На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Реферати > Технічні науки > Державний стандарт професійно-технічної освіти

2. Дати інформацію про стабілітрони та стабістори. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

3. Пояснити та дати визначення електрорушійної сили джерела напруги та напруги.

4.Дати інформацію про соленоїд та електромагніт.

5. Дати інформацію про біполярний транзистор. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

6. Пояснити закон Ома для ділянки кола та для всього кола.

7. Дати інформацію про трансформатори. Призначення, будова, типи, основні характеристики.

8. Дати інформацію про польовий (уніполярний) транзистор. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

9. Дати інформацію про з’єднання провідників між собою. Пояснити І закон Кірхгофа.

10. Дати інформацію про автотрансформатори. Призначення, будова, типи, основні характеристики.

11. Дати інформацію про теристор. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

12. Пояснити роботу та потужність електричного струму.

13. Пояснити роль електротехніки та електроніки в сучасних автомобілях.

14. Дати інформацію про фототранзистор. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

15. Пояснити явище електромагнітної індукції. Застосування.

16. Дати інформацію про резистори. Призначення, будова, типи, основні характеристики.

17. Пояснити принцип дії електродвигуна постійного стуму.

18. Дати визначення та пояснити ЕРС самоіндукції.

19. Дати інформацію про гальванічні елементи. Призначення, будова, типи, основні характеристики.

20. Дати інформацію про напівпровідниковий резистор. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

21. Пояснити явище електронної емісії. Види та умови для виникнення.

22. Дати інформацію про акумулятори. Призначення, будова, типи, основні характеристики.

23. Дати інформацію про напівпровідникові діоди. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

24. Дати інформацію про електричне коло та його елементи.

25. Дати інформацію про теплові реле. Призначення, будова, принцип дії.

26. Дати інформацію про тунельні діоди. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

27. Дати визначення та пояснити поняття величини струму та густина струму.

28. Дати інформацію про плавкі запобіжники. Призначення, будова, типи.

29. Дати інформацію про варікапи. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

30. Дати визначення та пояснити поняття опору та провідності провідників.

31. Дати інформацію про асинхронний двигун з коротко замкнутим ротором. Призначення, будова, принцип дії.

32. Дати інформацію про електронно-вакуумний діод.

33. Пояснити явище електролізу. Закони Фарадея. Застосування.

34. Дати інформацію про асинхронний двигун з фазним ротором. Призначення, будова, принцип дії.

35. Дати інформацію про тріод. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

36. Пояснити нагрівання провідників електричним струмом. Закон Джоуля-Ленца.

37. Дати інформацію про однофазні асинхронні двигуни. Призначення, будова, принцип дії.

38. Дати інформацію про тетрод та пентод. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

39. Пояснити явища поведінки провідника зі струмом у магнітному полі.

40. Дати інформацію про синхронні генератори. Призначення, будова, принцип дії.

41. Дати інформацію про електронно-променеву трубку. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

42. Пояснити взаємодію провідників зі струмом.

43. Дати інформацію про генератори постійного струму. Призначення, будова, принцип дії.

44. Дати інформацію про газотрон. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

45. Дати інформацію про змінний струм. Отримання, основні визначення.

46. Дати інформацію про електродвигуни постійного струму. Призначення, будова, принцип дії.

47. Дати інформацію про тиратрон. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

48. Дати інформацію про трифазний змінний струм. Отримання, основні властивості.

49. Дати інформацію про електровимірювальні прилади. Призначення, класифікація.

50. Дати інформацію про люмінесцентну лампу. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

51. Пояснити закон Кулона, електричне поле та його властивості.

52. Дати інформацію про магнітоелектричні та електромагнітні вимірювальні прилади. Призначення, будова, принцип дії.

53. Дати інформацію про світлодіод. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

54. Пояснити потенціал та різниця потенціалів електричного поля.

55. Дати інформацію про електродинамічні та теплові вимірювальні прилади. Призначення, будова, принцип дії.

56. Дати інформацію про напівпровідниковий лазер. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

57. Дати визначення електричної ємності. Пояснити застосування її в електричних приладах.

58. Дати інформацію про конденсатори. Призначення, будова, типи, основні характеристики.

59. Дати інформацію про фоторезистор. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

60. Пояснити напрямок та величина індукованої ЕРС.

61. Дати інформацію про електронно-вакуумні прилади. Призначення, будова, принцип дії, застосування.

62. Дати інформацію про матеріали, що застосовуються в електротехніці.

63. Дати інформацію про газорозрядні (іонні) прилади. Призначення, будова, принцип дії, застосування.

64. Пояснити визначення ємності при різних видах з’єднань.

65. Дати інформацію про електронно-променеві прилади. Призначення, будова, принцип дії, застосування.

66. Дати інформацію про електричні нагрівальні прилади. Застосування, будова, принцип дії.

67. Пояснити явище взаємоіндукції.

68.Дати інформацію про напівпровідникові прилади. Призначення, будова, принцип дії, застосування.

69. Дати інформацію про електричну лампу розжарювання. Застосування, будова, принцип дії.

70. Пояснити поняття електричного струму. Види, отримання, застосування.

71. Дати інформацію про оптично-електронні прилади. Призначення, будова, принцип дії, застосування.

72. Дати інформацію про постійні магніти. Застосування, властивості.

73. Дати інформацію про електричні фільтри. Призначення, схеми.

74. Дати інформацію про електронні випрямлячі. Призначення, будова, принцип дії, застосування.

75. Дати інформацію про індукційну котушку. Застосування, принцип дії

76. Дати визначення вихровим струмам. Методи зменшення дії вихрових струмів.

77. Дати інформацію про електронні підсилювачі. Призначення, будова, принцип дії, застосування.

78. Дати інформацію про індукційні вимірювальні прилади та прилади вібраційної системи. Призначення, будова, принцип дії.

79. Дати інформацію про акумуляторні батареї.

80. Дати інформацію про генератори електричних сигналів. Призначення, будова, принцип дії, застосування.

81. Пояснити коротке замикання.

82. Дати інформацію про з’єднання джерел напруги.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат