На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Реферати > Технічні науки > Державний стандарт професійно-технічної освіти

- призначення та умови застосування вантажозахватних пристроїв механізмів, змінного устаткування та інших подібних приладів, що обслуговуються;

- правила дорожнього руху;

- правила підйому, переміщення та закріплення вантажів;

- сорти паливних та мастильних матеріалів, що застосовуються при заправці підіймально-транспортних машин і змащенні вузлів і механізмів машин;

- режими змащення підіймально-транспортних машин, норми витрат паливно-мастильних матеріалів;

- способи виконання слюсарних робіт, правила використання слюсарного інструменту, розбирання, ремонт, збирання машин, причіпних механізмів, вузлів, агрегатів, будову універсальних і спеціальних пристроїв;

- будову, принцип роботи, та технічну характеристику підіймально-транспортних машин;

- види і способи виконання основних слюсарних операцій;

- правила користування слюсарними інструментами;

- технологічну послідовність розбирання ремонту і збирання машин;

- методи виявлення і способи усунення дефектів;

- систему і періодичність змащування обладнання;

- правила заміни мастильних матеріалів;

- вимоги охорони праці і правила внутрішнього розпорядку;

- допуски і посадки, класи точності (квалітети) та параметри шорсткості (класи чистоти обробки);

- електротехнічні матеріали та засоби їх з’єднання (зрощування), правила паяння та ізоляції проводів;

- причини спрацювання сполучених деталей, способи їх визначення та усунення;

- правило користування контрольно-вимірювальними приладами та інструментами;

- правила і порядок визначення складності і видів технічного обслуговування, планового і поточного ремонту технічних засобів, які обслуговуються;

- правила надання першої допомоги у разі ураження електричним струмом;

- правила протипожежної безпеки та санітарно-технічні норми;

- правила оформлення первинних документів;

- правила сигналізації.

ДТСУ _

(позначення стандарту)

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Кількість годин обов’язкового компоненту

змісту освіти - 2800 годин

Видання офіційне

Міністерство освіти і науки України

Київ

Пояснювальна записка

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників (далі типовий навчальний план) є державним документом, який визначає структуру обов’язкової компоненти змісту професійно-технічної освіти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики і включає природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально технічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовки та визначається обов’язковими навчальними дисциплінами, згрупованими за видами підготовки учнів.

Професійно-технічні навчальні заклади на основі типових навчальних планів розробляють та затверджують робочі навчальні плани, в яких відображаються зміни у галузі виробництва та особливості професійної підготовки в даному регіоні.

В типовому навчальному плані визначається співвідношення між гуманітарними, загально-технічними, професійно-теоретичними дисциплінами та професійно-практичною підготовкою, яка залежить від наукоємкості та складності професії, співвідношення у даному навчальному плані між теоретичною та практичною підготовками становить 46 та 54 відсотки.

Враховуючи те, що машиніст підіймально-транспортних машин повинен мати посвідчення водія автотранспортних засобів категорії “С” і вміти керувати транспортними засобами, в навчальному плані передбачена програма для підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії “С”.

За межами навчального часу 60 годин відводиться на вправи по водінню і управлінню машинами, які проводяться індивідуально з кожним учнем в дні теоретичного навчання. Лабораторно-практичні роботи по будові, основах експлуатації і технічному обслуговуванню машин в обсязі 140 годин проводяться за рахунок часу, відведеного на виробниче навчання.

Години на консультації та проведення екзаменів включені в обсяг часу на навчальну дисципліну.

Проміжна /поетапна/ кваліфікаційна атестація проводиться кваліфікаційною комісією після закінчення першого семестру навчання; форма – кваліфікаційна пробна робота.

Після завершення курсу теоретичного навчання проводяться екзамени по будові, основах експлуатації і технічному обслуговування машин; правилах дорожнього руху, основах керування автомобілем і безпеці руху; основах галузевої економіки, екології і права.

Проміжна /поетапна/ кваліфікаційна атестація проводиться державною кваліфікаційною комісією. Термін проведення атестації визначається в робочих навчальних планах; форма – пробна кваліфікаційна робота.

Підсумкова /вихідна/ державна кваліфікаційна атестація проводиться державною кваліфікаційною комісією після завершення повного курсу навчання; форма - пробна кваліфікаційна робота і державний кваліфікаційний екзамен, або дипломна робота /захист/.

ДСТУ _

/позначення стандарту/

Структура обов’язкового компоненту

змісту освіти

№ п/п

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін та види навчальних робіт

Обсяги навчального часу

І

Гуманітарні навчальні дисципліни

 

1.1

Основи підприємницького успіху

40

1.2

Фізична культура і здоров’я

100*

1.3

Основи галузевої економіки, екології і права

70

 

Всього годин

210

ІІ

Природничо-математичні дисципліни

 

2.1

Інформаційні технології в системі управління підіймально-транспортних машин

70

 

Всього годин

70

ІІІ

Загально-технічні навчальні дисципліни

 

3.1

Матеріалознавство

50

3.2

Технічне креслення, допуски і технічні виміри

70

3.3

Охорона праці

30

3.4

Електротехніка

50

 

Всього годин

200

ІV

Професійно-теоретичні навчальні дисципліни

 

4.1

Будова, основи експлуатації і технічного обслуговування та ремонт підіймально-транспортних машин

210

4.2

Будова автомобіля

80

4.2

Правила дорожнього руху основи керування автомобілем і безпека руху

110

4.3

Основи керування автомобілем, безпека руху та професійна етика і культура водіння

70

4.3

Слюсарна справа  

50

4.4

Технологія виконання робіт ПТМ  

40

4.5

Дисципліна за вибором

40

 

Всього годин

600

V

Професійна-практична підготовка

 

5.1

Виробниче навчання по слюсарній справі

100

5.2

Практичне водіння автомобілів **

60

5.3

Управління підіймально-транспортними машинами ***

60

5.4

Виробниче навчання з ремонту та обслуговуванню підіймально-транспортних машин

1060

5.5

Виробнича практика з практичного управління підіймально-транспортними машинами

490

 

Всього годин

1650

VІ

Контроль знань, екзамени

70

VІІ

Всього на обов’язковий компонент змісту освіти

2800

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат