На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Військова ветеринарна медицина

Реферати > Медицина > Військова ветеринарна медицина

Зміст.

1. Вступ.

2. Завдання і цілі вивчення історії військової медицини і фармації в армії.

3. Відмінності в розумінні специфіки військово-медичної діяльності в дореволюційний і радянський періоди розвитку російської військової системи.

4. Основні джерела по історії військової медицини і фармації в російській армії.

5. Етапи становлення військової медицини і фармації в російській армії.

6. Бібліографічні джерела по історії військової медицини в російській армії.

Висновок.

Список використаної літератури.

1. Вступ.

Перші ветеринарні фахівці державної служби Запорізького війська проводили ветеринарні та зоотехнічні заходи серед коней, великої рогатої худоби (ВРХ) та овець і мали свою форму одежі, чим виділялись серед інших козаків. Д. Яворницький (1900) зазначає, що це своєрідний тип людей, які «виділяються своєю оригінальністю серед козаків та всіх козацьких чинів Запорізького війська». Вони оперізувалися шкіряним ременем і через плече навішували шкіряний гаман, прикрашений різними мідними, срібними та золотими блискітками, ґудзиками. В гамані носили кресало, кремінь і губку про запас на різний випадок, а біля ременя обов’язково прив’язували швайку та ложкар. Д. Яворницькому було невідомо, що у всіх країнах на той час ветеринарні та медичні фахівці носили особливу форму одежі, як ознаку належності до певного ремесла. А збоку висіла не швайка, а кровопуск, і ложка була необхідна не лише для їжі, а як вимірювальний інструмент. Адже ще й сьогодні міра «ложка» є основою у кухарській та кулінарній справах.

Сучасний етап розвитку військово-політичної обстановки в світі, концентрація проблем, пов'язаних із здійсненням реформування армії, а також проблеми комплектування, підтримки здоров'я рядового і офіцерського складу, організації побуту, навчання і виховання військ диктує наполегливу необхідність провести аналіз не лише воєнно-історичного, але військово-медичного досвіду російської армії. Військова медицина і військова фармація є, поза сумнівом, вельми специфічним видом військової діяльності, розвиток якої визначений цілим рядом чинників і умов. До їх числа можна віднести не лише загальний рівень розвитку медицини і фармації, характер і умови надання медичній допомозі. Специфіку військової медицини відображає високий рівень складності професійних завдань, що стоять перед військовими медиками. Їх виконання часто залежить від надзвичайних, особливих або вимушених обставин, від необхідності в постійному контролі і профілактиці захворювань в умовах військового побуту і військової служби, а також вирішення завдань за визначенням стану здоров'я і рівня придатності до військової служби призовників і новобранців. Через ці обставини військову медицину і фармацію можна вважати найважливішим компонентом організаційно-психологічної і мобілізаційної практики армійського життя рівень розвитку якої робить вплив на всі її сторони і в цілому має бути віднесений до найбільш важливих і відповідальних сторін всієї військової системи.Є і ще одна сторона військово-медичної практики Військово-медична статистика і інформація, психологічні і моральні засоби дії були і є одним з найважливіших ланок в розвитку взаємодій між армією і суспільством. Вони дієво беруть участь у формуванні представлень громадян держави про міру безпеки внутрішньоармійського життя або про рівень санітарно-медичного забезпечення ведення бойових дій, або про санітарно-гігієнічні умови несення військової служби. Таким чином військово-медична діяльність виявляється такою стороною військової системи російської армії, яка найбільшою мірою стикається з соціальними, психологічними і медичними проблемами, значимими для всього суспільства. В цьому відношенні вміст, практика і рівень розвитку військово-медичної діяльності є реальною і дієвою умовою узгодження інтересів армії і суспільства і розвитку їх взаємодії. В цілому розвиток взаємодії армії і суспільства можна охарактеризувати як систему взаємин армії, держави і суспільства на предмет підтримки рівня фізичної і моральної готовності протистояти військовим, політичним і культурним погрозам з боку інших держав і співтовариств. Традиційно в дореволюційній Росії в руках держави і суспільства існували “ інструменти”, які дієво підтримували і укріплювали цю систему стосунків і взаємодій. До їх числа відносився не лише уряд і його фінансові можливості, але також Церква і різні суспільства по співчуттю і наданню допомозі російському воїнству, що існували за рахунок фінансової і моральної підтримки громадян Російської Імперії і їх суспільних союзів.

Організаційно-психологічна і мобілізаційна практика виступає також і як внутрішньоармійська проблема в частині підтримки фізичного здоров'я і морального духу воїнів різних звань. Поважно зрозуміти, що накопичення, розвиток і усвідомлення практичного і організаційного досвіду військової медицини виступає як найважливіша складова армійської і військової дисципліни. Використання цього досвіду впливає на характер виконання поставлених бойових завдань, забезпечує підтримку і супровід ведення бойових дій в частині збереження медичними, психологічними і моральними засобами професійного і людського потенціалу армії. З цієї точки зору військово-медична і фармацевтична діяльність може бути віднесена до організаційно-психологічних і мобілізаційних чинників, тобто таких умов, які сприяють або, навпаки, перешкоджають вирішенню основних завдань, покладених на армію, її особовий і рядовий склад. Усвідомлення того, що військово-медичні і психологічні знання є елементом організаційного і мобілізаційного досвіду російської армії ставить основною задачею необхідність представити історичний нарис розвитку військової медицини і фармації в російській армії.

2. ЗАВДАННЯ І ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ І ФАРМАЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ АРМІЇ.

Військова медицина як специфічна, цілеспрямована практична діяльність по забезпеченню і підтримці здоров'я солдатів і офіцерів російської армії з часу свого виникнення в епоху перевтілювальної діяльності Петра I накопила значний практичний, лікарський і науковий досвід. Інтерес до історії військової медицини в російській армії був завжди. Проте, цей інтерес був виражений вельми специфічно. Спочатку в його фокусі виявлялися в основному організаційні питання надання медичній допомозі хворим і пораненим воїнам, що беруть участь в різних військових акціях і кампаніях російської армії. З часом цей інтерес ставав визначенішим і піднімав питання становлення медичних знань, характеру і умов їх вживання в умовах бойової обстановки, а також можливість їх використання в умовах мирного життя на території Російської імперії. У радянський період на кафедрі військової медицини Центрального інституту удосконалення лікарів були підготовлені монографічні дослідження, присвячені розвитку рівня військово-медичного забезпечення російської армії відповідно до періодизації правління російських імператорів і проведення ними військових кампаній.Відзначимо, що інтерес до військової медицини проявляли в основному військові медики. Наше дослідження не дозволило виявити скільки-небудь стійкого інтересу цивільних істориків науки до історії вітчизняної військової медицини, не дивлячись на те, що військова медицина представлена такими видатними іменами як Бідлоо, Н.Кондоїді, М.Мудров, А.Чаруковський, Р.Четиркин, І.Енегольм (XVII-XVIII вв.), Н.Пірогов, І.Потіраловський (XIX ст). Великий інтерес є вивченням управлінських і юридично-правових аспектів розвитку медичного і фармацевтичного забезпечення російської армії і професійної діяльності військових медиків в російській армії. До цих пір залишається без уважного історичного опису і аналізу праця Н.Вакара “ Чиновники і лікарі військово-сухопутного відомства. Службові пара і переваги”. У книзі систематично, гласно і доступно викладені основні законоположення, що стосуються службових прав і переваг чиновників і лікарів військово-сухопутного відомства, а також представлений повний штатний розклад військово-медичних посад російською. Ознайомлення з ним демонструє характерні для російської армії принципи розставляння військово-медичних кадрів і розподіл відповідальності між ними. Як Додаток до справжнього реферату ми пропонуємо ознайомитися з “ Розкладом військово-медичних посад по наданню чину” .

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат