигналізація та блокування.

Ієрархічні системи управління виробництвом. Рівні управління верстатами, технологічними установками, комплексом технологічних апаратів чи машин, технологічними ділянками, діяльністю підприємства, галуззю промисловості. Основні функції ПК на кожному урівні управління.

Тема 9. Інформаційні системи в автомобілі

Поняття про систему СAN. Передача даних. Як виникає протокол даних. Система CAN-двигун. Система CAN-комфорт.

Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь та навичок

 1. Структура інформаційної системи.
 2. Пристрої введення-виведення інформації.
 3. Основні характеристики комп’ютера.
 4. Комп’ютерні мережі.
 5. Функції та склад операційної системи.
 6. Поняття про інсталяцію програмних засобів.
 7. Налагодження роботи інформаційної системи.
 8. Захист інформації.
 9. Принципи стиснення інформації.
 10. Інформаційно-пошукові системи, їх призначення та робота зними.
 11. Робота з графічними файлами.
 12. Пошук інформації в середовищі текстового редактора.
 13. Створення в електронній таблиці бази даних.
 14. Системи управління базами даних (СУБД).
 15. Глобальна мережа Інтернет.
 16. Електронна пошта.
 17. Інтерактивне спілкування в Інтернет.
 18. Визначення та принцип будови автоматизованих систем.
 19. Поняття про пристрої перетворення інформації.
 20. Поняття про систему СAN в автомобілі.

Рекомендована література та інформаційні матеріали

1. М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, Г.Г. Науменко. Програма для середніх закладів освіти “Основи інформатики та обчислювальної техніки “. 2002.

2. М.І Жалдак, Ю.С. Рамський. Державний стандарт загальної освіти в Україні. Інформатика.Освітня галузь “Математика”.Проект. – Київ. 1997. – с. 48-49.

3. М.І. Жалдак. Яким бути шкільному курсу “Основи інформатики”/Комп’ютер в школі та сім’ї//1998.№1. - 3 - 8 .

4. И.А. Бабушкина, Н.А. Бушмелева, С.М. Окулов, С.Ю. Черніх. Практикум по Турбо Паскалю. Учебное пособие по курсам “Информатика и вычислительная техника”, “Основы программирования”. Москва, АБФ, 1998

5. Турбо Паскаль 7.0.Киев, Торгово-издательское бюро ВНV, 1995.

6. А.М. Епанешников. Программирование в среде TURBO PASCAL 7.0. Издание третье, стереотипное. Москва, “Диалог МИФИ”, 1995.

7. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal. Учебный курс, Ю. Федоренко, “ПИТЕР”, 1-е издание, 2001 год

8. Turbo Pascal : учебник, С. Немнюгин , “ПИТЕР”, 1-е издание, 2002 год.

9. Новиков Ю., Черепанов А. /Персональные компьютеры: аппаратура, системы, Интернет// ПИТЕР 2003 год

10. Левин А.И. / Word – это просто// ПИТЕР 2004 год

11. Карпов Б.И. /Microsoft Word 2000: справочник 2-е издание// ПИТЕР 2001 год

12. Карпов Б.И. /Microsoft Access 2000: справочник 2-е издание// ПИТЕР 2001 год

13. Карпов Б.И. /Эффективная работа с Microsoft Excel 2000: справочник 1-е издание// ПИТЕР 2003 год

ДСТУ

/позначення стандарту/

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

„МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО”

Кількість навчальних годин

обовязкового компоненту

змісту освіти 50

Пояснювальна записка

Програма предмету призначена для використання при підготовці кваліфікованих робітників даної професії.

Головною метою програми є ознайомлення та вивчення властивостей матеріалів, які використовуються в підіймально-транспортних машинах. Дані знання необхідні для проведення діагностичних, налагоджувальних та ремонтних робіт підіймально-транспортних машин.

В результаті вивчення дисципліни учень повинен знати:

1. Значення конструкційних матеріалів в автомобільній промисловості.

2. Будову металів і сплавів, їх основні властивості, способи визначення.

3. Тверді сплави і порошкові матеріали.

4. Електропровідність матеріалів, які використовуються в автомобілі.

5. Характеристику основних неметалічних матеріалів.

6. Кольорові метали та їх сплави.

7. Мастильні матеріали та технічні рідини.

8. Поняття про корозію металів і способи захисту від неї.

Програма розрахована на 50 годин і складається з 12 тем, вивчення яких дозволить освоїти основи матеріалознавства, електропровідність матеріалів, твердість сплавів, пластичність матеріалів та виробів з них.

№ теми

Назва теми

Кількість годин

всього

в т. ч на ЛПР

1

Вступ

1

2

Основні відомості про метали і сплави, які використовуються в автомобілебудуванні. Електропровідність матеріалів.

6

3

Залізовуглецеві сплави та їх електропровідні властивості.

5

2

4

Термічна обробка матеріалів.

1

5

Кольорові метали та сплави, їх електропровідність.

12

5

6

Тверді сплави і порошкові матеріали.

1

7

Корозія металів та захист від неї.

2

8

Пластичні маси та вироби з них. Діелектрики.

2

9

Електроізоляція та електропровідникові матеріали

13

6

10

Паливо-мастильні матеріали та їх властивості.

3

11

Технічні рідини та їх властивості

2

12

Допоміжні матеріали

2

Всього

50

13

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат