На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Медична інформатика як наука

Реферати > Медицина > Медична інформатика як наука

Міністерство охорони здоров’я України

Полтавський базовий медичний коледж

РЕФЕРАТ

на тему:

„Медична інформатика – як наука”

Підготували

Студенти 414 групи

Жук Ірина

Кравченко Оксана

Лепеха Тетяна

Решетняк Вікторія

Полтава 2008

Зміст

1. Вступ

2. Мета програми вивчення медичної інформатики

3. Інформаційні технології в медицині

4. Автоматизоване робоче місце

5. Приклади використання лікарями комп’ютерних технологій

6. Висновок

7. Використана література

1. Вступ

Стрімкий розвиток науки та інформаційних технологій створює у нинішній час нові можливості в охороні здоров'я. Сучасні діагностика, обробка статистичних баз даних, ведення історії хвороби, робота з листами трудящих - у всьому спостерігається тенденція до автоматизації рутинної праці, а , значить, впровадженню комп'ютерних технологій, котрі, в свою чергу, не можна уявити без високопродуктивних комп'ютерів та периферії, локальних обчислювальних мереж та комунікаційного обладнання.

Тому важко собі уявити фахівця, навіть цієї нетрадиційно нетехнічної науки, без знання комп'ютера. Особливої актуальності набуває аспект поінформованості фахівця-медика відносно новітніх технологій та нового апаратного забезпечення.

Заслуговує авторитет у системі медичної освіти України предмет "Медична інформатика", котра має підвищити рівень комп'ютерних знань усіх фахівців, що забезпечують виконання програми Національного реєстру, яка забазпечує збір, обробку та експертизу інформації про стан здоров'я потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС.

До медичної інформатики належать пошук, обробка, аналіз та довгострокове зберігання даних медичних досліджень та відомостей медичної практики, а також закономірності всіх процесів обміну між структурованими медичними базами даних. Досвід показав, що рівень ефективності використання медичної інформатики в лікувальному закладі на 90 відсотків залежить від підготовки медичного персоналу, і на 10 відсотків - від технічної бази конкретного закладу. Технічна база - комп'ютерна техніка - з кожним роком все дешевшає при зростанні її продуктивності, тому кожний медичний заклад навіть попри постійну нестачу коштів може собі дозволити придбання декількох комп'ютерів. Найслабшою ланкою ефективного використання комп’ютерів є підготовка кадрів, особливо лікарів та середнього медичного персоналу.

2. Мета програми вивчення медичної інформатики

Програма навчання ставить за мету:

· упевнено працювати на персональному комп’ютері в якості кінцевого користувача;

· знати основи інформаційних систем з використанням нових інформаційних технологій обробки інформації, в тому числі вміти працювати з сучасним програмним забезпеченням;

· мати уявлення про роботу локальної та глобальної обчислювальних мереж, мати навички використання електронної пошти, телеконференцій, засобів електроноого офісу.

Програма складається із декількох етапів навчання:

· загальні поняття про операційну систему МS DOS, робота з каталогами та файлами;

· знайомство з операційними системами MS WINDOWS 95, 98;

· робота з прикладними програмами

MS WORD (6.0, 7.0, 97, 98);

MS EXCEL (5.0, 7.0, 97, 98);

Corel DRAW (5.0, 6.0, 7.0, 8.0);

Lotus Notes (4.5, 4.51);

· робота в локальній комп’ютерній мережі, можливості використання мережаних дисків, мережаного друку, поняття розмежовування рівнів доступу, можливості внутрішньої електронної пошти;

· загальні поняття про глобальну комп’ютерну мережу INTERNET, робота з WEB-браузером, приймання та надсилання поштових повідомлень.

3. Інформаційні технології в медицині

Підвищення комп'ютерної письменності студента-медика необхідне для інтенсифікації праці в його майбутній професійній діяльності. В процесі навчання студенти повинні навчитися кваліфікований використовувати обчислювальну техніку для учбової, наукової, інформаційної, діагностичної і лікувальної мети.

Уміння використовувати інформаційні технології стає одним з найважливіших професійних навиків медика.

Можна сказати, без застосування комп'ютерів вилікувати багато хвороб неможливо.

Відомо, що в медицині найбільші капіталовкладення доводяться на створення нових ліків, а друге місце займають інформаційні технології.

Системи охорони здоров'я навіть найбагатших країн (Україна - тим більше) стикаються з економічними і виробничими труднощами в своєму призначенні підтримувати якість медичної допомоги перед лицем вимог старіючого населення і збільшених можливостей, що ростуть, в лікувальній справі.

Намагаючись вирішити ці проблеми, охорона здоров'я все більше звертається до інформаційних технологій, в яких бачить можливість управління ресурсами, зменшення черг, виключення лікарських помилок і забезпечення сучасного рівня лікування для населення віддалених міст і сіл.

Український ринок медичних інформаційних систем в даний час представлений чималою кількістю учасників і рішень.

Перше дослідження ринку всього спектру програмного забезпечення (ПО) для медицини було проведено в 1998 р. У той час найбільше розповсюдження отримали програми для автоматизації фінансових і адміністративних служб (бухгалтерський облік) лікувально-профілактичних установ, а системи, призначені безпосередньо для лікувально-діагностичного процесу, складали лише 9,6% від всього ПО для медицини.

В даний час швидко розвиваються комплексні системи, що дають відчутний економічний ефект і позитивно впливаючи на медичне обслуговування в цілому.

Електронна медицина - це нові можливості лікувати, нова індустрія охорони здоров'я, яка базується на можливостях інформаційних технологій і розвиває інтелектуальне цілісне середовище, здатне повсюдно керувати наданням медичної допомоги населенню, допомагати лікарям, середньому медперсоналу у вигляді того, що приносить в клінічну практику новітніх методи діагностики, лікування і можливості спільної роботи лікарів, що знаходяться в різних географічних місцях.

Випускники коледжу в своїй роботі ( і вже на практичних заняттях) з перших днів стикаються із застосуванням комп'ютерів в своїй роботі, а через декілька років без комп'ютерів медицина обходитися не зможе взагалі.

4. Автоматизоване робоче місце

Автоматизоване робоче місце (АРМ) лікаря призначено не тільки для ведення історій хвороби, їх зберігання і складання звітів. Його особливе і найважливіше призначення - надавати постійну і різносторонню допомогу лікарю в його міркуваннях і рішеннях, нагадувати і підказувати, страхувати від ряду помилок, надавати інформацію для роздуму, а часом включатися в діалог з лікарем або навіть ухвалювати рішення незалежно від нього (але на основі введених їм відомостей). АРМ поводиться, як уважний, строгий і компетентний помічник, що нічого не забуває.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат