На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Реферати > Технічні науки > Державний стандарт професійно-технічної освіти

ОСНОВНИЙ КУРС

Тема 1. Вступ

Значення металів, неметалевих та інших матеріалів для народного господарства. Застосування металів: чавуну, сталі, кольорових металів, сплавів та полімерних матеріалів. Економія матеріалів. Завдання вивчення предмету „Матеріалознавство”

Ознайомлення учнів зі змістом і порядком вивчення програми по матеріалознавству.

Тема 2. Основні відомості про метали та сплави.

Внутрішня будова металів і сплавів. Кристалічна структура металів і сплавів, просторові кристалічні решітки. Процес утворення кристалів. Залежність властивостей металів та сплавів від структури та величини зерна в твердому стані. Короткі відомості про методи визначення структури та якості металів і виробів з них в лабораторних і виробничих умовах. Властивості металів. Фізичні властивості металу: щільність, температура плавлення, провідність, електропровідність, теплове розширення, намагнічування. Значення фізичних властивостей при виборі металів для виготовлення деталей.

Хімічні властивості металів. Здатність металів підлягати хімічним впливам. Антикорозійна стійкість, кислотостійкість, лугостійкість. Значення хімічних властивостей металів в практичній діяльності.

Механічні властивості металів. Міцність. Поняття про межу міцності при розтягуванні і методи її визначення. Твердість. Засоби визначення твердості металів і сплавів. Методи випробовування металів. Використання механічних властивостей металів в техніці. Технологічні властивості та проби металів. Ковкість, зварюваність, оброблюваність, заповнюваність форм. Види та використання технологічних проб металів. Іскрова проба сталі та її використання.

Тема 3. Залізовуглецеві сплави та їх електропровідні властивості.

Чавун. Основи виробництва чавуну. Вихідні матеріали для одержання чавунів. Перероблений чавун. Литий чавун. Феросплави. Вплив домішок на властивості чавуну. Класифікація та маркування чавунів. Марки чавунів, які використовуються для виробництва деталей машин та обладнання.

Сталь. Основи виробництва. Способи плавлення та одержання виливки сталі. Порівняння якості сталі, одержаної різними способами.

Вуглецеві сталі: конструкційні та інструментальні. Елементи, які входять до складу вуглецевих сталей. Вплив домішок на властивості сталі. Приклади використання вуглецевих сталей. Марки та сорти вуглецевих сталей. Леговані сталі. Різновид легованих сталей. Марки легованих сталей, нелеговані сталі. Приклади використання легованих сталей для виготовлення інструмента, деталей машин.Залізовуглецеві сплави та їх електропровідні властивості.

Тема 4. Термічна обробка матеріалів.

Сутність та значення термічної обробки. Зміна внутрішньої будови залізовуглецевих сплавів при різних умовах нагрівання та охолодження. Поняття про діаграму залізовуглецевих сплавів. Способи нагрівання та охолодження при термічній обробці. Способи визначення температури нагріву. Зміна кольору від температури загартування. Вимірювальні прилади для визначення температури нагріву. Види термічної обробки. Відпал, нормалізація, відпуск.

Зміна структури та властивостей металів при різних видах термічної обробки. Особливості термічної обробки швидкоріжучої та легованих сталей. Застосування термічної обробки при виготовленні деталей механізмів, слюсарних та монтажних інструментів та пристроїв.

Хіміко-термічна обробка сталі. Цементація, азотування, дифузійна металізація, їх призначення та виконання.

Термічна обробка чавуну. Відпал відливок. Властивості ковкого чавуну та приклади його застосування для виготовлення деталей машин.

Тема 5. Кольорові метали та сплави

Значення кольорових металів для промисловості. Мідь та мідні сплави, їх характеристика, властивості. Алюміній та його сплави. Характеристика і застосування. Властивості та призначення в автопромисловості магнію, титану, олова, свинцю, цинку, хрому, нікелю та їх сплавів.

Антифрикційні сплави їх використання. Припої, їх види, характеристика властивостей та використання.

Тема 6. Тверді сплави і порошкові матеріали.

Тверді сплави, їх види, властивості та використання. Значення твердих сплавів в машинобудуванні. Металокерамічні сплави для виготовлення деталей машин та ріжучого інструмента.

Тема 7. Корозія металів та способи захисту

Сутність явища корозії. Руйнуюча дія різних середовищ. Види корозії металів. Зовнішні ознаки та різновиди корозії. Корозія, викликана руйнівною дією блукаючих струмів. Основні способи захисту металевих виробів від корозії. Неметалеві покриття ( фарби, лаки, пластмаси, склопластики, поліетилен та інше) та способи нанесення їх на поверхню виробів. Металеві покриття, лудіння, цинкування, свинцювання, нікелювання, хромування. Металізація, плакування.

Хімічні покриття. Захист окисними плівками, оксидування, легування. Катодний захист від блукаючих струмів. Приклади захисту від корозії металевих частин обслуговуючих машин і механізмів.

Тема 8. Пластичні маси і вироби з них

Загальні відомості про пластмаси. Склад та властивості пластмас. Фізичні та механічні властивості полімерних матеріалів. Способи переробки пластмас на вироби та деталі. Використання пластмас та інших полімерних матеріалів в якості замінників металів. Використання антифрикційних, маслостійких поліамідів для виготовлення втулок зубчатих коліс корпусних деталей машин, використання капрону для виготовлення втулок підшипників, кришок, виготовлення дерево-шарових пластиків та амінопластиків для виготовлення підшипників, зубчатих коліс, втулок, рукояток. Виготовлення деталей із пластмас.

Вибір матеріалів в залежності від їх властивостей, умов роботи та вимог до швидкостей, електропровідності та інше.

Тема 9. Електроізоляційні та електропровідникові матеріали

Класифікація електротехнічних матеріалів за їхнім призначенням. Поняття про привідникові матеріали, сфера використання. Поняття про ізолятори. Вимоги до них. Класифікація електроізоляційних матеріалів за станом, походженням, сферою використання для низької та високої напруги. Поняття про електричні властивості ізоляторів. Газоподібні та рідкі електроізоляційні матеріали повітря, масла, їх властивості та застосування. Тверді електроізоляційні матеріали, природні та синтетичні лаки, їх властивості та використання. Епоксидні смоли, їх властивості та застосування в якості електроізоляційних матеріалів.

Волокнисті ізоляційні матеріали, дерево, склотканина, картон, їх властивості та сфера використання.

Електроізоляційні матеріали, які одержують на основі високомолекулярних органічних з’єднань. Керамічні та мінеральні електроізоляційні матеріали. Електропровідникові матеріали мідь, алюміній, латунь, бронза, технічні характеристики та використання біметалів. Інші провідникові метали, вольфрам, платина, ртуть та можливості їх використання. Сплави високого опору, константак, хромель та їх використання.

Тема 10. Паливо-мастильні матеріали та їх властивості.

Короткі відомості про нафту і нафтопродукти. Основні властивості нафти. Одержання рідких палив з нафти. Способи переробки нафти. Сутність очистки палива. Паливо для карбюраторних двигунів. Властивості бензину. Питома теплота випаровування. Теплота згорання на межі запалювання. Антидетонаційні властивості. Способи підвищення октанових чисел бензинів. Схильність до відкладень. Хімічна стабільність палива. Корозійні властивості. Способи визначення придатності бензину до використання. Асортимент бензинів та їх використання. Паливо для дизельних двигунів. Властивості дизельного палива. Утворювання смолистих та вуглистих відкладень в дизелях. Асортимент дизельних палив та їх використання. Зберігання рідкого палива. Визначення якості рідкого палива.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат