На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Конспект Лекцій з ООП

Реферати > БЖД > Конспект Лекцій з ООП

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Паневник О.В.

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Конспект лекцій

2005

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет

нафти і газу

Кафедра безпеки житєдіяльності

Паневник О.В.

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Конспект лекцій

Для студентів спеціальностей: " Буріння і

Видобування нафти і газу"

м. Івано-Франківськ

2005

МВ 02070855 –

Паневник О. В. – Основи охорони праці: Конспект лекцій. –

Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 75 сторінок.

Конспект лекцій складений згідно з програмою курсу « Основи охорони праці» для студентів для спеціальностей «Буріння» і «Видобування нафти і газу» і призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Рецензент : доктор технічних наук, професор кафедри безпеки життєдіяльності Я. М. Семчук

Дане видання – власність ІФНТУНГ.

Забороняється тиражування та розповсюдження.

ВСТУП

Основи охорони праці – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців знань стосовно стану і проблем охорони праці на виробництві відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціювання системи управління охороною праці та шляхів, методів та засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в нафтовій галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Задачею курсу є вивчення структури та функціювання системи управління охороною праці у виробництві, вивчення умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів та їх впливу на організм людини, важкості та напруженості трудового процесу, визначення заходів захисту людини при виконанні основних операцій, пов’язаних з промисловим виробництвом, вивченням основ пожежної безпеки на виробництві.

Вивчення дисципліни «Основи охорони праці» базується на знаннях отриманих студентами під час освоєння курсу з нормативної навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності», а також окремих питань з охорони праці в курсах загально-технічних і професійних дисциплін навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

  1. ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА З ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Державне управління охорони праці

1.2. Структура системи управління охороною праці в нафтовій галузі

1.3. Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці

1.4. Стандартизація в галузі охорони праці

1.5. Відповідальність за порушення правил охорони праці

  1. ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ

2.1. Класифікація причин травматизму та професійних захворювань

2.2. Методи аналізу виробничого травматизму

2.3. Розслідування та облік нещасних випадків

2.4. Оцінка ефективності заходів з охорони праці

  1. ПРОМИСЛОВА САНІТАРІЯ

3.1. Мікрокліматичні умови виробничого середовища

3.2. Небезпечні шкідливі речовини повітря робочої зони

3.3. Методи захисту від хімічних небезпек

  1. ПРОМИСЛОВА ВЕНТИЛЯЦІЯ

4.1. Вентиляція на підприємствах нафтогазової галузі

4.2. Основи розрахунку вентиляції

4.3. Вентиляторні установки

4.4. Кондиціювання повітря

4.5. Опалення

  1. ВИРОБНИЧЕ ОСВІТЛЕННЯ

5.1. Основні світлотехнічні величини

5.2. Нормування та розрахунок природного освітлення

5.3. Нормування та розрахунок штучного освітлення

5.4. Особливості штучного освітлення бурових установок

5.5. Освітлювальні прилади

  1. ВИРОБНИЧИЙ ШУМ ТА ВІБРАЦІЯ

6.1. Основні поняття та визначення шуму

6.2. Засоби та заходи боротьби з шумом

6.3. Основні поняття та визначення вібрації

6.4. Методи захисту від вібрації

  1. ІОНІЗУЮЧІ ВИПРОМІНЮВАННЯ

7.1. Основні поняття та визначення іонізуючого випромінювання

7.2. Захист від іонізуючого випромінювання

7.3. Ультразвук

7.4. Інфразвук

7.5. Електричні поля та електромагнітне випромінювання

7.6. Нормування електромагнітних полів

7.7. Методи захисту від електромагнітних полів

  1. БЕЗПЕКА ПОСУДИН І СИСТЕМ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ

8.1. Розрахунок міцності посудин, що працюють під тиском

8.2. Арматура, контрольно-вимірювальні прилади та запобіжні прилади

8.3. Реєстрація та технічне обстеження посудин

8.4. Заходи безпеки експлуатації балонів із стисненим, зрідженим та розширеним газом

8.5. Безпека експлуатації газопроводів та компресорів

  1. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВАНТАЖНО-ПІДЙОМНИХ РОБІТ

9.1. Конструктивні вимоги до ВПМ

9.2. Запобіжні пристрої ВПМ

9.3. Реєстрація та технічне обслуговування ВПМ

9.4. Канати

9.5. Безпека завантажувально-розвантажувальних робіт

11. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

11.1. Основні положення

11.2. Захисні та запобіжні пристрої

11.3. Вимоги до міцності обладнання.

11.4. Заходи безпеки при ремонті обладнання.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат