На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Реферати > Технічні науки > Державний стандарт професійно-технічної освіти

Призначення змащувальних матеріалів. Короткі відомості про тертя та зношення. Змащувальні оливи. Пластичні мастила. Склад та одержання змащувальних матеріалів. Вимоги до якості оливи. В’язкісні властивості. Величина в’язкості. Змащувальні властивості. Хімічна стійкість. Захисні властивості. Класифікація оливи для двигунів внутрішнього згорання. Асортимент масла для двигунів. Регенерація виробничих олив. Трансмісійні оливи. Асортимент та використання трансмісійних олив для якості мастила. Властивості пластичних мастил. Антифрикційні мастила. Маркування, одержання та використання антифрикційних мастил.

Захисні та консервуючі мастила. Ущільнюючі змащувальні матеріали. Охолоджуючі рідини. Вода як охолоджуюча рідина. Рідини для гідравлічних приводів. Гальмівні рідини. Рідини для амортизаторів, гідропідсилювачів кермового управління, гідросистем машин.

Тема 11. Технічні рідини та їх властивості.

Охолоджуючі рідини. Вода як охолоджуюча рідина. Рідини для гідравлічних приводів. Гальмівні рідини. Рідини для амортизаторів, гідропідсилювачів кермового управління, гідросистем машин.

Тема 12. Допоміжні матеріали.

Прокладочні та ущільнюючі матеріали. Склад, властивості та спосіб виготовлення картону прокладочного, пароніту, картону азбестового, шкіри, гуми технічної, листової, нитки та шнура азбестового. Зберігання та використання прокладочних ущільнюючих матеріалів. Технічні вимоги та якість прокладочних та ущільнюючих матеріалів. Характеристика та використання природних та штучних абразивних матеріалів. Шліфувальні круги та папір, порошок, паста, клеї їх властивості та використання.

Лакофарбові матеріали. Основні речовини, які входять в лакофарбову продукцію. Види та властивості лакофарбових матеріалів. Використання та зберігання лакофарбових матеріалів. Матеріали для пайки і лудіння. Миючі засоби та рідини для очистки зовнішніх поверхонь. Використання миючих засобів на основі кальцинованої соди. Склад миючих засобів. Засоби для видалення накипу .

Контроль досягнутих знань, умінь та навичок

1. Внутрішня будова металів і сплавів.

2. Властивості металів.

3. Методи випробування металів.

4. Іскрова проба сталі та її властивості

5. Марки та сорти вуглецевих сталей

6. Леговані сталі та їх різновиди.

7. Приклади використання легованих сталей

8. Класифікація, маркування сталей.

9. Сутність та значення термічної обробки.

10. Способи нагріву та охолодження при термічній обробці.

11. Види термічної оброки.

12. Цементація, азотування, дифузійна металізація, їх призначення та використання.

13. Мідь та мідні сплави.

14. Алюміній та його сплави.

15. Марки кольорових металів та їх сплавів.

16. Тверді сплави, їх види, властивості та використання.

17. Значення твердих металів і сплавів в автомобілебудуванні.

18. Металокерамічні сплави, використання їх в автомобілі.

19. Сутність явища корозії, руйнуюча дія різних середовищ.

20. Види корозії металів.

21. Основні способи захисту металевих виробів від корозії.

22. Металеві покриття (лудіння, шинкування, свинцювання, хромування, нікелювання.

23. Пластичні маси, їх склад та властивості.

24. Використання пластичних мас та інших полімерних матеріалів.

25. Класифікація електроізоляційних матеріалів за станом, походженням, сферою використання.

26. Волокнисті ізоляційні матеріали (дерево, скло, тканина, картон) їх властивості та сфера призначення.

27. Призначення змащувальних матеріалів.

28. Класифікація олив для двигунів внутрішнього згорання.

29. Трансмісійні оливи, асортимент, властивості та використання

30. Охолоджуючі рідини, їх властивості та використання.

31. Паливо для карбюраторних двигунів.

32. Властивості бензину та способи підвищення октанового числа бензину.

33. Дизельне паливо, його асортимент та використання

34. Прокладочні та ущільнюючі матеріали, їхній склад, властивості та способи виготовлення.

35. Абразивні матеріали, їх характеристика та використання.

36. Технічні характеристики та вимоги до якості прокладочних та ущільнювальних матеріалів.

Рекомендована література та інформаційні матеріали.

1.”Матеріалознавство та обробка металів” – С.Є. Кондратюк, Київ 2000

2. „Матеріали та технологія машинобудування” – М.Г. Чумак Київ 2000

3. „Експлуатаційні матеріали” – Коваленко В.М., Полянський С.К. Київ 2003

ДСТУ _

/позначення стандарту/

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

„ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ, ДОПУСКИ І ТЕХНІЧНІ ВИМІРИ”

Кількість навчальних годин

обов’язкового компоненту

змісту освіти 70 _

Пояснювальна записка

Основна мета дисципліни „Технічне креслення, допуски та технічні виміри” - навчити учнів читати робочі креслення деталей та механізмів, схеми електричних пристроїв, правильно висловлювати технічну думку за допомогою креслень, схем та ескізів, знати допуски та робити технічні виміри.

Навчальна програма містить розділи, які повинні допомогти учням розширити, закріпити та поглибити одержані знання та уміння в читанні і виконанні креслень та схем з професії. До цих розділів включена тема, що передбачає вивчення основних відомостей з будівельного креслення. Якщо при підготовці учнів з конкретної професії не вимагається ознайомлення з основами будівельного креслення, то викладач може використати ці години, що відведені на тему, для більш поглибленого вивчення креслень і схем, а також для самостійної роботи учнів з теми "Читання і виконання креслень і схем професії" .

Навчальна програма з „Технічного креслення, допусків та технічних вимірів” є єдиною для всіх професій. В кінці кожної теми вказано приблизний перелік вправ, обсяг основних знань та умінь учнів. Перелік вправ вказано орієнтовно.

Викладач може змінювати зміст і кількість вправ, а також використовувати не вказані у переліку вправи у залежності від специфіки професії, яку набувають учні, кількості годин, відведених на вивчення дисципліни. Порядок вправ відповідає порядку викладення матеріалу теми.

Необхідно розвивати в учнів уміння самостійно працювати з підручниками та довідковою літературою. Навчальний матеріал дисципліни потрібно висвітлювати в тісному зв'язку із спеціальною технологією, загальноосвітніми та загальнотехнічними дисциплінами з урахуванням конкретної професії.

В процесі навчання необхідно спиратися на відповідні державні стандарти України.

В програмі не виділено час на повторення навчального матеріалу. Викладач повинен планувати його в залежності від складності теми , яку вивчають, та успішності учнів у межах загальної кількості годин, відведених на вивчення теми. У залежності від професії викладач може в окремих випадках змінювати кількість годин, що відводяться на вивчення тем.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат