На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Удосконалення фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних коштів

Реферати > Економічні теми > Удосконалення фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних коштів

Аналіз наведеної залежності показує, що реінвестування власних коштів підприємства у фінансування інноваційного проекту значно скорочує терміни впровадження інновацій на підприємстві, зокрема, якщо загальний обсяг інвестицій, необхідних для реалізації проекту в 100 раз перевищує наявні власні кошти , то для завершення проекту потрібно від 35 до 60 звітних періодів (в залежності від економічної ефективності інновації ) в той час, як при відсутності реінвестування для цього було б потрібно 100 звітних періодів.

Рис.3.2 Тривалість етапу впровадження в залежності від співвідношення між загальним обсягом інвестицій та початковим обсягом власних коштів у випадку самофінансування

Розглянемо тепер залежність чистого приведеного доходу проекту від загальної тривалості життя проекту для річних, , , , (рис.3.3). Економічна ефективність інновації змінюється в межах від (суцільна лінія) до річних (коротка штрихова лінія).

Рис.3.3 Чистий приведений дохід в залежності від тривалості проекту у випадку самофінансування

Зростання загальної тривалості проекту, а значить, і тривалості фази використання інновації, як і очікувалось, приводить до зростання показника проекту, оскільки у цьому випадку збільшується період, протягом якого впровадженні технологічні новинки приносять дохід. Однак при подальшому збільшенні фази експлуатації інновації подальший ріст показника чистого приведеного доходу припиняється, що пояснюється впливом дисконтування. Справді, чим далі в майбутньому ми отримуємо дохід від реалізації, тим менший вплив він має на величину критерію , а отже, інвестування у інноваційні проекти, які мають тривалі терміни життя не приводить до значного зростання ефективності такого інвестування. Одночасно зростання економічної ефективності інновації приводить до зростання темпів зростання показника .

Графік перетинає вісь абсцис в точці, де тривалість проекту рівна дисконтованому періоду окупності проекту. Як видно із рисунка 3.3, зростання економічної ефективності інновації приводить до зменшення періоду окупності, але при рівномірному зростанні показника термін окупності проекту зменшується кожного разу на меншу величину, в той час, як величина чистого приведеного доходу зростає пропорційно до зростання величини ефективності інновації. Таким чином, застосування періоду окупності інвестицій для оцінки інноваційних проектів з високою ефективністю, які фінансуються за рахунок власних коштів, поруч із застосуванням показника чистого приведеного доходу є невиправданим.

Розглянемо тепер залежність чистого приведеного доходу проекту від дисконтної ставки для , ,, , (рис.3.4). Економічна ефективність інновації змінюється в межах від (суцільна лінія) до річних (коротка штрихова лінія).

Як і очікувалось, зростання дисконтної ставки приводить до зменшення величини чистого приведеного доходу аж до . Графік перетинає вісь абсцис у точці, де дисконтна ставка рівна внутрішній нормі дохідності . Зростання економічної ефективності інновації приводить до зростання внутрішньої норми дохідності . Важливо, що чистий приведений дохід монотонно спадає при підвищенні дисконтної ставки , а отже, рівняння для знаходження внутрішньої норми дохідності інвестицій може мати тільки один розв’язок, незважаючи на те, що основним недоліком показника вважають його неоднозначність. Тому показник внутрішньої норми дохідності інвестицій може успішно застосовуватись для аналізу інноваційних проектів, які фінансуються власними коштами [20].

Рис.3.4 Чистий приведений дохід в залежності від ставки дисконтування у випадку самофінансування

Таким чином, застосування мікроекономічної моделі промислового підприємства для розрахунку дисконтованих показників ефективності інноваційних проектів , , дозволило виявити ряд особливостей фінансування інноваційних проектів за рахунок власних коштів. При цьому вважалося, що на фінансування інноваційного проекту спрямовується частка власних коштів підприємства у розмірі , а решта власних коштів можуть бути використані на розгляд керівництва підприємства. Економічно доцільним є прийняття рішення про реінвестування залишку власних коштів у цінні папери, фінансові інструменти чи у розширення обсягів виробництва продукції. Випадок, коли керівництво підприємства приймає рішення про одночасне фінансування як інноваційного проекту, так і проекту по розширенню обсягів виробництва у співвідношенні розглянутий нами детально у роботі.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат