На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Підприємства колективної власності

Реферати > Правознавство > Підприємства колективної власності

ПЛАН

ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1

ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВ КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ 4

РОЗДІЛ 2

ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ

2.1 Виробничі кооперативи 10

2.2 Підприємства споживчої кооперації 17

2.3 Підприємства громадських та релігійних організацій 22

РОЗДІЛ 3

ПРАВО КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ 26

ВИСНОВКИ 30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32

ВСТУП

Домінуюче місце серед суб'єктів господарського права належить такому суб'єктові, як підприємство. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах та послугах. Однією з організаційних форм господарської діяльності є підприємства, види яких визначені в законі залежно від форм власності — приватні, колективні, державні, комунальні, підприємства з іноземними інвестиціями. Відповідно до визначення законодавством України такої форми власності, як колективна, воно вирізняє окремий вид підприємств — колективні.Підприємством колективної власності, за Господарським кодексом, визнається корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновників. Ними є виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, громадських та релігійних організацій, інші підприємства, передбачені законом.Тому законодавчий інститут підприємства або господарюючого суб'єкта є центральною частиною системи господарського права України, його правовою основою.

Мета курсової роботи - проведення теоретичного дослідження практичної роботи підприємств колективної власності та вивчення досвіду практичної роботи права колективної власності на підставі чинного законодавства України.

Завдання курсової роботи:

· розкрити поняття суб`єктів та об`єктів колективної власності;

· підстав виникнення права колективної власності;

· проаналізувати об`єкти права власності колективу арендарів;

· проаналізувати об`єкти права власності виробничих кооперативів

Предметом досліджень - є комплєкс суспільних відносин в сфері права колективної власності в Україні.

Проблеми права власності в цілому і колективної, зокрема, на сучасному етапі переходу України до ринкової економіки є надзвичайно актуальними. В даний час важливим є визначення стимулів для високопродуктивної роботи в суспільстві. У зв'язку з цим першочерговою задачею представляється визначення принципових основ правового регулювання права власності як одного зі способів стимулювання ефективної праці.

Об`єкт курсової роботи - проблеми права колективної власності на сучасному єтапі в Україні.

Курсова має значну логіку побудови та зміст. Логічна структура роботи охоплює широке коло питань, пов`язаніх з правом колективної власності в Україні. Дослідження правового режиму майна суб'єктів господарювання (підприємств колективної власності) є важливим науковим та практичним завданням, особливо з набранням чинності Господарським та Цивільним кодексами України.

РОЗДІЛ 1

ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВ КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Однією з організаційних форм господарської діяльності є підприємства, види яких визначені в законі залежно від форм власності — приватні, колективні, державні, комунальні, підприємства з іноземними інвестиціями. Відтак слід, мабуть, зазначити, що законодавство дозволяє і заохочує приватну господарську і підприємницьку діяльність як індивідуальну, сімейну, так і з правом найму робочої сили. Закон не обмежує ні кількості найманих працівників, ні розміру приватного капіталу. Це означає, що приватні підприємства є рівноправними суб'єктами виробничої, комерційної та іншої діяльності [8,c. 133].

Відповідно до визначення законодавством України такої форми власності, як колективна, воно вирізняє окремий вид підприємств — колективні. Підприємством колективної власності, за Господарським кодексом, визнається корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновників. Ними є виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, громадських та релігійних організацій, інші підприємства, передбачені законом.

Підприємством колективної власності визнається корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновника (засновників) і є однією з організаційно-правових форм підприємств, кваліфікуючою ознакою якої є визначена форма власності, на якій засноване і діє таке підприємство.

Визначення колективне означає, що підприємство належить колективу співвласників (засновників, учасників), які діють як один суб'єкт права колективної власності. Правосуб'єктність власника (у даному разі колективу або групи власників, організованих у колективне підприємство з правами юридичної особи) реалізується через юридичну особу - підприємство, яке володіє, користується і розпоряджається майном відповідно до свого статут.Діяльність кооперативу базується на принципах добровільного вступу в кооператив і безперешкодного виходу з нього, особистої трудової участі членів кооперативу та їх участі в управлінні його справами. В складі кооперативу можуть створюватися структурні підрозділи, зокрема територіально відокремлені. Кооператив має право відкривати свої філіали та представництва [10,c.149].

Економічне поняття колективної власності окреслює відносини з приводу приналежності матеріальних та інших благ організованій группі людей (колективу), тобто уявляє собою колективну форму присвоєння цих благ.

Колектив як єдиний суб`єкт присвоєння можуть складати, як робітники виробляючи матеріальні та інші блага, так і співвласники засобів виробницта, не обов`язково беручи участь в цьому процесі (наприклад, акціонери). Однак суб`єктом економічних відносин колективного присвоєння власності, завжди залишається колектив як цілісні, організовані товариства, а не кожний його член окремо. Колективна власність — явище об'єктивне, як і об'єктивне прагнення людей до колективного господарювання. Колективна (чи кооперативна) власність існує у всіх країнах, хоча вона не скрізь законодавчо закріплена в конституційному порядку. Думаємо, що виживуть і будуть розвиватися ті з форм власності, що виявляться більш життєздатними, пристосованими до умов господарювання. У колективну власність можуть бути передані землі колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, землі садівницьких товариств — за рішенням загальних зборів цих підприємств, кооперативів, товариств.

Підприємство колективної власності має усі конститутивні ознаки підприємства :

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат