На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Звіт з практики у відділі рацс

Реферати > Різне > Звіт з практики у відділі рацс

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ 4

2.ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 9

3.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА В СИСТЕМІ ОРГАНІВ РАГСУ 13

ВИСНОВОК 19

ВСТУП

В період з 11 травня 2010 року по 21 червня 2010 року я проходив виробничу практику у відділі реєстрації актів громадянського стану Оболонського району міста Києва.

Основним завданням, яке було поставлено переді мною, було закріплення на практиці досягнутих під час навчання знань з правових дисциплін, які вивчалися на протязі навчального року, засвоїти навики у веденні діловодства відділу, набратися достатнього досвіду роботи, яка пов’язана з функціонуванням відділу реєстрації актів громадянського стану, підсумувати досягнуті знання та проаналізувати можливість застосування цих знань саме на практиці.

Всі вищезазначені цілі досягалися згідно з планом проходження виробничої практики, ввесь хід проходження фіксувався в щоденнику з можливістю фіксування зауважень стосовно проходження.

Перші дні практики були спрямовані на ознайомлення з керівництвом відділу, його посадовим складом, робочими приміщеннями, напрямками діяльності та обсягом роботи відділу та поведенні інструктажу.

В подальшому була надана можливість безпосереднього, детального ознайомлення з повноваженнями відділу а саме: реєстрацією народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, зміни імені, прізвища, по-батькові, приймання і розгляду заяв громадян про внесення змін, доповнень, поновлення, а також анулювання записів актів цивільного стану та в установленому порядку зберігання книг реєстрації актів цивільного стану.

За час проходження практики був ознайомлений з великою кількістю документів, які стосуються діяльності відділу.

Також безпосередньо сам приймав участь у діловодстві відділу.

По закінченні практики отримав характеристику для пред’явлення на місце навчання.

Детально про діяльність відділу реєстрації актів громадянського стану розповідається у наступних розділах звіту. 1.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ

Оскільки відділ реєстрації актів громадянського стану діє в системі органів юстиції, слід в першу чергу ознайомитися із структурою органів юстиції.

Система органів юстиції за час свого існування змінювалася залежно від завдань, які на неї покладали. Історія становлення та розвитку органів юстиції в Україні налічує понад 85 років - від створення Міністерства судових справ і Народного секретарства юстиції до сучасного центрального органу виконавчої влади - Міністерства юстиції з його складною розвинутою структурою підрозділів, державних служб, інститутів та підприємств.

У сучасному стані система органів юстиції включає: Міністерство юстиції України; Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим; обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції; районні, районні у містах управління юстиції; міські (міст обласного значення) управління юстиції.

Законодавчу основу організації діяльності органів юстиції складають Конституція, закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції України, згідно з якими органи юстиції здійснюють захист основ конституційного ладу, прав і свобод людини та громадянина.

Зокрема, органи юстиції виконують такі державні завдання:

- здійснюють правотворчу діяльність; підготовку пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи;

- організують роботу з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та забезпечення дотримання принципів і норм міжнародного права в процесі нормотворчої діяльності;

- проводять державну реєстрацію нормативно-правових актів, що стосуються прав, свобод й законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер органів виконавчої влади;

- впроваджують систематизацію та кодифікацію законодавства України;

- координують правову роботу й правову освіту громадян; сприяють розвитку правової науки, формуванню у громадян правового світогляду;

- забезпечують інформатизацію з правових питань життя держави та суспільства;

- здійснюють примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);

- організують судові та інші експертизи;

- крім того, органи юстиції представляють інтереси України як держави, Президента України й Кабінету Міністрів України в судах України та іноземних державах, міжнародних судових органах і установах;

- організують роботу нотаріату;

- забезпечують роботу органів державної реєстрації актів цивільного стану громадян України.

У листопаді 2003 року в першому читанні прийнято Закон України "Про органи юстиції, яким передбачено на законодавчому рівні відзначити правовий статус органів юстиції. Проектом запропоновано закріпити за органами юстиції низку нових функцій, серед яких особливе значення мають: державна реєстрація нормативно-правових актів, які регулюють права, свободи й законні інтереси громадян або мають характер взаємин між органами місцевого самоврядування та інших органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації; офіційне видання нормативно-правових актів органів державної влади та збірників актів законодавства України; забезпечення виконання кримінальних покарань; державне регулювання адвокатури.

Керівництво органами юстиції здійснює Міністерство юстиції України, що є центральним органом держави, діяльність якого спрямовано на реалізацію державної правової політики, утвердження демократичних засад розвитку суспільства, верховенства права, принципів справедливості та гуманізму, захисту прав і свобод людини, становлення громадянського суспільства.

До складу Міністерства юстиції України входять обласні, районні та міські управління юстиції; районні та міські відділи державної виконавчої служби, районні та міські відділи реєстрації актів цивільного стану (назву яких змінено в зв'язку з прийняттям і вступом у дію з 1 січня 2004 року Сімейного кодексу України); районні та міські державні нотаріальні контори; обласні нотаріальні архіви; обласні філії Державного підприємства "Інформаційний центр"; обласні філії спеціалізованого державного підприємства "Укрспец'юст"; науково-дослідні інститути судових експертиз; Центральний і Лівобережний відділи реєстрації шлюбів (м. Київ); Центр європейського та порівняльного права (м. Київ); Центр правової реформи та законопроектних робіт (м. Київ); Центр підвищення кваліфікації працівників юстиції (у містах Києві та Харкові); Державний комітет у справах релігій (м. Київ); Головне державне об'єднання правової інформації та пропаганди правових знань (м. Київ).

Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські, районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції (далі - територіальні органи Міністертства юстиції України) утворює Кабінет Міністрів України, й підпорядковуються вони Міністерству юстиції України.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат