На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Удосконалення фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних коштів

Реферати > Економічні теми > Удосконалення фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних коштів

Таблиця 3.1

Грошові потоки у випадку фінансування інноваційного проекту власними коштами

Звітний період

Розрахуємо тривалість етапу впровадження для інноваційного проекту із загальним обсягом інвестицій , використовуючи умову (3.10)

, (3.26)

звідки можна отримати вираз для тривалості етапу впровадження проекту в явному вигляді

. (3.27)

Таким чином, у випадку фінансування інноваційного проекту власними коштами тривалість етапу впровадження проекту визначається виразом (3.27) і залежить від ефективності інновації , величини інвестицій , обсягу власних коштів, якими володіє підприємство на початку впровадження інновації та відсотка власних коштів, які спрямовуються на фінансування інноваційного проекту .

Розрахуємо тепер чистий приведений дохід, який генерується інноваційним проектом. Протягом етапу впровадження інноваційного проекту буде отримано чистий приведений дохід в розмірі

, (3.28)

де - дисконтна ставка. Враховуючи формулу для суми геометричної прогресії

, (3.29)

отримаємо наступний вираз для чистого приведеного доходу, отриманого на етапі впровадження інноваційного проекту

. (3.30)

Протягом етапу використання інновації буде отриманий чистий приведений дохід у розмірі

. (3.31)

Після ліквідації проекту буде отримано чистий приведений дохід в розмірі

. (3.32)

Тоді чистий приведений дохід інноваційного проекту

. (3.33)

Отриманий нами в аналітичному вигляді вираз (3.33) для чистого приведеного доходу інноваційного проекту дає нам можливість з’ясувати основні особливості, притаманні фінансуванню інноваційних проектів за рахунок власних коштів підприємств. Для цього проаналізуємо детально залежність величини чистого приведеного доходу від обсягу власних коштів підприємства , економічної ефективності інновації та частини власних коштів, яка спрямовується на фінансування інноваційного проекту . Зауважимо, що вище перелічені залежності є нелінійними, оскільки у вираз для і у вирази для інших економічних показників ефективності у степеневому вигляді входить тривалість етапу впровадження інноваційного проекту , яка, в свою чергу, також залежна від параметрів , і . Тому розглянемо спочатку тривалість етапу впровадження інноваційного проекту в звітних періодах в залежності від співвідношення між загальним обсягом інвестицій, необхідних для реалізації інноваційного проекту та початковим обсягом власних коштів за умов річних, , (рис.3.2). Економічна ефективність інновації змінюється в межах від (суцільна лінія) до річних (коротка штрихова лінія).

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат