На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

Реферати > Народні промисли > Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

Висновки

Перехід України до ринкових відносин вимагає в аграрно-промисловому комплексі розробки нових підходів до стратегії аграрної політики, спрямованої на формування продовольчої безпеки країни, пріоритетність розвитку сільського господарства, докорінну пере­будову економічних, соціальних та правових відносин в аграрній сфе­рі, свободу підприємництва та конкуренції.

Одним з основних резервів росту ефективності сільськогосподар­ського виробництва є раціональне використання головного засобу ви­робництва - землі. Тому капітальні вкладення в сільське господарст­во в першу чергу повинні бути використані на заходи щодо збереження земель, підвищення родючості грунтів, що обумовить зростання продук­тивності землеробства і, зокрема, створення стійкої кормової бази тваринництва.Перехід аграрного сектора до ринкових відносин породив принципово нові форми господарювання. Не так давно пріоритет надавався держав­ній власності, другорядна роль відводилась кооперативній, приватна власність заперечувалась повністю. Однією з вирішальних передумов переходу до ринку є приватизація власності, що має вплинути на роз­виток виробництва.Ряд законодавчих і нормативних актів, що прийняті останнім часом, сприяють розвитку на селі нових форм господарювання, і кожна з них у процесі конкурентної боротьби може довести свої переваги.Земельні відносини в Україні регулюються чинними законодавчими актами, згідно з якими запроваджені три рівноправні форми власності: державна, колективна і приватна. Саме на приватній формі власності і грунтується діяльність селянських /фермерських/ господарств як самостійної юридичної одиниці. Розвиток селянських /фермерських/ господарств повинен стимулюватись вільною конкуренцією на ринку з державними і кооперативними підприємствами, бо його основними завданнями, як відомо, є: виробництво, переробка і збут сільськогоспо­дарської продукції; розвиток підсобної діяльності для раціонального використання природних і трудових ресурсів, земельних угідь, поліп­шення їх родючості; участь працею або коштами в соціальному розвитку села, де розташоване фермерське господарство.Незважаючи на окремі песимістичні виступи, що фермер всіх не на­годує, розвиток селянських /фермерських/ господарств на рівні з велики­ми підприємствами в Україні необхідний, бо на землі має бути госпо­дар і вироблена продукція повинна відповідати більш якісним показникам, а для цього потрібно надавати всіляку підтримку фермерам.

Список використаних джерел

1.Закон України “Про селянське (фермерське) господарство” //Відомості Верховної Ради – 1993р. № 32//.

2.Закон України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”. “”Відомості Верховної Ради – 1992р. № 32//.

3.Закон України “Про підприємництво” //Відомості Верховної Ради – 1991р. № 14//.

4. Б.І. Пархуць, Я.С. Оленчук

Львівський філіал Інституту землеустрою УААН

5.Шульський М.Г. Фермерство: проблеми становлення і розвитку. – Львів, 2004. – с.7.

6. Непочатенко 0.0. Кредитування селянських (фермерських) господарств// Органі­заційно - економічні проблеми розвитку АПК. За редакцією П.Т. Саблука. - К., 2002. - 511 с.

7.Лупенко Ю. Формування акціонерних структур в АПК. //ЕУ - 1993, -№11 -С. 5 -59.

8.Малинська Л.В. Еколого-економічна ефективність агролісомеліорації. //Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук - Полтава: Полта­ва, 1997. - С. 219-223.

9.Малик М. Основні напрями реформування відносин власності в колго­спах України. //ЕУ. - 1993. -№12.-С. 53-58.

10.Мочерний С.В., Єрохін С.А., Каніщенко Л.О., та ін. За редакцією С.В.Мочерного. Основи економічної теорії. - К.: "Академія", 1997. -С. 261-272.

11. Дем’яненко С.І. Яка аграрна політика потрібна Україні?// Зеркало неделі. - 2004.- №17(492).

12. Колотуха С.М., Мелоник К.М. Реформування кредитних відносин в аграрному сек­торі економіки, / С.М.Колотуха, К.М. Мелоник // Економіка АПК.- 2002. №2 12 ­с.25-34.

13. Івашинин В.В.,Бабинець Т.Л. Економіка АПК,2008 №1 с.21-25

14. Покотилова В.І Економіка АПК,2008 №8 с.69- 75

15. Закон України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”. // Голос України – 1996р. 13 липня.//

16.Постанова КМУ “Про розвиток селянських (фермерських) господарств”.

[1] Закон України «Про селянське (фермерське) господарство. // В.В.Р. 1993 № 32 ст.2.с.314//

[2] Аграрне право України. Підручник К.Юрінком 1996 р. с.285-286.

[3] Закон України «Про селянське (фермерське) господарство. // В.В.Р. 1993 № 32 ст.3. с. 315//

[4] Закон України «Про селянське (фермерське) господарство. // В.В.Р. 1993 № 32 ст.3. с. 315//

[5] Аграрне право України. Підручник К.Юрінком 1996 с.287

[6] Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» // В.В.Р. 1993 № 32 ст.9 с.319//

[7] Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» // В.В.Р. 1993 № 32 ст.4 с.315.//

[8] Земельний кодекс України. //Земельне і сільськогосподарське законодавство. Харків. Основа 1994 ст.50 с.37//.

[9] Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» // В.В.Р. 1993 № 32 ст.4 с.315.//

[10] Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» // В.В.Р. 1993 № 32 ст.4 с.315.//

[11] Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» // В.В.Р. 1993 № 32 ст.4 с.315.//

[12]Б.І. Пархуць, Я.С. Оленчук

Львівський філіал Інституту землеустрою УААН

[13]Б.І. Пархуць, Я.С. Оленчук

Львівський філіал Інституту землеустрою УААН

[14]Б.І. Пархуць, Я.С. Оленчук

Львівський філіал Інституту землеустрою УААН

[15] Економіка АПК ,2008 №6 –25 с.

[16] [16] Економіка АПК ,2008 №6-25с.

[17]. Постанова КМУ «Про розвиток селянських (фермерських) господарств» № 133 від 14 березня 1992 р

[19] Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» //В.В.Р. 1993 № 32 ст.3 с.313.//.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат