На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік основних засобів


Облік переоцінки основних засобів

Підприємствам надано право на кінець року здійснювати переоцінку основних засобів за справедливою вартістю.

При цьому в разі переоцінки окремого об'єкта основних засобів переоцінці підлягають всі інші активи, які належать до даної групи.
Переоцінена первинна вартість і знос об'єкта основних засобів визначаються як добуток відповідно первинної вартості або зносу на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається шляхом ділення справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.
Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів відображається в складі додаткового капіталу (рахунок 42 «Додатковий капітал», субрахунок 423 «Дооцінка активів»), а сума уцінки — в складі витрат звітного періоду (рахунок 975 «Уцінка необоротних активів і
фінансових інвестицій»).
Уразі перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості об'єкта основних засобів при черговій дооцінці вартості об'єкта основних засобів сума такого перевищення включається до складу доходів звітного періоду (рахунок 746 «Інші доходи від звичайної діяльності») 3 відображенням різниці між сумою
останньої дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів і зазначеним перевищенням у складі додаткового капіталу (рахунок 42 «Додатковий капітал», субрахунок 423 «Дооцінка активів»).
Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об'єкта основних засобів спрямовується на зменшення додаткового капіталу (дебет рахунка 42 «Додатковий капітал», субрахунок 423 «Дооцінка активів») з включенням різниці між сумою чергової уцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів і
зазначеним перевищенням до витрат звітного періоду.
У разі вибуття об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості таких об'єктів включається до складу нерозподіленого прибутку (кредит рахунка 441 «Прибуток нерозподілений») з одночасним зменшенням додаткового капіталу.
Порядок відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, пов'язаних з переоцінкою об'єктів основних засобів, наведено в таблиці 1.2.

Облік операцій, пов'язаних з переоцінкою основних засобів

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Відображення результатів дооцінки основних засобів

10 «Основні засоби»

423 «Дооцінка активів»

423 «Дооцінка активів»

131 «Знос основних засобів»

Відображення результатів уцінки основних засобів

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

975 «Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій»

10 «Основні засоби»

Відображення результатів уцінки
основних засобів раніше дооцінених

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

423 «Дооцінка активів»

10 «Основні засоби»

975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

10 «Основні засоби»

Відображення результатів дооцінних
засобів раніше уцінених

10 «Основні засоби»

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

10 «Основні засоби»

423 «Дооцінка активів»

423 «Дооцінка активів»

131 «Знос основних засобів»

Відображення суми перевищення сум попередніх дооцінок
над сумою попередніх уцінок
об'єкта основних засобів
при його вибутті з підприємства

423 «Дооцінка активів»

441 «Прибуток нерозподілений»

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат