На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

Таблиця 3.5

Рівномірність реалізації товарів, 2007-2008 рр.

Показник

2007 р.

2008 р.

Середньоквадратичне відхилення (d )

0,51

0,61

Кількість періодів, що аналізуються (n)

4

4

Середнє значення питомої ваги (х)

25

25

Коефіцієнт нерівномірності (V)

2,04

2,44

Коефіцієнт рівномірності (Крівн)

97,96

97,56

Результати розрахунків свідчать про високу рівномірність реалізації товарів у 2008 році, оскільки коефіцієнт рівномірності наближається до 100% і становить 97,56%, хоча порівняно із 2007 роком рівномірність реалізації зменшилась на 0,4 %. На підставі загального аналізу товарообороту ВАТ «Київський ЦУМ» можна зробити висновок, що робота торговельного відділу є прийнятним, хоча в останні роки спостерігається деякий спад. Але головне, що підприємство продовжує отримувати значний прибуток від реалізації товарів вроздріб та від господарської діяльності загалом.

3.4. Методика факторного аналізу

Одним з ефективних способів достатньо глибоко проаналізувати процеси товарообороту та ті зміни і фактори, котрі відбуваються в процесі реалізації товарів саме на роздрібних підприємствах і впливають на ефективність його діяльності є факторний аналіз.

Оскільки одним з ключових елементів проведення такого аналізу є товарооборот, то слід відмітити, що фактори, котрі здійснюють вплив на зміну роздрібного товарообороту, ділять на:

- Зовнішні:

ð Демографічні (чисельність, вік, склад, освіта, міграція населення)

ð Економічні (рівень розвитку матеріального виробництва, рівень життя населення, інфраструктура району діяльності)

ð Науково-технічні (прискорення НТП – поява нових потреб і можливостей їх задоволення)

ð Культурні (традиції, світогляд, система цінностей).

- Внутрішні

Вплив зовнішніх факторів на зміну товарообороту ВАТ «Київський ЦУМ» досить складно визначити, що може здійснити негативний вплив на діяльність підприємства. Але взагалі даний аналіз проводиться за допомогою:

ü Обчислення коефіцієнта еластичності

ü Побудови трендових моделей

Коефіцієнт еластичності характеризує відносне збільшення чи зменшення обсягу споживання на кожний % зміни доходів на одну особу, або інших зовнішніх факторів, що впливають на попит і визначають зміну товарообороту.

Трендові моделі дають можливість виявити сукупний вплив зовнішніх факторів на обсяг товарообороту і характеризують залежність товарообороту від фактору часу [25].

Аналіз товарообороту основаних на складанні та вивченні товарного балансу. Причому всі показники в товарному балансі відображаються по роздрібних цінах.

Головний фактор успішного розвитку товарообороту – забезпеченність та раціональність використання товарних ресурсів. Здійснюючи аналіз, перш за все перевіряють, як товарні ресурси вплинули на динаміку роздрібного товарообороту, задоволення попиту покупців на окремі товари. Роздрібний товарооборот залежить від надходження товарів та стану товарних запасів. На його обсяг також здійснює вплив інше вибуття товарів. Ця залежність може бути виражена формулою товарного балансу (3.4):

ТЗп + Н = Р + ІВ + ТЗк (3.4)

Де ТЗп – товарні запаси на початок періоду;

Н – надходження товарів;

Р – реалізація (товарооборот);

ІВ – інше вибуття;

ТЗк – товарні запаси на кінець періоду;

Вплив показників товарного балансу на обсяг роздрібного товарообороту можна визначити, застосовуючи слідуючу формулу (3.5):

Р = ТЗп + Н- ІВ- ТЗк (3.5)

Відповідно, на виконання плану і динаміку роздрібної реалізації позитивний вплив здійснюють завищені товарні запаси на початок звітного періоду ( якщо товари користуються попитом ) і збільшення надходження товарів та негативний вплив – збільшення іншого вибуття та завищені товарні запаси на кінець періоду [21,ст.58].

У торговельного підприємства ВАТ «Київський ЦУМ» є слідуючі дані про рух товарів (табл. 3.6)

Показ-ники

2004

2005

2006

2007

2008

Відхилення 2008 р. від

Влив факторів на Рпорівняно з

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

ТЗп

27984,6

35034,5

41346,5

45550,2

65965

37980,4

30930,5

24618,5

20414,8

37980,4

30930,5

24618,5

20414,8

Н

192596,8

229167

282566,5

334246,3

396085

203488,2

166918

113518,5

61838,7

203488,2

166918

113518,5

61838,7

ТЗк

34339,4

41346,5

45550,2

65965,4

77638

43298,6

36291,5

32087,8

11672,6

43298,6

36291,5

32087,8

11672,6

Р

186242

222855

278362,8

313831,1

384412

198170

161557

106049,2

70580,9

       

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат