На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні засоби


Таблиця 3.4. Початкові дані для проведення аналізу фондовіддачи.

Чинниками першого рівня, що впливають на фондовіддачу основних виробничих засобів, є: зміна частки активна частині засобів в загальній їх частині; зміна фондовіддачи активної частини засобів:

ФО = УД * Фоа (3.1)

Розрахунок впливу чинників здійснюємо способом абсолютних різниць:

ФОуд =( УД2004-УД2003 )*ФОа2003 = ( 0.5377-0.5397 )*13.89 = - 0.02778 грн.

ФОакт =( Фоа2004-Фоа2003 )*УД2004= ( 13.66 - 13.89 )*0.5377 = - 0.12367 грн.

Разом: - 0.15 грн.

Для розрахунку впливу чинників на приріст фондовіддачи обладнання використовується спосіб ланцюгових підстановок.

По формулі отримуємо:

Фоа2003 = Д2003 * Ксм2003 * П2003 * СВ2003/Ц2003 = 250 * 1.92 * 7.8 * 1420.3/ 383300

Фоа2003 = 13.89

Для визначення першого умовного показника фондовіддачі треба замість середньорічної вартості одиниці обладнання в 2003 році взяти це значення в 2004 р:

Фоа(умовне)1 = Д2003 * Ксм2003 * П2003 * СВ2003 /Ц2003=250 * 1.92 * 7.8 * 1420.3/40600= 13,09

Внаслідок зміни структури обладнання рівень фондовіддачі поменшав на 0.8 грн. (13.09- 13.89 ).

Розрахуємо вплив наступного чинника ( кількість відпрацьованих днів):

Фоа(умовне)2 = Д2003 * Ксм2003 * П2003 * СВ2003/Ц2003 = 245 * 1.92 * 7.8 * 1420.3/40600

Фоа(умовне)2 = 12.83

Зниження фондовіддачі на 0.26 грн. (12.83-13.09) є результатом збільшенням цілоденних простоїв в році, що аналізується в порівнянні з базовим ( в середньому по 5 днів на кожну одиницю обладнання ).

Розрахуємо вплив наступного чинника:

Фоа(умовне)3 = Д2004 * Ксм2004 * П2003 * СВ2003 /Ц2003 = 245 * 1.87 * 7.8 * 1420.3/406000

Фоа(умовне)3 = 12.50

Внаслідок зниження коефіцієнта змінності значення фондовіддачі знизилося на 0.33 грн. ( 12.50 - 12.83).

Розрахуємо вплив тривалості зміни на рівень фондовіддачі:

Фоа(умовне)4 = Д2004 * Ксм2004 * П2004 * СВ2003/Ц2004 =245 * 1.87 * 7.6 * 1420.3/406000

Фоа(умовне)4 = 12.18

У зв'язку з тим, що в році, що аналізується, середня тривалість зміни поменшала в порівнянні з базовим роком, фондовіддача поменшала на 0.32 грн (12.18-12.50).

І розраховуємо вплив останнього чинника:

Фоа(умовне)4 =Д2004 * Ксм2004 * П2004 * СВ2004/Ц2004= 245 * 1.87 * 7.6 * 1580.9/406000

Фоа(умовне)4 = 13.66

Внаслідок підвищення середнього виробітку продукції фондовіддача виросла на 1.48 грн.( 13.66-12.18).

Щоб виявити, як ці чинники вплинули на значення фондовіддачі основних виробничих засобів, отримані результати треба помножити на фактичну питому вагу активної частини в загальній сумі основних виробничих засобів.

Зміна фондовіддачі основних виробничих засобів за рахунок:

Структури обладнання -0.8 * 0.5377 = -0.43016

Цілоденних простоїв -0.26 * 0.5377 = -0.1398

Коефіцієнт змінності -0.33 * 0.5377 =-0.1774

Внутрішньозмінних простоїв -0.32 * 0.5377 =-0.1720

Средньогодинного виробітку +1.48 * 0.5377 = +0.7957

4. Шляхи поліпшення використання основних засобів

Поліпшення та ефективність використання основних засобів на сьогодні є невідємною складовою успішного та ефективного функціонування підприємства. Потребність в постійному знаходженні шляхів удосконалення такого використання викликане високим рівнем конкуренції і боротьби за споживача, адже достатньо підприємству знизити рівень свого функціонування як це відразу ж може відобразитися на його рентабельності, знизиться довіра у споживача і у можливих кредиторів. Тому, особливо в сучасних умовах переходу до ринкових відносин, є дуже важливо слідкувати за ефективним фикористанням і станом такого надзвичайно важливого елементу в роботі сучасного підприємства як основні засоби.

Для більш ефективного використання основних засобів підприємство може прийняти наступні заходи:

· Введення в дію невстановленого обладнання, заміна і модернізація його;

· Скорочення цілодобових і внутрішньосистемних простоїв. Усунення даного недоліку може бути досягнуте шляхом введення прогресивних організаційних і технологічних заходів;

· Підвищення коефіцієнта змінності, яке може бути досягнуте застосуванням оптимального графіку роботи підприємства, включаючи ефективний план проведення ремонтних і налагоджувальних робіт;

· Більш інтенсивне використання обладнання;

· Впровадження заходів НТП;

· Підвищення кваліфікації робочого персоналу, яке забезпечує більш ефективне і дбайливе поводження з обладнанням;

· Економічне стимулювання основних і допоміжних робітників, що передбачає залежність зарплати від випуску і якості вироблюваної продукції. Формування фондів стимулювання і заохочення робітників, що досягли високих показників роботи;

· Проведення соціальних робіт, що передбачають підвищення кваліфікації робітників, поліпшення умов праці та відпочинку, оздоровчі заходи та інш. заходи, що позитивно впливають на фізичний і внутрішній стан робітника.

ВИСНОВОКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

У першій половині цієї курсової роботи були ретельно вивчені питання, пов'язані з визначенням основних засобів, їх класифікацією і методикою аналізу використання .

Так, було дане визначення основних засобів як частини виробничих фондів, яка бере участь в процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на продукт, що виготовляється поступово, по частинах, по мірі використання.

Основні засоби діляться на виробничі і невиробничі. До основних виробничих засобів відносять засоби, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі, а до невиробничих - ті основні засоби, які створюють умови для роботи та життя працівників. Особлива увага приділяється діленню основних засобів на активну і пасивну частину. Збільшення частки активної частини основних засобів сприяє підвищенню показників випуску продукції і економічної ефективності діяльності підприємства.

У другій половині даної курсової роботи був розглянутий аналіз використання основних засобів на конкретному підприємстві, а також були запропоновані шляхи та способи покращення ефективності використання основних засобів. Аналіз використання основних засобів був зроблений за два роки 2003 ( базисний ) і 2004 ( що аналізується).

Для більш ефективного використання основних засобів підприємство може прийняти наступні заходи: введення в дію не встановленого обладнання, скорочення цілоденних і внутрішньозмінних простоїв, підвищення коефіцієнта змінності, більш інтенсивне використання обладнання, впровадження заходів НТП, підвищення кваліфікації робочого персоналу та інш.

Список використаної літератури :

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затв. Верховною Радою України №996-ХІV від 16.07.99р.//

2. Про оподаткування прибутку підприємства.- Закон України: Затв.Верховною Радою України №283/97-ВР від 22.05.97р, із змінами і доповненнями//Все про бухгалтерський Облік-1998.-№76.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат