На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

Реферати > Народні промисли > Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

порівняно з традиційною з використанням вітчизняної техніки дасть можливість зменшити затрати праці, витрату пального і прямі експлуатаційні витрати - відпо­відно у 2,9; 3,8 і 3,7 раза, а для іноземної техніки - у 2,5; 3,7 і 3,5 раза. Порівнян­ня мінімальної технології на базі вітчизняної та зарубіжної техніки свідчать про рівнозначність величин затрат праці й пального, а прямі експлуатаційні витрати для зарубіжної техніки у 1,9 раза більші.

Таким чином, впровадження мінімального обробітку фунту економічно доцільне[16].

ІІІ.Розділ.Державне сприяння розвиткові селянських (фермерських) господарств.

Держава в особі її законодавчих і виконавчих органів створює сприятливі умови утворення, становлення і розвитку селянських (фермерських) господарств. Це підтверджується Законами України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”, “Про селянське (фермерське) господарство”, а також Постановами Кабінету Міністрів України “Про додаткові заходи щодо підтримки розвитку особистих підсобних господарств” і “Про розвиток селянських (фермерських) господарств”.

В вищенаведених нормативних актах можна знайти положення про надання селянським (фермерським) господарствам певних пільг і переваг. Так, на Міністерство сільського господарства і продовольства, інші міністерства і відомтсва України, що входять до агропромислового комплексу, Міністерство економіки, Міністерство державних ресурсів, компанію Укрнафтохімік, Міністерство торгівлі, Раду Міністрів Автономної республіки Крим, облвиконкоми покладено обов’язки постачання селянських (фермерських) господарств та її кооперативів (спілок, об’єднань) технічним обладнанням, запасними частинами та іншими матеріально-технічними ресурсами, паливно мастильними матеріалами, будівельними матеріалами, мінеральними добривами, кормовими добавками і консервантами кормів, насінням, племінним молодняком худоби і птиці, робочою худобою за відповідними нормативними актами за рахунок ресурсів, передбачених для сільського господарства і на умовах для підприємств і організацій агропромислового комплексу. При цьому на період трирічного становлення селянських (фермерських) господарств при виробничій потребі йому виділяється не менше одного трактора з набором сільськогосподарських машин і одного вантажного автомобіля.

Громадянам, які переселяються в трудонедостатні населені пункти з метою створення селянських (фермерських) господарств: надається одноразова грошова допомога при переселенні за рахунок республіканського (при міжобласному переселені) бюджетів у розмірі 15 мінімальних окладів на голову сім’ї та однієї четвертої частини цієї допомоги на кожного члена сім’ї; за ними зберігається безперервний трудовий стаж, якщо перерва у роботі у зв’язку з переселенням перевищує один місяць без врахування проїзду від місця виходу до місця вселення.[17]Члени селянського (фермерського) господарства звільняються від сплати прибуткового податку з доходів, одержаних ними від роботи в цих господарствах.[18]Держава гарантує дотримання і захист майнових та інших прав і законних інтересів селянського (фермерського) господарства. Втручання в господарську або іншу діяльність селянських (фермерських) господарств з боку державних чи інших органів, а також посадових осіб не допускається. Збитки, заподіяні селянському (фермерському) господарству неправомірним втручанням в його діяльність підлягають відшкодуванню. Спори про відшкодування збитків вирішується судом, арбітражним судом або трітейським судом.[19]

На фінансову підтримку фермерських господарств у Державному бюджеті на 2008 рік виділено 120 млн. гривень, що вдвічі більше, ніж торік. Проте практика використання цих коштів, зокрема, на безповоротній основі, виявила ряд недоліків. Усунути їх передбачено змінами, внесеними постановою Уряду від 27 березня ц.р. № 113 до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам (Постанова Уряду від 25.08.2004 р. № 1102).

Зокрема, фінансова підтримка на безповоротній основі надається новоствореним фермерським господарствам протягом одного бюджетного року не більш як за двома видами визначених витрат, а фермерським господарствам з відокремленими садибами – один раз протягом трьох років. Іншим фермерським господарствам - лише на конкурсних засадах на поворотній основі.

Важливою новацією є те, що на безповоротній основі фермерам будуть відшкодовані витрати щодо придбання першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля не лише вітчизняного виробництва, а й іноземного походження, які не виготовляються в Україні. Перелік останніх затверджується Урядом. Розмір відшкодування – 30% без урахування суми податку на додану вартість, але не більш як 200 тис. гривень за одиницю техніки. Умовою при цьому є подальша експлуатація названої техніки протягом не менш як трьох років з моменту державної реєстрації та відсутності на момент придбання у власності фермера аналогічної техніки.

На безповоротній основі відшкодовуються й витрати щодо: розроблення проектів відведення земельних ділянок для фермерського господарства, сплати відсотків за користування кредитами банків - у розмірі облікової ставки Національного банку (на дату нарахування відсотків). Відшкодовуються 30% (без урахування ПДВ) витрат на будівництво і реконструкцію тваринницьких приміщень (у тому числі виготовлення документації) - але не більш як 200 тис. гривень за один збудований або реконструйований об'єкт. Фермерам повертатимуть не більш як 50% витрат щодо внесення страхових платежів за договорами обов'язкового страхування, види якого визначено у пунктах 11 і 30 частини першої статті 7 Закону України „Про страхування”. Допомога надається й на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів фермерських господарств у аграрних навчальних закладах, використання досягнень науково-технічного прогресу.

На поворотній основі фінансова підтримка надається на конкурсних засадах у розмірі, що не перевищує 150 тис. гривень, із забезпеченням виконання зобов'язання щодо повернення бюджетних коштів.

У разі незаконного одержання бюджетних коштів керівник фермерського господарства несе відповідальність згідно із законодавством. А при нецільовому використанні бюджетних коштів припиняється надання будь-якої фінансової підтримки претендентові на її одержання протягом поточного та трьох наступних бюджетних періодів. Постановою також уточнено перелік документів, які подаються фермерськими господарствами для отримання допомоги та встановлено черговість її надання. Названа підтримка фермерів здійснюється через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Законодавством також передбачено підтримка фермерів і за рахунок місцевих бюджетів. Прийняте рішення сприятиме розширенню можливостей 42,5 тис. фермерських господарств України, технічному їх переоснащенню, створенню додаткових робочих місць та умов для розвитку сільських територій.З огляду на зазначене, можна зробити висновок про те, що запорукою ефективності державної підтримки фермерських господарств в України є не лише збільшення розмірів бюджетного фінансування, а й забезпечення чіткого і зрозумілого порядку використання таких коштів. Тому в наступному бюджетному періоді слід вдосконалити порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським.господарствам.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат