На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні засоби


Таблиця 2.1Характеристика показників використання основних засобів

У процесі аналізу вивчаються динаміка перерахованих показників, виконання плану по їх рівню, порівняння показників в роках, що аналізуються в порівнянні з показниками в базисному році, проводяться міжгосподарські порівняння.

З метою більш глибокого аналізу ефективності використання основних засобів показник фондовідачі визначається по всіх основних засобах, засобах виробничого призначення, активної їх частини.

Після аналізу узагальнюючих показників більш детально вивчається міра використання виробничих потужностей підприємства, окремих видів машин і обладнання.

Міра використання виробничих потужностей характеризується показниками: екстенсивного завантаження, що розраховується як відношення фактичного фонду робочого часу обладнання до планового фонду:

Кекст. = Тф. / Тпл. (2.1)

інтенсивного завантаження, що розраховується як відношення фактичного і планового середньогодинного виробітку:

Кінтен.= ВПф. / ВПпл. (2.2)

Узагальнюючим показником, що комплексно характеризує використання обладнання є коефіцієнт інтегрального завантаження:

J = Кекст. * Кінт (2.3)

По групах однорідного обладнання розраховується зміна обсягу виробництва продукції за рахунок його кількості, екстенсивності і інтенсивності використання по наступній моделі:

ВП= До * Д * Ксм * П * СВ (2.4)

Розрахунок впливу цих чинників виробляється способами ланцюгової підстановки, абсолютних і відносних різниць.

Наступним етапом аналізу є визначення фондоозброєнності ( аналіз забезпеченості підприємства основними засобами). Даний показник визначається як відношення середньорічної вартості всіх основних засобів до среднесписочному кількості працюючих на підприємств.

Даний показник показує вартість основних засобів, що доводяться на одного працюючого.

Крім того, розраховується показник, що показує вартість основних виробничих засобів, що доводиться на одного робітника ( людини, зайнятої в основному або в допоміжному виробництві):

Фозбр. = Фпр./ Рроб. (2.5)

де Рроб. - число робітників.

Також розраховується і показник фондовоозброэності робітників, зайнятих в основному виробництві основними засобами, що являють собою їх активну частину:

Фозбр. = Фактив. / Росн. , (2.6)

де Росн. - число робітників, зайнятих в основному виробництві.

І нарешті, аналізується міра використання площ підприємства. Розраховується показник, що показує скільки продукції, зробленої підприємством доводиться на 1 м2 загальній площі підприємства ( виробничі і невиробничі):

Фпл. = ВП / S , (2.7)

де ВП - валова продукція,

S- загальна площа.

Але, оскільки на невиробничих площах продукція не проводиться, даний показник частіше використовується для визначення виробітку продукції на 1 м2 виробничих площ.

Крім того, при вивченні використання площ підприємства розраховується питома вага виробничих і невиробничих площ в загальній площі, а також питомих площ, зайнятих під основне і допоміжні виробництва в загальній площі виробничих площ.

У процесі аналізу виявляються і вивчаються чинники, які тим або іншим чином впливають на результати діяльності підприємства і зокрема на ефективність використання основних засобів.

Тим самим виявляються шляхи і резерви збільшення ефективності використання основних засобів. Ними можуть бути введення в дію не встановленого обладнання, заміна і модернізація його, скорочення цілоденних і внутрішньозмінних простоїв, підвищення коефіцієнта змінністі, більш інтенсивне його використання, впровадження заходів по НТП.

Наприклад, резерви збільшення випуску продукції за рахунок введення в дію нового обладнання визначають як:

ВПк = До * Дф * Ксмф * Пф * СВф , (2.8)

де = До - додаткова кількість обладнання,

Дф- кількість відпрацьованих днів (фактично),

Ксмф - коефіцієнт змінності,

Пф - середня тривалість робочого дня,

СВф- виробіток.

Скорочення цілоденних простоїв обладнання приводить до збільшення середньої кількості відпрацьованих днів кожною одиницею за рік. Цей приріст розраховується як:

ВПд = Кв*Дф * Ксмф * Пф * СВф , (2.9)

Д- додаткова кількість робочих днів,

Кв- можлива кількість робочих днів.

Щоб підрахувати резерв збільшення випуску продукції за рахунок підвищення коефіцієнта змінності внаслідок кращої організації виробництва, необхідно скористатися наступною формулою:

ВПкcм = Кв * Дв *Ксмф * Пф * СВф (2.10)

За рахунок скорочення внутрішньозмінних простоїв збільшується середня тривалість зміни, а отже і випуск продукції:

ВПп = Кв * Дв * Ксмв * П * СВф (2.11)

Для визначення резерву збільшення випуску продукції за рахунок підвищення середньогодинного виробітку обладнання, треба скористатися формулою:

ВПсв = Кв * Дв * Ксмв * Пв * СВ (2.12)

Отже, можна підвести деякий підсумок. При аналізі основних засобів на підприємстві, в основному, аналізуються наявність, структура, рух основних засобів. Основним показником використання основних засобів є фондовіддача.

При цьому аналізі складається факторна модель і розраховується вплив кожного чинника ( методами ланцюгових підстановок і абсолютних різниць). Вивчається екстенсивна (за часом) і інтенсивне (по потужності) завантаження підприємства. Розраховуються такі показники, як фондомісткість, що відображає забезпеченість основними средствами підприємства. Також розглядається міра використання площ підприємства.

Після проведення аналізу визначаються шляхи і резерви підвищення ефективності використання основних засобів.

3. Аналіз використання основних виробничих засобів на прикладі ТОВ “Альянс”

В частині даної роботи я вирішив провести, як приклад, два аналізи по основним засобам підприємства – це, передусім, аналіз наявності і структури о.з. та аналіз показників ефективності їх використання.

3.1 Аналіз наявності і структури основних засобів

Проаналізуємо використання основних засобів на конкретному підприємстві. Для цього розглянемо підприємство ТОВ “ Альянс”.

Підприємство випускає цеглини: силікатний і будівельний червоний.

Підприємство має і використовує основні засобі для виробництва продукції.

Зробимо аналіз використання основних засобів в двох роках в 2003 р.

( базисний ) і 2004 р. - що аналізується.

Спочатку проаналізуємо структуру основних засобів підприємства.

У таблиці 3.1 приводяться дані про структуру основних засобів, що є в кінці базисного року.

Найменування групи основних засобів

Вартість, тис. грн.

Частка до загальної суми основних засобів в %

Виробничі о.з.

Будівлі

Споруди

Передавальні пристрої

Виробниче обладнання

Транспортні засоби

Виробничий інвентар

Інші о.з.

Разом виробничих о.з

8345

2005

445

9367

1328

689

311

22490

33.7

8.1

1.8

37.9

5.4

2.8

1.2

90.9

Невиробничі о.з.

Житловий фонд

Дитячий садок

Разом невиробничі о.з.

1987

238

2225

8.1

1.0

9.1

Разом основних засобів.

24715

100

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат