На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Оперативне управління інвестиційним портфелем

Реферати > Фінанси > Оперативне управління інвестиційним портфелем

Інвестиційний портфель, що цілком відповідає цілям його формування як за типом, так і за складом включених у нього фінансових інструментів, являє собою "збалансований стартовий інвестиційний портфель ".

14.3. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Процес формування стартового портфеля після його завершення поступається місцем процесу оперативного управління його реструктуризацією.

Під оперативним управлінням реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій розуміється обґрунтування і реалізація управлінських рішень, що забезпечують підтримку цільової інвестиційної спрямованості сформованого портфеля за параметрами його прибутковості, ризику і ліквідності шляхом ротації окремих його інструментів.

Зміна цілей інвестора й обсягу інвестиційних ресурсів, значні коливання кон'юнктури інвестиційного ринку, зміна ставки відсотка, розширення пропозиції фінансових інструментів інвестування і ряд інших умов викликають необхідність поточної коректування сформованого інвестиційного портфеля. Таке коректування зветься "реструктуризації портфеля" і є основним змістом процесу оперативного управління ним на підприємстві.

Процес оперативного управління реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій здійснюється на підприємстві за такими основними етапами (рис. 14.10.).

1. Організація постійного моніторингу умов економічного розвитку країни і кон'юнктури інвестиційного ринку в розрізі окремих його сегментів. Такий моніторинг повинен носити безупинний характер у силу високої динаміки поточної кон'юнктури інвестиційного ринку. У процесі моніторингу основна увага повинна бути приділена виявленню динаміки факторів, що впливають на зниження рівня прибутковості, ризику і ліквідності фінансових інструментів, які входять до складу портфеля підприємства. Система таких факторів спостерігається й аналізується роздільно за частковими і борговими видами фінансових інструментів.

ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Організація постійного моніторингу умов економічного розвитку країни і кон'юнктури інвестиційного ринку в розрізі окремих його сегментів

Оперативна оцінка рівня прибутковості, ризику і ліквідності за сформованим портфелем фінансових інвестицій у динаміці

Вибір принципових підходів до оперативної реструктуризації портфеля фінансових інвестицій підприємства

Реструктуризація портфеля за основними видами фінансових інструментів інвестування

Реструктуризація портфеля за конкретними різновидами фінансових інструментів інвестування

Визначення часу здійснення угод із реструктуризації портфеля фінансових інвестицій

Обґрунтування альтернативних наказів брокеру на здійснення угод, що забезпечують реструктуризацію портфеля

Рис. 14.10. Основні етапи процесу оперативного управління реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій.

До числа основних факторів, що негативно впливають на рівень прибутковості часткових і боргових фінансових інструментів інвестування, відносяться такі (рис. 14.11):

Зниження рівня виплачуваних дивідендів унаслідок зменшення суми прибутку емітента

   

Зниження темпів приросту вартості чистих активів емітента (або зменшення їхньої суми)

   

Підвищення рівня оподатковування інвестиційного доходу за пайовими фінансовими інструментами

ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ЗНИЖУЮТЬ РІВЕНЬ ПРИБУТКОВОСТІ ПАЙОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ІНВЕСТУВАННЯ

Кон'юнктурний спад у галузі, у якій емітент здійснює свою операційну діяльність

   

Загальний спад кон'юнктури фондового ринку

   

Істотне перевищення ринкової ціни фінансового інструмента над реальною його вартістю в момент придбання інвестором

Рис. 14.11. Склад основних факторів, що знижують рівень прибутковості пайових фінансових інструментів інвестування.

1. Зниження рівня виплачуваних дивідендів унаслідок зменшення суми прибутку емітента. Зміна рівня дивідендних виплат є першим тривожним симптомом майбутнього зниження ринкової вартості конкретного виду акцій. У якій би переконливій формі не було б піднесене рішення акціонерної компанії, це дає інвестору привід до детальної оцінки майбутньої ефективності інвестицій у ці акції.

2. Зниження темпів приросту вартості чистих активів емітента (або зменшення їхньої суми). Хоча таке зниження може носити тимчасовий характер, воно неминуче веде до відповідного зменшенню котирування акцій на ринку.

3. Кон'юнктурний спад у галузі, у якій емітент здійснює свою операційну діяльність. Цей спад позначається насамперед на розмірі чистого прибутку емітента від операційної діяльності, а отже і на розмірі майбутніх дивідендів. Зниження рівня виплати дивідендів у свою чергу викликає зниження ринкового котирування акцій даного емітента.

4. Істотне перевищення ринкової ціни фінансового інструмента над реальною його вартістю в момент придбання інвестором. Така переоцінка вартості пайових цінних паперів викликається, як правило, її котируванням, що завищується штучно, самим емітентом або відповідною спекулятивною грою учасників фондового ринку. Підвищення ефективності фондового ринку викликає зниження ціни таких переоцінених фінансових інструментів до рівня реальної їхньої вартості. Якщо в портфелі підприємства є такі переоцінені фінансові активи, від них краще позбутися заздалегідь.

5. Загальний спад кон'юнктури фондового ринку. Який би ні був рівень бета-коефіцієнта за фондовим портфелем в цілому або окремими його активами, спад кон'юнктури (зниження індексу) фондового ринку негативно позначається на ефективності цінних паперів, що звертаються.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат