На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Реферати > Технічні науки > Державний стандарт професійно-технічної освіти

Програма з дисципліни

„Електротехніка та електросхеми”

Тема № 1. Вступ

Практичне використання електричних і магнітних явищ у практичній діяльності людини. Система виробництва і передача електричної енергії споживачам в підіймально-транспортних машинах.

Тема № 2. Електричні кола постійного струму.

Електричний струм. Елементи електричних кіл та умовні позначення на електричних схемах. Лінійні та нелінійні електричні кола. Вольт-амперна характеристика. Основні закони енергетичних кіл постійного струму. Закон Піфагора. Закон Ома для ділянки електричного кола. Розрахунок простих електричних кіл. Послідовна, паралельне, змішане з’єднання резисторів.

Паралельне з’єднання джерел енергії. З’єднання резисторів трикутним способом, зіркою.

Тема № 3. Електромагнетизм.

Магнітні величини. Магнітний потік, магнітна індукція, намагнічування, абсолютна, відносна магнітна проникність. Магнітний опір. Намагнічування, розмагнічування та перемагнічування сталевого осердя. Перетворення електричної енергії у механічну. Магнітна індукція. Перетворення механічної енергії в електричну. Електромагнітна індукція. Самоіндукція, індуктивність. Взаємоіндукція. Вихрові струми. Магнітне коло. Магнітопровід.

Тема № 4. Електричні кола змінного струму.

Змінний струм, однофазний струм, синусоїдальний струм. Період, частота, фазний кут. Максимальні та діючі значення величин змінного струму. Опори в однофазному електричному колі. Закон Ома для кола змінного струму. Потужності змінного струму. Коефіцієнт потужності. Трифазний струм. Чотирипровідна система з нульовим проводом.

Тема № 5. Електронні прилади та пристрої

Електронно-променеві прилади. Електронна гармата. Відхильна система. Екран. Напівпровідникові діоди. Біполярні, польові транзистори. Стабілітрони. Варикапи. Тиристори. Принцип дії, характеристики та експлуатаційні властивості біполярних і польових транзисторів. Гібридні інтегральні мікросхеми і галузі їх застосування. Загальна характеристика про групову технологію напівпровідникових ІМС. Цифрові інтегральні мікросхеми, принцип побудови та їх параметри. Мікропроцесори і мікропроцесорні комплекти. Аналогові мікросхеми. Елементи функціональної електроніки.

Лабораторно-практичні заняття.

Дослідження роботи напівпровідникових випрямлячів. Збирання кіл по однонапівперіодній схемі без фільтрів. Збирання електричних кіл по двонапівперіодній схемі виправлянням на діодах типу Д-226.

Тема № 6. Електровимірювальні прилади.

Класифікація вимірювальних приладів. Магнітоелектричні аналогові вимірювальні прилади. Електродинамічні та індукційні вимірювальні прилади. Електростатичні та електронні вимірювальні прилади. Вимірювання сили електричного струму.

Лабораторно-практичні заняття.

Способи вимірювання електричних величин вимірювальними приладами. Загальні правила виконання вимірювань.

Тема № 7. Трансформатори.

Призначення, будова і принцип дії трансформатора. Режим роботи однофазного трансформатора. Трифазний трансформатор. Автотрансформатори. Вимірювальні трансформатори.

Лабораторно-практичні заняття.

Визначення коефіцієнта трансформації і втрат енергії і коефіцієнта корисної дії трансформатора. Перевірка при допомозі омметра справність трансформатора. Зібрання схеми для визначення коефіцієнта трансформації, потужності втрат в сталі та коефіцієнта корисної дії трансформатора.

Тема № 8. Електричні машини

Призначення, принцип дії та будова машин постійного струму. Електрорушійна сила якоря, електромагнітний момент і потужність машин. Втрати і коефіцієнт корисної дії. Схеми вмикання обмоток збудження. Номінальні величини і характеристики електричних машин. Генератори постійного струму. Робота машин постійного струму в режимі двигуна. Трифазний асинхронний електричний двигун із коротко замкнутим ротором. Трифазний асинхронний електричний двигун із фазним ротором. Електрорушійні сили, струми та обертовий момент асинхронного двигуна. Пуск та регулювання частоти обертання асинхронних двигунів. Втрати, коефіцієнт дії та коефіцієнт потужності асинхронного електродвигуна. Однофазовий асинхронний двигун. Синхронні машини. Електричні машини малої потужності. Інформаційні електричні мікромашини.

Лабораторно-практичні заняття.

Складання типових схем нереверсивного та реверсивного керування трифазним асинхронним двигуном з коротко замкнутим ротором. Вмикання трифазного асинхронного двигуна з коротко-замкнутим ротором в однофазну мережу. Вимірювання опору ізоляції обмоток електродвигуна. Визначення початків і кінців фазних обмоток трифазного асинхронного двигуна.

Тема № 9. Електричні апарати.

Класифікація комутаційної апаратури та вимоги до неї. Вимикачі та перемикачі. Запобіжники. Автоматичні вимикачі. Електромагнітні виконавчі пристрої. Електромагнітні пускачі. Електричні реле.

Лабораторно-практичні заняття.

Ознайомлення з апаратурою ручного керування електродвигунами. Випробування комутаційних апаратів ручного керування. Скласти схеми вмикання ними електричних приймачів і перевірити їх роботу. Вимір, перехід, контакт опору для контактів з міді.

Тема № 10. Електросхеми.

Позначення на електросхемах. Вимірювання показників. Читання електросхем.

Тема № 11. Електропривод.

Визначення та основні поняття електропривода. Класифікація електроприводів. Режим роботи електродвигунів та їхній вибір. Загальні відомості про керування електроприводами. Розімкнуті системи керування електроприводами з двигунами змінного та постійного струму. Електроприводи з кроковими двигунами. Замкнуті системи керування електроприводами. Електроприводи в підіймально-транспортних машинах . Електроінструменти.

Лабораторно-практичні заняття.

Ознайомлення з апаратурою автоматичного керування електроприводом. Технічні та експлуатаційні характеристики контакторів, електромагнітних реле, кінцевих та шляхових вимикачів, магнітокерованих контактів (геркони). Розбирання, складання й налагоджування апаратури автоматичного керування.

Тема № 12. Використання електричної енергії.

Джерела живлення постійного струму. Електричне освітлення. Освітлювальні установки. Електричні освітлювальні прилади.

Тема № 13. Електробезпека.

Дія електричного струму на організм людини. Аналіз небезпеки електричних мереж. Технічні засоби та способи захисту від враження електричним струмом.

Контроль досягнутих знань, умінь та навичок

1. Дати інформацію про термопари. Призначення, будова, типи, основні характеристики.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат