На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Реферати > Технічні науки > Державний стандарт професійно-технічної освіти

Умовності і спрощення зображень на робочих кресленнях. Нанесення розмірів. Розмірні ланцюги. Групування розмірів. Поняття про розміри з допусками і посадками. Поняття конусності і нахилу. Позначення покриття і термообробки. Виконання робочого креслення деталі. Різьби, їх класифікація і позначення. Параметри різьб. Умовне зображення різьб на кресленні. Зображення різьбового з’єднання. Зубчасті передачі.

Визначення і розрахунок основних параметрів циліндричного зубчастого колеса.

Робоче креслення циліндричного зубчастого колеса.

Умовне зображення зубчастих передач.

Тема 6. Складальні креслення.

Загальні відомості про складальні креслення, їх призначення і зміст.

Специфікація її форма, правила заповнення.

Розрізи на складальних кресленнях, правила виконання штриховки суміжних деталей.

Умовності і спрощення зображень на складних кресленнях. Читання складального креслення. Зображення зварювальних з’єднань: шпоночного, лицьового.

Зображення зварювальних з’єднань. Виконання складального креслення і складання специфікації до нього.

Тема 7. Схеми.

Загальні відомості про схеми. Умовні графічні позначення для кінематичних схем. Виконання нескладної кінематичної схеми. Читання кінематичних схем.

Тема 8. Читання і виконання креслень по професіям.

Виконання складного креслення по індивідуальним завданням. Поняття про деталювання. Виконання робочих креслень деталей. Порядок читання складальних креслень і робочих креслень деталей. Вправи з читання креслень.

Тема 9. Основні відомості про розміри та спряження в машинобудуванні.

Зміст і завдання курсу. Поняття про неминучість виникнення похибок при виготовлення деталей і складанні машин. Види похибок. Поняття якості продукції машинобудування.

Загальні відомості про взаємозамінність. Роль стандартизації в підвищенні ефективності виробництва.

Основні відомості про розміри. Номінальний розмір. Граничні розміри. Дійсний розмір. Відхилення. Розміри спряженні. Поняття: вал - отвір.

Поле допуску. Схема розташування полів допусків. Умова придатності деталей.

З'єднання двох деталей з зазором або натягом.

Поняття посадки.

Типи посадок. Посадки з гарантованим зазором і гарантованим натягом, перехідні посадки.

Приклади застосування окремих посадок в машинобудуванні.

Тема 10. Допуски і посадки гладеньких циліндричних і плоских спряжень

Поняття про єдину систему допусків і посадок. Система ЄСДП. Квалітети ЄСДП.

Поля допусків отворів і валів в ЄСДП і їх позначення на кресленнях. Використання для утворення посадок різних груп полів допусків одного квалітету і різних квалітетів.

Посадки переважного застосування в ЄСДП. Позначення посадок на кресленнях. Таблиці граничних відхилень, відхилення розмірів в ЄСДП. Користування таблицями.

Розрахунок посадок різних типів.

Позначення на кресленнях граничних відхилень розмірів з невказаними допусками (вільні розміри).

Тема 11. Допуски на відхилення форми, розташування і жорсткості поверхні

Основні позначення відхилень. Форми і розташування поверхонь. Номінальні геометричні поверхні і реальні поверхні. Поняття про прилягаючі поверхні як початок відліку відхилень.

Допуски форми. Базова поверхня.

Допуски розташування поверхонь.

Позначення на кресленнях допусків форми, допусків розташування, сумарних допусків форми і розташування, сумарних допусків форми і розташування поверхонь.

Загальні відомості про методи контролю відхилень форми і розташування поверхонь.

Шорсткість поверхонь. Вплив шорсткості на експлуатаційні властивості деталей.

Тема 12. Основи технічних вимірювань

Поняття про метрологію, як науку про вимірювання, про методи і засоби їх виконання, одиниці вимірів у машинобудуванні й метрології. Забезпечення єдності вимірів і способи досягнення їх точності. Системи СІ.

Методи вимірювання. Засоби вимірювання.

Основні метрологічні характеристики засобів вимірювання.

Похибки вимірювання. Причини виникнення, методи їх можливого усунення.

Тема 13. Засоби для лінійних вимірювань, умови, що визначають їх вибір

Вибір засобів вимірювання. Фактори, що зумовлюють вибір. Економічна ефективність засобів вимірювання.

Порядок дій при виборі засобів для вимірювання лінійних розмірів.

Універсальні засоби для вимірювання лінійних розмірів. Штангенінструменти. Будова штангенциркуля.

Техніка вимірювання. Мікрометричні інструменти. Особливості конструкції мікрометра. Техніка вимірювання.

Тема 14. Допуски і засоби вимірювання кутів і конусів

Одиниці вимірювання кутів. Нормальні кути, ряди нормальних кутів. Допуски на кутові розміри.

Ступені точності. Методи і засоби вимірювання кутів і конусів.

Тема 15. Допуски посадки і засоби вимірювання різьбових з'єднань

Загальні відомості про метричну різьбу. Параметри різьби. Засоби вимірювання і контролю метричної різьби та її параметрів.

Тема 16. Допуски посадки і засоби контролю шпоночних і шліцевих з'єднань

Основні профілі і елементи прямобічних і евельвентових шліцьових з'єднань. Калібри для контролю посадок шліцьових і шпоночних з'єднань.

Залік з курсу.

Контроль досягнутих знань, умінь та навичок

 1. Нанесення основних розмірів на креслення.
 2. Спряження, його види та елементи
 3. Аксонометричні, прямокутні та площини проекції.
 4. Зображення основних геометричних тіл.
 5. Проектування деталей .
 6. Класифікація розрізів та їх види.
 7. Визначення і розрахунок основних параметрів циліндричного зубчастого колеса.
 8. Складні креслення, їх призначення та зміст.
 9. Загальні відомості про схеми, умовні графічні позначення для кінематичних схем.
 10. Порядок читання складних креслень і робочих креслень вузлів і агрегатів.
 11. Схема розташування полів, допуску.
 12. Посадки підшипників кочення на вали і в отвори корпусів.
 13. Вплив шорсткості на експлуатаційні властивості деталей.
 14. Метрологія та її завдання.
 15. Техніка вимірювання мікрометром.
 16. Засоби контролю і вимірювання метричних різьб.
 17. Засоби контролю і вимірювання шпоночних і шліцевих з’єднань.

Рекомендована література

1. “Технічне креслення” – Київ 2000 р. В.К. Сидоренко

2. “Креслення” – Київ 1998 р. М.В. Анисимов

3. “Допуски і технічні вимірювання” – Київ 1994 р. В.І. Данчевський

ДСТУ _

/позначення стандарту/

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

„ОХОРОНА ПРАЦІ”

Кількість навчальних годин на

обов’язкову компоненту змісту освіти - 30

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат