На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Реферати > Технічні науки > Державний стандарт професійно-технічної освіти

Пояснювальна записка

Перехід до ринкових відносин вимагає істотних змін у підготовці кваліфікованих робітників. Отримуючи професію, випускник повинен орієнтуватися в економічних, екологічних і правових питаннях, оперувати такими поняттями, як ціна товару, його собівартість, рентабельність, продуктивність праці. Він повинен знати основні закони економічного розвитку суспільства, основи економічної діяльності свого підприємства, знати роль та значення своєї професійної діяльності, систему ціноутворення підприємства, економічні права та обов’язки громадян. Випускник повинен знати та виконувати екологічні норми, які встановлені для даного підприємства та до його професійної діяльності, а також відповідальність за екологічні правопорушення. Велике значення мають знання основних прав та обов’язків громадян, трудового законодавства та основ кримінального права України. Ці знання будуть давати впевненість випускнику в різних життєвих ситуаціях, забезпечувати комфортні умови праці в колективі.

Вивчення дисципліни “Основи галузевої економіки, екології і права” сприяє формуванню самодостатньої та соціально адаптованої особистості, яка зможе компетентно приймати рішення, обговорювати й оцінювати очікувані результати.

Програма розрахована на 70 годин теоретичного навчання і складається з 18 тем, вивчення яких дозволить освоїти учнями загальні основи економічного, екологічного та правового розвитку суспільства, набути знання для повсякденної професійної та суспільної діяльності.

№ теми

Назва теми

Кількість годин

усього

у т. ч. на ЛПР

1.

Економічна наука, суспільне виробництво, економічні потреби, відносини власності та сучасні економічні системи

4

 

2.

Товарне виробництво, гроші та їх функції

3

 

3.

Автомобільне підприємство (фірма), ціноутворення та мікроекономічний рівень господарювання в системі ринкових відносин

6

 

4.

Теоретичні основи економіки автотранспорту, витрати, собівартість, прибуток, рентабельність, ефективність виробництва та інвестиції

6

 

5.

Закономірності функціонування економіки автотранспорту, відтворення, економічне зростання та ринок робочої сили

4

 

6.

Фінанси: структура і механізм функціонування

3

 

7.

Кредитна і банківська системи. Ринок цінних паперів

3

 

8.

Інфляція і антиінфляційне регулювання

3

 

9.

Управління автотранспортним підприємством (фірмою) в умовах ринкової економіки

6

 

10.

Екологічні права та обов’язки громадян. Повноваження органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Обов’язки держави.

4

 

11.

Спостереження, прогнозування облік та інформування. Екологічна експертиза. Стандартизація нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища.

3

 

12.

Викиди автомобіля. Склад викидів. Зниження шкідливих викидів. Організація руху міського автотранспорту, міжнародних пасажирських і вантажних перевезень.

4

 

13.

Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Заходи щодо гарантії екологічної безпеки.

3

 

14.

Міжнародні відносини України в галузі навколишнього природного середовища. Особливості міжнародного екологічного права.

3

 

15.

Відповідальність за екологічні правопорушення

3

 

16.

Основні права, свободи та обов’язки громадян України

4

 

17.

Основи трудового законодавства

4

 

18.

Основи кримінального права України

4

 
 

Всього

70

 

Основний курс

Тема 1. Економічна наука, суспільне виробництво, економічні потреби, відносини власності та сучасні економічні системи.

Про сутність і походження поняття “Економіка”. Економічна теорія. Як виникла і розвивалася економічна теорія. Сучасні економічні теорії Заходу. Місце економічної теорії у пізнанні соціально-економічних процесів. Предмет галузевої економіки. Тлумачення предмета галузевої економіки різними школами. Економічні закони і категорії.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат