На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Крадіжка


Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

К У Р С О В А Р О Б О Т А

з кримінального права

на тему:«Крадіжка»

Виконав:

Патрелюк Дмитро Андрійович

Дніпропетровськ

2007

Зміст

Вступ

1.Загальне поняття крадіжки _

2. Кримінально-правова характеристика крадіжки

3. Кваліфіковані види крадіжки

4. Відмежування крадіжки від суміжних складів злочинів та правопорушень.

Висновок

Вступ

Обрана мною тема курсової роботи «Крадіжка» є на сьогоднішній день актуальною. Оскільки злочини проти власності, до яких відноситься і крадіжка, становлять одну із найпоширеніших і найнебезпечніших груп злочинних діянь, оскільки вони посягають на одне із найбільших цінних соціальних благ — право власності. Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатись своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Крадіжка являє собою один з видів злочинів проти власності. Законодавчо визначений у статті 185 Кримінального кодексу України, являє собою таємне викрадення чужого майна.

Крадіжка як кримінально-правове явище складається з кількох груп злочинів, передбачених різними кримінально-правовими статтями.

Небезпечність даного виду злочину, на мою думку, полягає у способі вчинення злочину. Розглянутий матеріал свідчить про те, що хоча різні види крадіжок розташовано в певних розділах Кримінального кодексу, але правовою сутністю вони органічно поєднані між собою та доповнюють одна одну. Це свідчить про те, що вдосконалення кримінальної відповідальності за крадіжки в майбутньому кримінальному законодавстві має виходити з таких критеріїв: однакова побудова структури кримінально-правових норм; виваженість при встановленні кількісного обсягу цього правового інституту, тобто достатність підстав для криміналізації та декриміналізації різних видів крадіжок.

Основною метою роботи є формулювання теоретичної системи знань про злочини проти власності, зокрема, про крадіжку.

Відповідно до поставленої мети завданнями курсової роботи будуть наступні:

1) надати поняття крадіжки, його розуміння різними вченими;

2) проаналізувати ознаки розглядуваного злочину;

3) подати кримінально-правову характеристику злочину передбаченого статтею 185 Кримінального кодексу України;

4) проаналізувати суміжні склади злочинів, з’ясувати їх відмінність від розглядуваного складу злочину.

Об’єктом є злочини проти власності. Предметом є склад крадіжки.

Для написання курсової роботи використовувались наукові статті, монографії відомих вчених, підручники та посібники з кримінального права.

1. Загальне поняття крадіжки

Крадіжка як кримінально-правове явище складається з кількох груп злочинів, передбачених різними кримінально-правовими статтями.

До першої групи можна віднести норми, що охороняють безпосередньо відносини власності:

1) ст. 185 КК України "Крадіжка";

2) ст. 188 КК України "Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв'язку та їх обладнання".

Друга група складається з кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність за посягання, при здійсненні якого заподіюється шкода не тільки основним охоронюваним відносинам, але й суспільній можливості володіти, користуватися, розпоряджатися майном. Це такі склади злочинів:

1)ч. З ст. 234 КК України "Незаконні дії щодо приватизаційних паперів (викрадення приватизаційних паперів)";

2)ст. 289 КК України "Незаконне заволодіння транспортним засобом;

3)ст. 262 КК України "Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем";

4)ст. 297 КК України "Наруга над могилою";

5)ст. 308 КК України "Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем";

6) ст. 312 КК України "Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим

становищем";

7)ст. 313 КК України "Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням";

8)ст. 357 КК України "Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження";

9) ст. 362 КК України "Викрадення, привласнення, вимагання комп'ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем";

10)ст. 410 КК України "Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем";

11) ст. 432 КК України "Мародерство".

Основний об'єкт цих посягань досить різний. Це і порядок управління, і громадська безпека, і здоров'я населення, і встановлений порядок несення військової служби. Проте певна шкода може бути заподіяна й відносинам власності, що є додатковим об'єктом. Це дуже чітко виявляється при здійсненні посягання на здоров'я населення. Заслуговує на увагу віднесення до явища крадіжки таких складів злочинів, як:

1) ст. 146 КК України "Незаконне позбавлення волі або викрадення

людини";

2) ст. 191 КК України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем";

3) ст. 193 КК України "Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї";

4) ст. 231 КК України "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю". Запропонована класифікація злочинів, що складають явище крадіжки, в кримінально-правовій літературі до цього часу не розглядалася. Тож на пояснення її наведемо таку аргументацію. При детальному дослідженні кримінально-правових норм, які певним чином захищають відносини власності, ми бачимо їх різне значення, що залежить від змісту тих правовідносин, які охороняються. Отже зробимо спробу запропонувати певні рівні (які не суперечать філософським категоріям "окремого", "особливого", "загального") захисту власності та суміжних, похідних від них, відносин від такого небезпечного явища як крадіжка.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат