На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості електровідновлення цирконію із флуоридних розплавів

Реферати > Хімія > Особливості електровідновлення цирконію із флуоридних розплавів

Швидкість зміни напруги для зняття поляризаційних кривих задавали за допомогою програматора ПР-8.

Програматор ПР-8 розрахований для формування ступінчасті і лінійні змінюючої в часі напруги, що використовуються в якостях задаючої в потенціостаті, гальваностатах, полярографах та інших приладах, які використовуються для електрохімічних досліджень в науково-дослідних та заводських лабораторіях.

Програматор виробляє робочі програми, які складаються з двох частин: ступінчастної програми (СП) та лінійної програми (ЛП). Кожна з цих частин має чотири кроки.

В першій частині програми формується напруга ступінчатої форми, в другій частині - напруга лінійної форми. У другій частині передбачено також режим з нульовою крутизною, при якому підтримується значення напруги, що було досягнуто в попередньому кроці протягом заданого часу. Вихідна напруга програматора до пуску програми і після її завершення дорівнює установленій початковій напрузі, яка задається відносно нульового рівня (корпуса).

Напруга кроків СП і кінцеві напруги кроку ЛП задаються відносно початкової напруги, при чому кінцева напруга восьмого кроку не задається – вона завжди дорівнює нулю.

Тому вихідна напруга програматора після восьмого кроку дорівнює початковій напрузі: Вихідна напруга програматора під час ходу програми дорівнює алгебраїчній сумі початкової напруги і напруги кожного із восьми кроків встановленої програми. В межах однієї робочої програми ступінчаста і лінійна програми незалежно одна від одної можуть автоматично повторюватися А = N х 10 раз, де N - одне з чисел 1,2,3-9, a m- одне із чисел 1,2,3,4. Підібрана робоча програма може запускатися один раз, або автоматично повторюватися любу кількість разів незалежно від кількості повторів СП або ЛП всередині цієї програми.

В якості індикаторного електрода використовували вольфрам, як анод використовували графітовий стержень із спектрально-чистого графіту. Потенціал фіксували відносно платинового електрода порівняння.

В даному розділі описана методика хроновольтамперометричних досліджень із застосуванням програматора. Детально описана робота з потенціостатом з триелектродною системою і методика зняття полярограм.

■ ■; .

Розділ ІІІ. Експериментальна частина

3.1 Техніка безпеки.

1. Загальні положення

1.1. Під час роботи у хімічній лабораторії будьте обережні, дотримуйтесь порядку та чистоти на робочому місці, виконуйте правила техніки безпеки.

1.2. Робота в лабораторіях з хімічними речовинами без спецодягу і засобів індивідуального захисту забороняється.

1.3. Забороняється працювати в лабораторії за відсутності викладача або лаборанта, а також в невстановлений час без дозволу наукового керівника.

1.4. До виконання кожної роботи студенти можуть приступати лише після отримання інструктажу з техніки безпеки та дозволу наукового керівника.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Чітко засвойте порядок та правила техніки безпеки проведення досліду.

2.2. Перевірте наявність та надійність посуду, приладів та інших предметів, необхідних для виконання роботи

2.3. Виясніть методику роботи, правила її безпечного виконання.

2.4. Перевірте правильність збирання приладу чи установки.

2.5. Не можна користуватися реактивами, не вказаними в посібнику по аналізу, не рекомендованими викладачем.

2.6. Звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів та матеріалів.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Починайте виконувати завдання тільки після дозволу наукового керівника.

3.2. Забороняється брати хімічні речовини голими руками, слід використовувати для цього шпателі, пробірки.

3.3. Забороняється пробувати хімічні речовина на смак.

3.4. Під час роботи у лабораторії забороняється приймання їжі.

3.5. Усі види робіт з органічними розчинниками та ті, що супроводжуються виділенням шкідливих парів та газів, необхідно проводити лише у витяжній шафі. Використовують для цієї мети тільки чистий та сухий посуд.

3.6. При змішуванні рідких речовин рідину, густина якої більша, потрібно вливати у рідину з меншою густиною. Використовуйте при цьому тільки тонкостінний посуд.

3.7. Перед тим, як взяти реактив, необхідний для досліду, прочитайте етикетку на тарі, щоб запобігти помилці. Брати речовини потрібно у кількостях, необхідних для проведення досліду. Пролиті ненароком кислоти чи розчини лугів нейтралізують, збирають і зливають у відведені місця.

3.8. Правильно користуйтесь газовим пальником, слідкуйте за тим, щоб горіння було нормальним.

3.9. Забороняється самовільно виносити з лабораторії хімічні реактиви, передавати їх іншим особам.

3.10. Забороняється нахилятися над посудиною, в якому що-небудь кипить, або в який налита яка-небудь рідина (особливо їдка), тому що непомітні бризки можуть потрапити в очі.

3.11. Необхідно надівати захисні окуляри на всіх дослідах, де можливе розпилення або розбризкування речовин, вибухи.

3.12. Забороняється переносити включені прибори і залишати їх без нагляду.

3.13. Отримані в процесі експерименту речовини потрібно зберігати у відповідному посуді з етикетками або чітким написами восковим олівцем.

3.14. При роботі з електроприладами необхідно ознайомитись з інструкцією їх експлуатації. Перед використанням електроприладів перевірте їх працездатність та наявність заземлення. Робота з приладами, які не мають заземлення, категорично забороняється! Не залишайте працюючі прилади без нагляду. Не доторкуйтесь руками оголених дротів електромережі!

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи

4.1. До каналізації категорично забороняється зливати реактиви, їх розчини, займисті та горючі речовини, їх збирають для наступного знешкодження.

4.2. Вимкнути електричні прилади, воду, газові пальники. Після використання всі прилади, посуд, реактиви ставити на призначені для них місця. Після проведення досліду вимити посуд.

4.3. Використані фільтри, осади, бите скло, папір, сірники та ін. зібрати в спеціальні відра або ящики. Розчини кислот, лугів злити в скляні банки для цих цілей.

4.4. По закінченню роботи ретельно вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. При виявленні пошкодження у роботі приладів негайно припиніть роботу та доведіть дане до відома викладачеві чи лаборанту.

5.2. При нещасному випадку постраждалому повинна бути надана долікарська допомога, при необхідності викликаний лікар. До прибуття медичного працівника постраждалому потрібно забезпечити спокій, доступ свіжого повітря!

3.2 Механізм електровідновлення цирконію.

Процес електровідновлення цирконію проводили із розплаву NaF 59,5 моль%– ZrF4 40,5 моль%. Діаграма стану NaF – ZrF4 представлена на рис. 3.1.

H:\NaF-ZrF4.tif

Рис. 3.1. Діаграма плавкості системи NaF - ZrF4

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат