На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

Реферати > Правознавство > Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кримінально-

правових дисциплін

Курсова робота

На тему:

''Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства''

Виконав

Гальків В.В.

Студент 4-го курсу

6-ї групи

заочної форми навчання

юридичного факультету

Перевірив

Старший викладач

Устюгова О.Є.

Львів 2010

Зміст

Вступ

1. Поняття і форми досудового розслідування 2. Дізнання: загальні положення, порядок провадження, строки. 3. Досудове слідство: підслідність, строки, загальні положення 4. Процесуальний статус слідчого

Висновок Викорастана література

1. ПОНЯТТЯ І ФОРМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Досудове розслідування — це здійснювана відповідно до вимог кримінально-процесуального закону діяльність слідчого та органу дізнання, спрямована на збирання, дослідження, оцінку, перевірку і використання доказів, попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановлення об'єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону, охорону прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. У стадії досудового розслідування слідчий та орган дізнання розв'язують також такі завдання: встановлення і відшкодування збитку; виявлення й усунення причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів; виховання громадян у дусі поваги честі та гідності громадянина, прагнення до справедливості й додержання законів. Юридичною підставою для здійснення досудового розслідування є постанова про порушення кримінальної справи. Досудове розслідування може провадитися тільки за порушеною справою, Досудове розслідування обов'язково провадиться у всіх справах, за винятком справ про злочини, зазначені у частині 1 статті 27 і статті 425 КПК України (справ приватного обвинувачення та протокольної форми досудової підготовки матеріалів), по яких досудове слідство провадиться у випадках, коли злочин вчинено неповнолітнім чи особою, яка через свої фізичні або психічні вади не може сама здійснювати своє право на захист, а також коли це визнає за необхідне прокурор чи суд. Досудове розслідування включає у себе досудове слідство та дізнання, Досудове слідство — діяльність слідчого за порушеною та прийнятою ним до свого провадження кримінальною справою, зміст якої полягає у збиранні, дослідженні, перевірці, оцінці та використанні доказів, встановленні об'єктивної істини, здійсненні юридичних дій з метою забезпечення правильного застосування закону, захисту прав та законних інтересів людини, фізичних та юридичних осіб,створення умов для здійснення правосуддя. Дізнання — це основана на законі розшукова, доказувальна та правозастосовна діяльність наділених процесуальними повноваженнями органів адміністративної та оперативно-розшукової юрисдикції, спрямована на виявлення, попередження, запобігання та розкриття злочинів, розшук та викриття винних, забезпечення вирішення завдань кримінального судочинства.

2. ДІЗНАННЯ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ, СТРОКИ. Попереднє розслідування як процесуальна діяльність має дві форми, поєднані між собою завданнями й процедурою: попереднє слідство, здійснюване слідчими прокуратури, слідчими органів внутрішніх справ, слідчими органів безпеки і слідчими податкової міліції (ст. 102 КПК) як провідна форма, а також дізнання, яке про­вадиться органами дізнання, переліченими в ст. 101 КПК, а фактично — призначеною начальником органу дізнан­ня особою (наприклад, оперуповноваженим карного роз­шуку, офіцером-дізнавачем у Збройних Силах) із затвер­дженням ним найважливіших рішень у справі (про про­ведення обшуку, обрання запобіжного заходу тощо).

Отже, дізнання є однією з двох форм провадження досудового розслідування в справі, що зумовлює актуальність та важливість дослідження його процесуальної форми й організації.

Дізнання — “це заснована на процесуальному законі діяльність спеціально уповноважених адміністративних органів, спрямована на припинення і розкриття злочинів, розшук і викриття винних” [12, c. 331]. У кримінально-процесуальному законі даний вичерпний перелік органів, наділених правом провадити дізнання. Для всіх них функція дізнання не є основним видом діяльності. З необхідністю робити розслідування злочинів вони зіштовхуються лише у певних випадках, коли це необхідно і неминуче. У таких випадках дії цих органів регулюються нормами кримінально-процесуального закону, і вони виступають як органи дізнання.

Органи дізнання — це органи, уповноважені кримінально-процесуальним законом порушувати і розслідувати кримінальні справи в зв'язку з інформацією, що надійшла до них, про вчинення злочину і відсутністю можливості в слідчого приступити до провадження слідства.

Дізнання — це розслідування, здійснюване в силу необхідності органами адміністративної юрисдикції, що наділяються статусом органу дізнання.

Кримінально-процесуальна діяльність органів дізнання містить у собі:

1. прийом, реєстрацію, розгляд, перевірку і дозвіл заяв і повідомлень про злочини чи рішення питання про порушення кримінальної справи у випадку безпосереднього виявлення ознак злочину (ст.ст. 94—100 КПК України);

2. дізнання по справах про тяжкі злочини (ч. 2 ст. 104 КПК України);

3. дізнання по справах, про злочини, що не є тяжкими (ч. 1 ст. 104 КПК України);

4. досудову підготовку матеріалів у протокольній формі (ст.ст. 425 — 429 КПК України);

5. провадження слідчих дій у порядку виконання окремих доручень слідчого чи іншого органу дізнання (ст.ст. 114, 118 КПК України);

6. участь в окремих слідчих діях, що провадяться слідчим (ч. 3 ст. 114 КПК України).

Органами дізнання у відповідності до ст. 101 КПК України є:

1) міліція;

1.1)податкова міліція - у справах про ухилення від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), а також у справах про приховування валютної виручки;

2) органи безпеки — у справах, віднесених законом до їх відання;

3) командири військових частин, з'єднань, начальники військових установ — у справах про всі злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, а також у справах про злочини, вчинені робітниками і службовцями Збройних Сил України у зв'язку з виконанням службових обов'язків або в розташуванні частини, з'єднання, установи;

4) митні органи — в справах про контрабанду;

5) начальники виправно-трудових установ, слідчих ізоляторів, лікувально-трудових профілакторіїв і виховно-трудових профілакторіїв — у справах про злочини проти встановленого порядку несення служби, вчинені працівниками цих установ, а також у справах про злочини, вчинені в розташуванні зазначених установ;

6) органи державного пожежного нагляду — у справах про пожежі і порушення протипожежних правил;

7) органи охорони державного кордону — у справах про порушення державного кордону;

8) капітани морських суден, що перебувають у далекому плаванні.

Дізнання як форма досудового розслідування в справі

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат