На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Реферати > Технічні науки > Державний стандарт професійно-технічної освіти

9. Стрес і фізичний стан людини

10. Як аналізувати помилки

11. Що значить “ вміти слухати”

12. Психологічний прийом копіювання

13. Ділове спілкування по телефону

14. Правила ділового спілкування

15. Етапи підготовки презентації

16. Принципи успішної презентації

17. Написання резюме

18. Норми ділового етикету

19. Співбесіда з роботодавцем

20. Складові іміджу успішної ділової людини

Рекомендована література та інформаційні матеріали

  1. Методичні розробки викладачів
  2. Інформація Інтернету

ДСТУ _

/позначення стандарту/

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

« ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І ЗДОРОВ’Я»

Кількість навчальних годин на

обов’язковий компонент

змісту освіти - 100

Пояснювальна записка

Перед професійно-технічними навчальними закладами стоїть завдання підвищити якість навчання і виховання учнів, дати їм теоретичні знання, високий інтелектуальний розвиток, широкий світогляд, професійну майстерність, стійку моральну і фізичну підготовку.

Враховуючи, що фізична підготовка, як навчальний предмет, є могутнім засобом зміцнення здоров’я та складовою частиною виховання і підготовки робітників і спеціалістів, то завдання, які стоять перед профтехосвітою в цілому, у рівній мірі стосуються і фізичного виховання.

Нікого на сьогодні не задовольняє бездумне, формальне виконання програми, без урахування конкретних умов і обставин, механічне спрямування на результат “фізичне виховання з-під палиці”, забуття і зневага до нього після закінчення навчання. Нам потрібен свідомий творчий підхід до навчально-виховного процесу, як із боку учнів так і викладачів, де були б враховані конкретні умови (кліматичні, побутові, матеріальна база тощо), свідоме відношення учня до занять з фізичного виховання, його переконання в необхідності фізичних вправ для зміцнення здоров’я, активного відпочинку, підвищення працездатності, уміння застосувати їх у подальшому житті.

Програма з фізичного виховання передбачає проходження матеріалу за такими напрямками:

а) формування необхідних теоретико-методичних знань у галузі фізичної культури, сфері здорового способу життя, гігієнічних основ занять фізичними вправами, що покликанні розширити учнів у області фізичного виховання; дати їм необхідні знання і вміння з використанням засобів фізичної культури в житті, побуті трудовій діяльності;

б) практичний розділ програми спрямований на загальну фізичну підготовку, зміцнення здоров’я, формування життєво необхідних прикладних умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, оволодіння в певній мірі елементами техніки виконання окремих видів спорту.

До змісту практичного розділу включені елементи легкої атлетики, гімнастики, плавання, лижної підготовки, спортивних ігор, туризму.

Професійно-технічним навчальним закладам надається право і можливість, виходячи з основних вимог програми, доповнити, уточнити і змінити матеріал, враховуючи конкретні умови (кліматичні, географічні, побутові, матеріальну базу, контингент учнів, профіль професій).

Основним організаційно-педагогічним принципом здійснення фізичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів є диференційоване застосування методів фізичного виховання на заняттях з учнями різної статі й віку, з урахуванням їх стану здоров’я, рівня фізичного розвитку та зацікавленості.

№ теми

Структура змісту

фізичної підготовки

Кількість годин

 

всього

У т. ч. на ЛПР

1

Теорія

1

 

2

Легка атлетика

25

 

3

Гімнастика, акробатика

25

 

4

Лижна (кросова) підготовка

24

 

5

Спортивні ігри

25

 

6

ППФП (прикладна професійна фізична підготовка)

   

7

Плавання

   
 

Всього

100

 

Примітка:

ППФП проводиться на кожному уроці як окрема частина уроку

Плавання проводиться в навчальних закладах, де є умови. Кількість годин набирається шляхом зняття 2-3 годин з кожного розділу.

Тема 1. Теоретичні відомості.

Нормативно-правові документи з питань фізичної культури і спорту в Україні. Роль та місце фізичної підготовки людини в житті. Успіхи українських спортсменів на міжнародних змаганнях. Завдання фізичної підготовки в навчальному закладі. Форми організації фізичної підготовки. Права та обов’язки учнів. Спортивні традиції навчального закладу.

Тема 2. Легка атлетика

Вплив занять з легкої атлетики на організм людини. Види легкої атлетики, їх характеристики, правила змагань, техніка і тактика бігу на дистанції.

Теоретичні відомості. Оздоровче значення легкої атлетики, її місце в професійно-прикладній фізичній підготовці учнів. Профілактика травматизму. Організація і проведення спортивних змагань . Правила змагань з легкої атлетики.

Практичний матеріал .

Основне завдання : виховання фізичних якостей – витривалості, швидкості, спритності, швидкісно-силової витривалості, підвищення стійкості організму до кисневої недостатності , перегрівання .

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат