На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

Оцінку стану бухгалтерського обліку операцій, пов'яза­них з продажем і отриманням доходу (виручки), дають за формами продажу і видами розрахунків з покупцями та за­мовниками. Безпосередню перевірку розпочинають зі вста­новлення відповідності даних Головної книги, регістрів син­тетичного і аналітичного обліку за рахунками 70 “Доходи від реалізації”, 28 “Товари”.

За даними аналітичного й синтетичного обліку з рахунка 282 ”Товари в торгівлі” контролер з’ясовує, чи не числяться цінності за особами, які на цей момент уже не працюють у торгівельному підприємстві й чи немає знеособлених сум, завуальованих нестач, які числяться за звільненими особами.

Під час перевірки товарних (касових) звітів і прикладених до них документів на базовому підприємстві встановлюється, чи всі документи, зазначені у звіті, прикладені до нього, чи правильно вони оформлені й чи всі дати прибуткових і видаткових документів відповідають періоду, за який складено звіт.

Ретельній перевірці підлягають документи, складені в періоди, близькі до термінів проведення інвентаризації. З’ясовують, чи немає приховування кількості товарів за рахунок перекручення якісних показників і цін, а також дописування у видаткових документах окремих товарів, які були раніше продані безпосередньо зі складів за готівку: чи не зазначалися у видаткових накладних одні цінності, а видавались інші, чи не було крадіжок шляхом складання безтоварних документів.

У процесі контролю реалізації товарів на ВАТ «Київський ЦУМ» перевіряється, чи не торгувало підприємство не оприбуткованими (сторонніми) товарами, чи не збувало незаконно створені лишки цінностей (за рахунок обдурювання покупців, невикористання встановлених норм відходів і норм природного убутку тощо і вилучення на такі суми виторгу).

За наявності касового апарата подібні зловживання матеріально відповідальних осіб можливі у випадках змови з касиром-операціоністом, який частку одержаного виторгу не показує через РРО.

Для виявлення можливих фактів привласнення виторгу при користуванні РРО контролер порівнює їх за окремі дні й періоди за книгою касира-операціоніста з контрольною касовою стрічкою й чеками, що зберігаються у матеріально відповідальних осіб.

Лишки, тобто збільшені фактичні залишки, можуть бути створені за рахунок несвоєчасного оприбуткування товарів або шляхом дописок. Тому при вивченні відповідного асортименту товарів перевіряється й фактичне надходження їх у магазин.

Факти торгівлі не оприбуткованими цінностями в окремих випадках можна підтвердити наявністю в торгівельних підприємствах лишків порожньої тари.

Грошові кошти, відправлені через інкасаторів банку, але які не надійшли до кінця місяця та віднесені на рахунок 333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті”, перевіряються особливо уважно, оскільки при перевірках іноді виявляли випадки, коли на цей рахунок відносилися суми за підробленими документами (об’явами на внесок готівкою, вилученими з архіву квитанціями пошти, Ощадбанку, квитанціями до прибуткових касових ордерів тощо) для приховування нестач в особливо великих розмірах [58].

З метою профілактики випадків, пов’язаних із розкраданням готівки й для запобігання фактам великих зловживань на даному підприємстві бази-практики ведуться Книги надходжень і вибуття товарів (робіт. послуг). Запропонована система оперативного обліку дає змогу посилити контроль за виконанням плану роздрібного товарообороту та плану надходження товарів, за своєчасністю їхнього завозу в магазин, а також перевірити достовірність звітних даних про товарооборот, виявити перекручення у звітності й винних у тому осіб. Вона також дає змогу встановити відхилення в задаванні виторгу, що свідчить про можливе виникнення в торгівельних підприємствах нестач і крадіжок.

Якщо таким оперативним контролем встановлено на досліджуваному підприємстві відхилення у виконанні плану товарообороту, то негайно проводиться контрольна перевірка на місці з метою виявлення недоліків і вжиття невідкладних заходів щодо їх усунення й попередження в майбутньому.

Документи про перевірку товарів і товарних втрат на даному підприємстві бази-практики підлягають суцільній перевірці.

Важливе значення при проведенні контролю реалізації товарів має перевірка касових операцій. Основним етапом контролю касових операцій є перевірка правильності заповнення касових документів та організації порядку ведення касових операцій.

Прибуткові касові ордери і квитанції до них мають бути заповнені таким чином, щоб забезпечувалося збереження цих записів протягом терміну зберігання документів.

Слід уважно перевірити використання бланків прибуткових касових ордерів, їх облік та зберігання. Контролер перевіряє наявність та ведення журналу реєстрації прибуткових касових документів, обов’язково звіряє його з записами у касовій книзі.

Крім того, контролер обов’язково перевіряє повноту оприбуткування готівки в касі підприємства. Необхідно визначити, чи повністю і своєчасно підприємство оприбутковує готівку, яка надходить від реалізації товарів.

З цією метою контролер звіряє дані прибуткових касових ордерів та касової книги з даними відомості реалізації товарів.

Перевірка пра­вильності оцінки товарів на дату балансу.

Полягає у встановленні правомірності викорис­таної оцінки товарів у балансі (чистої вартості ре­алізації або первісної вартості). Вона складається з трьох етапів:

ü перевірка правильності визначення чистої вартості реалізації товарів;

ü дослідження причин зниження або збільшен­ня чистої вартості реалізації;

ü визначення найменшої з оцінок і порівняння її з даними балансу підприємства [35].

Так в січні 2009 року на ВАТ «Київський ЦУМ» з ініціативи голови правління була проведена аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності. Одним з напрямів перевірки була перевірка реалізації товарів. В процесі перевірки не було виявлено значних порушень, що впливають на відображення доходів від реалізації, а також фінансового результату у фінансовій звітності товариства.

3.3. Організація і методика економічного аналізу реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Роздрібний товарооборот є одним із основних показників, по якому оцінюється господарська діяльність підприємств торгівлі. Він включає продаж товарів населенню для особистого кінцевого споживання в обмін на грошові доходи населення, а також підприємствам та установам для їх колективного споживання та поточних господарських потреб.

Його кількісним вимірником є обсяг, тобто сума коштів, що отримана за продані товари протягом визначеного періоду. Якісними характеристиками роздрібного товарообігу є темпи його росту, асортиментна структура та швидкість обороту товарів. Роздрібний товарооборот відображає кінцевий результат господарської діяльності кожного торговельного підприємства і в цілому торгівлі.

У міру насичення ринку та посилення конкуренції вже не виробництво визначає обсяги продажу, а навпаки, обсяг продажу є основою розробки виробничої програми та програми закупівлі товарів підприємствами роздрібної торгівлі. Підприємство має закупляти тільки ті товари і в такому обсязі, котрі воно може реально і прибутково реалізувати.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат