На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

Планування

торгівельної

діяльності

Фінансове планування та бюджетні процеси

Фінансовий

аналіз

Внутрішній

аудит

Податковий облік та планування

Управлінський облік

Складання

звітності

Фінансовий

облік

Бухгалтерія

Плановий відділ

Рис. 1.6 Організаційна структура керування фінансами і ведення обліку

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється бухгалтерією як структурним підрозділом, очолюваним головним бухгалтером. Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом підприємства й підкоряється головному бухгалтерові.

Головний бухгалтер призначається на посаду й звільняється з посади наказом керівника даного підприємства. Головний бухгалтер підкоряється тільки керівникові, в даному випадку – голові правління.

Основними завданнями бухгалтерії є:

- формування повної й достовірної інформації про діяльність підприємства та її майнове положення;

- забезпечення інформацією керівників даного підприємства з метою правильного здійснення ним господарських операцій;

- забезпечення обліку наявності майна й зобов'язань, використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативів й кошторисів;

- запобігання негативних результатів господарської діяльності підприємства й виявлення внутрішньогосподарських резервів, забезпечення її фінансової стійкості.

Функції бухгалтерії:

1. Облік майна, зобов'язань і господарських операцій на основі натуральних вимірників у грошовому вираженні шляхом суцільного, безперервного, документального й взаємозалежного їхнього відбиття.

2. Облік основних засобів, амортизації.

3. Облік надходження, створення й вибуття нематеріальних активів.

4. Облік розрахунків з персоналом, соціальному страхуванню, утримань із заробітної плати.

5. Облік коштів, правильності ведення касових операцій.

6. Своєчасне й правильне нарахування й контроль за перерахуванням податків у бюджети різних рівнів.

7. Облік фінансових результатів, обліку власних засобів підприємства

8. Складання й своєчасне надання в контролюючі органи бухгалтерської й податкової звітності.

9. Своєчасна підготовка наказу про облікову політику підприємства.

10. Застосування в затвердженому порядку уніфікованих форм первинного обліку, дотримання графіка документообігу.

11. Забезпечення збереження бухгалтерської документації у встановленому порядку.

12. Надання підрозділам підприємства необхідної інформації для здійснення аналізу діяльності.

Трудові відносини з найманими працівниками, включаючи питання прийняття на роботу та звільнення з неї, робочого часу та відпочинку, оплати праці, гарантій та компенсацій в товаристві регулюються трудовими договорами.

Облікова політика ВАТ «Київський ЦУМ», яка є важливою складовою бухгалтерського обліку та необхідною умовою дотримання вимог чинного законодавства, закріплена в наказі “Про облікову політику”.

На підприємстві застосовується автоматизована форма обліку за допомогою програми Банкомзв’язок та Exel. Аналітичний облік ведеться за допомогою відомостей обліку та карток. Для оптимізації первинного обліку на підприємстві необхідно розробити графік документообороту.

Графік документообороту на підприємстві, в установі повинен забезпечити оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які проходить кожен первинний документ, визначати мінімальний термін його знаходження в підрозділі, а також сприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня його механізації та автоматизації.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат