На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Молодіжні субкультури

Реферати > Соціологія > Молодіжні субкультури

Профессор З.В. Професор З.В. Сикевич дает несколько иную характеристику неформального самодеятельного движения молодежи с учетом того, что причастность к той или иной группе может быть связана: Сікевіч дає дещо іншу характеристику субкультур молоді з урахуванням того, що причетність до тієї чи іншої групи може бути пов'язана: 1)со способом времяпрепровождения - музыкальные и спортивные фанаты, металлисты, люберы и даже нацисты; 1) зі способом проведення часу - музичні та спортивні фанати, металісти, любери і навіть нацисти; 2) с социальной позицией - экокультурные; 2) з соціальною позицією - екокультурні; 3) с образом жизни - "системники" и их многочисленные ответвления; 3) з образом життя - «системники» і їх численні відгалуження; 4) с альтернативным творчеством - официально не признанные живописцы, скульпторы, музыканты, актеры, писатели и другие. 4) з альтернативною творчістю - офіційно не визнані живописці, скульптори, музиканти, актори, письменники та інші.

Сучасна наука виводить певну класифікацію моложіних субкультур, яка у зведеному варіанті виглядає наступним чином: 1. Хіпі – єдина субкультура, яка в загальній класифікації виступає одинично і окремо від усіх інших. 2. Романтико - ескейпістські субкультури, що виникають на основі створення певного «міфічного» паралельного світу, наприклад середньовічного у толкієністів. До таких субкультур відносяться індіаністи, толкієністи, уніформісти, готи, певні течії мілітаристів та інші менш чисельні субкуль- тури подібних напрямів. 3. Музичні субкультури, які виникають на основі певних музичних стилів. До них відносяться: репери, рейвери, старі і нові брейкери, трешери, металісти і усі їхні підсубкультурні течії.

4. Епатажно-протестні субкультури, які є породженням несприйняття молодими людьми певних явищ, норм, традицій національного буття, намагання заявити про себе. Найяскравішими представниками таких субкультур є панки і байкери. 5. Радикально-деструктивні субкультури. Це такі субкультури, які мають чітку лі- нію на асоціальну поведінку та орієнтацію на застосування силових методів. До них належать: скінхеди, хакери та інші. 6. Розправно-самосудні субкультури (угрупування). До них відносяться різні види «гопників» або «пацанів», як вони себе називають. Це субкультури пострадян- ського простору, діяльність яких спрямована у кримінальному руслі, яке гене- рує «зоновські» (тюремні) тексти, що служать своєрідною ідеологією для їхніх представників. Гопники є контркультурою для всіх відомих їм культур і субкультур. В них не існує усвідомлення свого місця в суспільстві, бо, на їхню думку, вони самі творять його за своїми найдосконалішими правилами, що за гоповсь- ким і зоновським сленґом називаються «понятіями». 7. Релігійно-містичні субкультури. Постають внаслідок синтезу містичних та релі- гійних культів з традиціями й ціннісною шкалою певних субкультур. Представ- никами таких субкультур є кришнаїти і всі їхні групи та інші. 8. Інші субкультури.

Отже, якщо узагальнити, можна зробити наступну класифікацію:

Лично я считаю, что молодежные движения можно разделить на такие группы:- Связанные с музыкой, музыкальные фанаты, последователи культуры музыкальных стилей: рокеры, металлисты, панки, готы, рэперы, транс-культура.1. Засновані на шанувальниках різних жанрів музики: готи, джангілісти, емо, інді, металісти, Нью-Ейдж, панки, растамани, репер, ска, традиційні скінхеди, транс-культура. 2. Засновані на літературі, кіно, мультиплікації: отаку, падонкі, фуррі, теріантропи. - Отличающиеся определенным мировоззрением и образом жизни: готы, хиппи, индианисты, панки, растаманы. 3. Романтико - ескейпістські субкультури, що виникають на основі створення певного «міфічного» паралельного світу: індіаністи, толкієністи, уніформісти, готи, певні течії мілітаристів. - Связанные со спортом: спортивные фанаты, роллеры, скейтеры, стрит – байкеры, байкеры.4. Пов'язані зі спортом: спортивні фанати, ролери, скейтери, стріт - байкери, байкери. - Связанные с играми, уходом в другую реальность: ролевики, толкиенисты, геймеры. 5. Пов'язані з іграми, відходом в іншу реальність: ролевікі, толкіеністи, геймери. - Связанные с компьютерными технологиями: хакеры, юзера, те же геймеры.6. Пов'язані з комп'ютерними технологіями: хакери, ті ж геймери. - Враждебно или асоциально настроенные группы: панки, скинхэды, РНЕ, гопники, люберы, нацисты, периодически: футбольные фанаты и металлисты.- Религиозные объединения: сатанисты, секты, кришнаиты, индианисты.7. Релігійні об'єднання: сатанистів, секти, крішнаіти, індіаністи. - Группы современного искусства: графиттеры, брейк-дансеры, просовременные художники, скульпторы, музыкальные группы.8. Групи сучасного мистецтва: графіттери, брейк-дансери, просучасні художники, скульптори, музичні групи. 9. За хобі: байкери, райтери, хіп-хоп. - Элита: мажоры, рейверы.10. Іміджеві: visual kei ,Кибер-готы підвиди готів,Моды моди,Нудисты нудисти,Стиляги стиляга, Тедди-боитедді-бої, Милитаримілітарі, Фрикифрікі. 11. Політичні та світоглядні: наци-скінхеди. 12. Які виділяються з суспільних переконань: анархо-панки, Антифаантифа, RASH-скинхеды(редскины)RASH-скінхеди(редскіни),SHARP-скинхеды SHARP-скінхеди, НС-скинхедыНС-скінхеди,Битники бітнікі,Неформалы Нью-ЭйджНью-Ейдж,Cтрейт-эджерыстрейт-еджери,Хиппи хіпі,Яппи яппі. 13. Хуліганські: руді-бої, гопники, любера, ультрас, футбольні хулігани. - Антикварные субкультуры: битники, роккабильшики. 14. Антикварні субкультури: бітнікі, роккабільшіки. - Субкультура масс или контркультура: гопники, реднеки.15. Субкультура мас або контркультури: гопники, реднекі. - Социально-активные: общества защиты истории и окружающей среды, пацифисты.16. Соціально-активні: товариства захисту історії і навколишнього середовища, пацифісти.

Человек, попавший в субкультуру, становится с ней единым целым. Людина, що потрапила у субкультуру, стає з нею єдиним цілим.Он принимает все порядки, законы нового общества, у него меняется система ценностей и взгляд на мир. Вона приймає порядки, закони нового суспільства, у неї змінюється система цінностей і погляд на світ. Кто-то меняет субкультуры, как перчатки, только ради их внешних проявлений, эпатажа окружающих, не вникает в суть и философию, которая в большей или меньшей степени есть в каждом неформальном движении.Хтось змінює субкультури, як рукавички, тільки заради їх зовнішніх проявів, епатажу, не заглиблюється в суть і філософію, яка більшою чи меншою мірою є в кожній субкультурі. Даже те, кто верен одной своей неформальной организации, зачастую не понимают ее. Навіть ті, хто вірний одній, часто не розуміють її.Чаще всего таким поверхностным бывает именно молодое поколение. Найчастіше таким поверхневим буває саме молоде покоління. Ось, наприклад, пПодростки металлисты могут устраивать массовые драки и беспорядки, хулиганить, хамить старшим и считать, что поступают как истинные металлистыідлітки влаштовють масові бійки, безладдя, хуліганять, грубіянять старшим і вважають себе при цьому справжніми панками. Вони навіть не підозрюють, що ідеологія оригінального панку, а не його сурогатної місцевої версії, полягає у невизнанні будь-якого насильства, повазі до батьків і старшого покоління, але все ж таки абсолютному пофігізмі, замішаному на доброму гуморі. Тому у всіх субкультурах існує таке поняття, як «позери» [9] (від англ. pose – удавання, прикидання) – по суті діти, які не цікавляться корінням, історією, принципами і філософією субкультури, до якої себе відносить. Для них субкультура - це лише фетіш[10] та найпопулярніші музикальні гурти; і «тру» [11] ( від англ. true – істина, правильний, справжній, правдивий) – люди, що серйозно відносяться до субкультури, до якої належать. Вони обізнані в історії заснування, проймаються філософією, захоплюються відповідною літературою та кіноплівками, відповідно виглядають як ззовні, так і зсередини. На жаль, в наш час саме цих «позерів» - більшість, тому у сьогоденного суспільства найчастіше формується невірна думка про ту чи іншу субкультуру. Ось, наприклад, готи часто чують в свою адресу щось на зразок: «От Антихристи!», «Сатаністи пішли », і т.д. Але люди навіть не задумуються, що серед готів є представники багатьох релігій, християнства в тому числі, що сатанізм – це релігійне спрямування, і аж ніяк не субкультура. В наші дні зустріти справжнього представника дуже важко, але все ж де-не-де вони ще існують, саме вони і є представниками самої суті субкультури.Им отнюдь не понять, что это движение основано в первую очередь из-за самой музыки и особого мироощущения, а не из-за стремления разрушать все вокруг.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат