На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Маркетинговий менеджмент

Реферати > Маркетинг > Маркетинговий менеджмент

1) за сферою бізнесу (виробництво, будівництво, роздрібна та оптова торгівля, надання послуг, посередницька діяльність);

2) за масштабами бізнесу (великий, середній, малий);

3) за характеристиками продукту бізнесу (традиційний, принципово но­вий, виробничо-технічного чи споживчого призначення).

Крім того, залежно від типу інвестиційної ситуації в межах кожної класифікаційної ознаки можна виділити:

а) повний бізнес-план комерційної ідеї або інвестиційного проекту — вик­лад для потенційного партнера або інвестора результатів маркетингового до­слі­джен­­ня, обгрун­тування стратегій виходу на ринок, очікуваних фінансових результатів;

б) бізнес-план структурного підрозділу — виклад для вищого керівництва компаній плану розвитку господарської діяльності підрозділу для обгрунтування обсягів ресурсів, що централізовано виділяються підроз­ділу, або обсягів прибутку, що залишаються в розпорядженні підрозділу;

в) бізнес-план фірми — виклад перспектив розвитку, фірми на плановий період для ради директорів або зборів акціонерів, де обґрунтовуються необхідні обсяги інвестицій чи інших ресурсів.

Складання бізнес-плану необхідне для всіх видів діяльності: інвестиційної, виробничої, фінансової. Для більшості країн розвинутої рин­ко­вої економіки бізнес-план є стандартним документом, який складається за пев­ни­ми міжна­родними правилами і показниками. В практичній діяльності зустрі­чається цілий ряд модифікацій бізнес-плану, пристосованих до цілей і завдань, які ставить перед собою підприємець, видів діяльності, споживачів інформації.

На рис.1 представлені різновидності бізнес-планів, які розробляються в залежності від цілей, потреб, споживачів і глибшого викладу інформації.

БП необхідний в таких ситуаціях :

- при отриманні кредиту у банківській установі;

- при створенні нового або вже діючого підприємства;

- при зміні власника

- при приватизації власності державних підприємств, трансформації власності

- при проведенні реконструкції і модернізації підприємства, переході на нову технологію, на випуск нової продукції

- при суттєвих змінах у зовнішньому середовищі, які впливають на діяльність фірми

- при започаткуванні зовнішньоекономічної діяльності

- при об’єднанні існуючих підприємств.

Бізнес-план дає можливість визначити життєздатність фірми за умов конкуренції, прогнозує процеси розвитку виробництва, конкре­тизує шляхи досягнення мети і подолання перешкод, є чинником, що стимулює інтереси потенційних інвесторів у їхніх пошуках вкла­дання коштів у розвиток виробництва. Добре складений БП є суттєвим фактором тривалого виживання підприємства та його прибутковості. БП поєднує у єдину систему функціонування виробництво і реалізацію товару, заповнює відсутність досвіду у підприємницькій справі та дає можливість уникати грубих помилок, пов’язаних з прийняттям неправильних управлінських рішень.

Таким чином, значення БП полягає у тому, що він : дає можливість обґрунтувати організацію підприємницької справи у обраній сфері; дозволяє визначити життєздатність підприємства в умовах конкуренції; містить орієнтир розвитку підприємства; служить інструментом фінансової підтримки.

Рис. 1. Різновиди бізнес-планів

За глибиною розробки може складатися повний і скорочений бізнес-план. Потреба в повному чи скороченому його варіантів залежить від характеру інвестиційного проекту. Пов­ний бізнес-план інвестиційного проекту — це детальний виклад для потенційного партнера, або інвестора результатів маркетингового дослідження, обгрунтування стратегії ринку, потреба в коштах, очікуваних фінансових результатів умов повернення вкладених коштів. Для невеликих інвестиційних проектів допускається розробка скороченого варіанту бізнес-плану. Він служить основою для переговорів з потенційними інвесторами, парт­нерами, для визначення того, наскільки вони зацікавлені в проекті, чи можна взагалі заціка­вити їх запропонованим проектом. В кінцевому випадку скорочений варіант інвестиційного біз­нес-плану може бути викладений у формі інвестиційної заявки в пошуках потенційного інвестора, партнера, чи для одержання дострокового кредиту або лізингової операції. В таблиці 1 наведена структура повного і скороченого варіантів бізнес-плану інвестиційного проекту.

Таблиця 1

Структура повного і скороченого варіантів бізнес-плану

Повний варіант

Скорочений варіант

1. Характеристика об’єкта інвестування

1. Суть запропонованого інвестиційного проекту

2. Характеристика галузі, в якій реалізується інвестиційний проект

2. Розміщення об’єкта

3. Характеристика продукції (послуг)

3. Характеристика продукції і аналіз ринку

4. Розміщення об’єкта

4. План виробничої діяльності і забезпеченість будівництва та експлуатації основними видами ресурсів

5. Аналіз ринку

5. Управління реалізацією інвестиційного проекту

6. Плановий обсяг і структура виробництва

6. Охорона навколишнього середовища

7. Забезпечення випуску продукції (послуг) основними ресурсами

7. Оцінка ризиків та форми їх страхування

8. Стратегія маркетингу

8. Фінансовий план

9. Управління реалізацією інвестиційного проекту

9. Джерела фінансування інвестиційного проекту

10. Оцінка ризиків і форми їх страхування

 

11. Фінансовий план

 

12. Стратегія фінансування інвестиційного проекту

 

Інформація, викладена в бізнес-плані, призначена як для внутрішнього використання, так і для зовнішнього споживання. Внутрішніми споживачами інформації можуть бути управлінські служби, які здійснюють реалізацію інвестиційного бізнес-плану. Така інформація дозволяє управлінням на передінвестиційній фазі здійснювати вибір кращих, найбільш ефективних варіантів інвестування, прогнозувати окремі показники, уникнути значних ризиків і непередбачуваних ситуацій.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат