На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Реферати > Технічні науки > Державний стандарт професійно-технічної освіти

Ці зміни повинні обговорюватися методичною комісією, затверджуватися керівником навчального закладу або заступником директора з навчально-виробничої роботи після погодження з місцевими методичними органами.

Програма розрахована на 70 годин і складається з 16 тем, вивчення яких дозволить освоїти учнями уміння оволодіти навиками технічного креслення, знати допуски та технічні виміри.

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Всього

У т.ч. на ЛПР

1.

Вступ до курсу креслення

1

 

2

Практичне застосування геометричних побудов

2

 

3

Аксонометричні та прямокутні проекції

2

 

4

Перерізи та розрізи

2

 

5

Робочі креслення та ескізи деталей

10

4

6

Складальні креслення

6

4

7

Схеми

2

 

8

Читання і виконання креслень по професіями

10

6

9

Основні відомості про розміри та спряження в машинобудуванні

6

 

10

Допуски і посадки гладеньких циліндричних і плоских з’єднань

4

 

11

Допуски форми і розташування поверхонь. Шорсткість поверхонь

4

 

12

Основи технічних вимірювань

4

 

13

Засоби вимірювання лінійних поверхонь

4

 

14

Допуски і засоби вимірювання кутів і гладеньких конусів

4

 

15

Допуски і посадки різьбових з’єднань. Засоби вимірювання різьб.

4

 

16

Допуски, посадки, засоби вимірювання і контролю шпоночних, шліцьових з’єднань, коліс і передач.

4

 
 

Залік

1

 
 

Всього

70

 

Тема 1. Вступ до курсу.

Зміст курсу. Креслення і його роль в техніці і на виробництві. Поняття про єдину систему конструкторської документації (ЄСКД). Значення стандартів.

Початкові відомості про робочі креслення.

Огляд відомостей про зображення деталей на кресленнях методом прямокутного проектування. Розташування виглядів на кресленні. Порядок читання креслення.

Масштаби – ГОСТ 2.302-68

Лінії креслень – ГОСТ 2.303-68

Основний напис, її форма, розміри, правила заповнення – ГОСТ 2.104-68.

Основні відомості про нанесення розмірів на кресленнях.

Поняття про шорсткість поверхонь.

Тема 2. Практичне застосування геометричних побудов.

Узагальнення знань учнів по геометричним побудовам. Побудова перпендикулярів, кутів різної величини, поділ відрізків, кутів, кола на рівні частини. Виявлення геометричних елементів в контурах деталей. Спряження. Елементи спряження. Види спряжень. Побудова контурів деталей за допомогою побудови спряжень.

Тема 3. Аксонометричні і прямокутні проекції.

Сутність проекціювання. Аксонометричні і прямокутні проекції, їх переваги і недоліки. Аксонометричні проекції. Положення вісей у фронтальній симетрії і прямокутній ізометрії. Зображення простих геометричних фігур в аксонометричних проекціях.

Технічне малювання. Прямокутні проекції, як основний спосіб зображення на кресленнях. Площини проекції. Розташування виглядів на кресленні. Комплексне креслення. Зображення основних геометричних тіл (паралелепіпед, циліндр, призма, піраміда, конус, шар) за допомогою прямокутного проектування. Проектування деталей. Ескізи.

Тема 4. Перерізи та розрізи.

Перерізи. Призначення. Класифікація. Правила виконання і зображення. Графічне позначення матеріалів на кресленнях.

Розрізи. Призначення розрізів. Загальні відомості. Відмінність розрізу від перерізу. Класифікація розрізів. Правила виконання простих розрізів. Розташування розрізів на кресленнях

Місцеві розрізи, їх призначення і правила виконання.

З’єднання частини виду з частиною виду відповідного розрізу.

З’єднання половини виду і половини розрізу.

Умовності при виконанні розрізів крізь ребра жорсткості, спиці.

Основні відомості про складні розрізи. Випадки їх використання. Ступінчасті розрізи. Ламані розрізи. Вправи виконання складних розрізів.

Тема 5. Робоче креслення та ескізи.

Поняття про робоче креслення. Вигляди: основні, додаткові, місцеві. Вибір раціонального положення деталі відносно фронтальної площини проекції. Компонування зображення на полі креслення. Мінімалізація кількості зображень, необхідних для передачі форми деталі.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат