На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Удосконалення фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних коштів

Реферати > Економічні теми > Удосконалення фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних коштів

, (3.8)

де - показник економічної ефективності інновації, який характеризує збільшення прибутку підприємства від впровадження інновації вартістю і є величиною, залежною тільки від природи інновації.

Оскільки показником оцінюється сукупний економічний ефект від впровадження інновацій, його можна застосовувати як у випадку інновацій, спрямованих на зменшення витрат (застосування ресурсозберігаючих технологій, впровадження автоматизованих систем з метою підвищення продуктивності праці персоналу, покращення ефективності управління підприємством, тощо), що приводить до зменшення собівартості продукції, так і у випадку інновацій, метою яких є зростання доходів підприємства (запровадження систем підвищення якості продукції, випуск вдосконаленої модифікації базової продукції тощо), що приводить до зростання відпускної ціни на продукцію.

Вважаємо, що керівництво підприємства прийняло рішення про реалізацію інноваційного проекту, метою якого є поетапне збільшення прибутковості від основної діяльності за рахунок підвищення технологічного рівня підприємства. При цьому вирішено не змінювати обсяги виробництва, тобто

, (3.9)

де - обсяг виробництва і реалізації продукції в звітному періоді . Випадок, коли інвестиції спрямовуються також і на збільшення обсягів випуску продукції, нами детально розглянутий в роботі.

Загальна вартість інвестицій, необхідна для фінансування проекту в повному обсязі складає . Фінансування проекту вирішено здійснювати за рахунок власних коштів підприємства. Процес інвестування розглядаємо як тривалий в часі

, (3.10)

де - тривалість етапу впровадження, протягом якого здійснюються інвестиції у інноваційний проект. Обмеженість власних коштів підприємств накладає також умову на величину інвестицій у звітному періоді

, (3.11)

де - чистий дохід підприємства в періоді . Надалі ми будемо вважати, що на фінансування проекту в кожному звітному періоді виділяється частка чистого доходу підприємства

. (3.12)

Нехай в першому звітному періоді чистий дохід підприємства складав . Тоді в першому звітному періоді інноваційний проект можна профінансувати в розмірі

. (3.13)

Інвестиції в інноваційний проект в розмірі приведуть до збільшення чистого доходу підприємства в другому звітному періоді на величину (3.8)

, (3.14)

а чистий дохід підприємства в другому звітному періоді складе

. (3.15)

Чистий дохід другого звітного періоду дозволяє профінансувати інноваційний проект в розмірі

, (3.16)

що приведе до збільшення чистого доходу підприємства в третьому звітному періоді на величину

, (3.17)

тоді чистий дохід, отриманий в третьому звітному періоді

. (3.18)

Використовуючи вищенаведені рекурентні співвідношення можна стверджувати, що в -му звітному періоді

. (3.19)

Таким чином, систематичне реінвестування власних коштів у фінансування інноваційного проекту приводить до степеневого в часі зростання чистого доходу підприємства. Таке степеневе зростання має місце на етапі впровадження інноваційного проекту, коли його результати починають давати економічний ефект безпосередньо в процесі впровадження інновації. Після завершення етапу впровадження і припинення інвестування у інноваційний проект підвищення технологічного рівня , а отже, і зростання чистого доходу, припиняється, і розпочинається етап використання інновації, коли виробництво починає приносити сталий дохід у розмірі

, (3.20)

де - тривалість етапу впровадження інноваційного проекту.

Для того, щоб розрахувати показники ефективності інноваційного проекту, розрахуємо спочатку грошові потоки в моделі самофінансування інноваційного проекту. На протязі етапу впровадження інноваційного проекту чисті грошові надходження , згенеровані проектом в -му звітному періоді, є чистий дохід, отриманий підприємством у випадку реалізації інноваційного проекту за мінусом чистого доходу, яке підприємство отримало б у випадку відхилення інноваційного проекту

. (3.21)

Величина інвестицій у -му періоді етапу впровадження складає

. (3.22)

Після закінчення етапу впровадження інвестування у інноваційний проект припиняється

, (3.23)

а чисті грошові надходження, згенеровані проектом, складають

. (3.24)

Необхідно також врахувати грошовий потік від ліквідації проекту, який виникає в періоді

, (3.25)

де - ліквідаційна вартість проекту.

Таким чином, грошові потоки у випадку фінансування інноваційного проекту прибутком від основної діяльності матимуть вигляд як у табл.3.1.

Як видно із розрахунків, важливою характеристикою інноваційного проекту у випадку самофінансування в умовах дефіциту власних коштів є тривалість етапу впровадження , причому у випадку самофінансування ця величина перестає залежати тільки від технічних характеристик проекту і визначається також фінансовими характеристиками підприємства, на якому впроваджується інновація. Справді, тривалість етапу впровадження залежить від темпів інвестування у інноваційний проект, які визначаються обсягами вільних власних коштів, що в свою чергу визначається рентабельністю виробництва на початку впровадження інноваційного проекту. Така особливість суттєво відрізняє самофінансування від випадку фінансування запозиченими коштами, коли підприємство має можливість інвестувати в інноваційний проект всю необхідну суму одразу.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат