На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

Реалізація товарів в роздріб може здійснюватися як за готівку, так і з застосуванням банківських платіжних карток, як з використанням РРО, так і без них, що обумовлює відмінність в документальному оформленні та відображенні в обліку таких операцій. На ВАТ «Київський ЦУМ» реалізація товарів відбувається за готівку із застосуванням РРО.

Підприємства, установи і організації всіх форм власності, а також фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють операції з розрахунків у готівковій та безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків тощо) в сфері торгівлі зобов’язані:

- проводити такі розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, які відповідним чином зареєстровані в ДПІ та опломбовані;

- вести за кожним РРО Книгу обліку розрахункових операцій;

- подавати звіт про використання РРО до органу ДПС за місцем реєстрації РРО;

- забезпечувати зберігання використаних Книг обліку розрахункових операцій, контрольних стрічок протягом 3 років;

- виконувати інші вимоги Закону України “Про використання реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг”

Розмір реалізації дорівнює сумі готівки, яка надійшла до каси за продані товари. Суму виручки встановлюють на підставі показників касового лічильника і одночасно підрахунку чеків у продавців.

Відповідно до п. 2.10 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні № 637 від 15.12.2004р. уся готівка, що надходить до кас підприємств, має своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися в їх касах.

Характеристика основних документів, що складаються на ВАТ «Київський ЦУМ» при реалізації товарів покупцям за готівку наведена в табл. 1.2

Таблиця 1.2

Характеристика документів з реалізації товарів ВАТ «Київський ЦУМ»

Документ

Характеристика

Відповідальність за складання

1

2

3

Прибутковий касовий ордер

Застосовується для оформлення надходження грошей до каси

Головний бухгалтер, касир

Квитанція від ПКО

видається для підтвердження приймання готівки за підписами головного бухгалтера або особи, уповноваженої керівником підприємства, і касира, засвідчена печаткою підприємства

Головний бухгалтер, касир

Книга обліку розрахункових операцій

прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів;

Продавець (касир-операціоніст)

Фіскальний звітний чек

Продовження табл 1.2

документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті;

Продавець (касир-операціоніст)

Денний звіт

документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням;

Продавець (касир-операціоніст)

Контрольна стрічка

документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій, який містить копії надрукованих цим реєстратором розрахункових документів;  

Продавець (касир-операціоніст)

Розрахункова книжка

належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених цим Законом випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій;

Головний бухгалтер, касир

Податкова накладна

документ, який підтверджує виникнення податкового зобов’язання у платника податку у зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг) і водночас – право на податковий кредит у покупця – платника податку. В роздрібній торгівлі виписується на вимогу покупця.

Продавець (касир-операціоніст)

На підприємствах, що здійснюють продаж товарів з використанням РРО обов’язковим є ведення Книги обліку розрахункових операцій.

Під час виходу з ладу РРО і здійснення його ремонту або у разі відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням Розрахункової книги.

Порядок використання розрахункової книжки та книги обліку розрахункових операцій на ВАТ «Київський центральний універмаг» можна відобразити схематично (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Схема використання Реєстратора розрахункових операцій (РРО)

Касири-операціоністи щоденно здають виручку від реалізації товарів до головної каси даного підприємства. Оприбуткування виручки в касі підприємства проводиться за прибутковим касовим ордером з видачею квитанції матеріально-відповідальній особі про прийняття виручки. Сума оприбуткованої виручки фіксується в звіті касира та звіряється з відповідним показником видаткової частини товарного звіту. Особливістю документального оформлення реалізації товарів в роздрібній торгівлі взагалі і на базовому підприємстві зокрема є те, що при реалізації товарів кінцевим споживачам податкові накладні не виписуються і видаються тільки на вимогу покупця. Тому в Реєстр виданих і отриманих податкових накладних записи проводяться на підставі документів про рух товарів і готівки. При цьому в графах “№” і “дата” податкової накладної робиться запис “кінцеве споживання” і фіксується загальний обсяг продажу товарів з урахуванням ПДВ, без ПДВ, сума ПДВ. Якщо товари реалізовані суб’єктам підприємницької діяльності-платникам ПДВ, на їх вимогу виписується податкова накладна, дані якої заносяться до Реєстру виданих податкових накладних.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат