На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

Дт 67-1 - Кт 68 - 980-00

Головний бухгалтер ____________________

Перевірка правильності складеної сальдової відомості здійснюється на підставі відповідних податкових накладних на суми ПДВ, що входять до сум не збалансованих авансових платежів, виділених в графі «в т.ч. ПДВ» в облікових регістрах по дебету рахунків у банку. Суми ПДВ можуть бути додатково перевірені розрахунковим шляхом (сума передоплат помножена на 20% і поділена на 120%) .

24. Перейти на такий спрощений бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ можна було б з будь-якого першого числа місяця. Для цього за формою таблиці 1 необхідно скласти сальдову відомість передоплат, отриманих від від покупців товарів станом на початок місяця і звірити, чи суми ПДВ за цією відомістю співпадають із сумами кінцевого сальдо по дебету рахунку 67-1 "З податкових зобов’язань" за попередній місяць.

В цьому разі на початок звітного місяця, в якому здійснюється перехід на спрощений облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ, необхідно скласти сальдову відомість авансових платежів (передоплат), отриманих від покупців в попередні місяці, в тому числі в розрізі окремих балансових рахунків (62, 76 і ін.). За вказаною сальдовою відомістю треба здійснити у звітному місяці контроль за відвантаженням товарів, оплачених раніше.

На товари, відвантажені і оплачені та передоплачені покупцями, відвантажені покупцям без передоплат в звітному місяці бухгалтерські записи здійснюються без застосування рахунку 67 "Податкові розрахунки" в порядку, що застосовувався до 1.10.97 р., як показано в прикладі 4.

На підставі сальдової відомості на суми податку на додану вартість, отримані підприємством в складі передоплат товарів в звітному місяці, в рахунок яких в цьому місяці товари не відвантажені (відпущені), складають відповідну бухгалтерську проводку на нарахування податкових зобов’язань з ПДВ: Дт 67-1 - Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав» (п. 24, табл. 1).

Розглянемо рекомендований автором спрощений порядок обліку реалізації товарів на прикладі.

Приклад 4. На відображення в обліку відвантаження (реалізації) товарів покупцям і податкових зобов’язань з ПДВ.

1. Початкове сальдо передоплат товарів, отриманих від покупців у попередньому місяці, - 1200 грн., в т.ч. ПДВ 200 грн.

2. У звітному місяці на розрахунковий рахунок підприємства надійшли платежі від покупців на суму 10000 грн., в т.ч. ПДВ - 1667 грн.

3. Відвантажено товари покупцям, оплачені в попередньому місяці, на суму 1200 грн., в т.ч. ПДВ - 200 грн. Облікова продажна вартість відвантажених товарів - 1450 грн.

4. У звітному місяці оплачені покупцями і відповідно відвантажені їм товари на суму 9000 грн., в т.ч. ПДВ - 1500 грн. Облікова продажна вартість відвантажених покупцям товарів - 10880 грн.

5. Кінцеве сальдо передоплат товарів, отриманих від покупців у звітному місяці, - 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.

За даними наведеного прикладу 4 мають бути складені бухгалтерські проводки:

1. На суму товарів, відвантажених покупцям в рахунок передоплат, отриманих від них у попередньому місяці, - 1200 грн., в т.ч. ПДВ - 200 грн.

Облікова продажна вартість відвантажених товарів складає 1450 грн.

Дт 46 - Кт 41-2 і ін. - на вартість відвантажених товарів за відпускними (без ПДВ) цінами (1200 – 200) - 1000

1.2. Одночасно на договірну відпускну вартість товарів, включаючи ПДВ:

Дт 62 - Кт 46 - на відображення в обліку реалізації відвантажених товарів - 1200

1.3. Дт 42-2 - Кт 41-2 – на суму товарних надбавок, що відносяться до відвантажених товарів (1450 – 1000) - 450

2. Дт 46 - Кт 67-1 "З податкових зобов’язань" - на списання суми нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ на відвантажені товари згідно з податковою накладною - 200

Запис Дт 46 - Кт 67-1 - на списання нарахованих податкових зобов’язань від сум одержаних передоплат від покупців може бути зроблений тільки на суми ПДВ, що надійшли у складі авансових платежів в попередні звітні періоди. В результаті цього запису списується нараховане в попередньому місяці по дебету рахунка 67-1 податкове зобов’язання (Дт 67-1 - Кт 68), що рахується на цьому рахунку до відвантаження товарів покупцям.

Фінансовий результат від реалізації товарів (валовий дохід торгівлі) відображається в обліку за даними розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.

3. На суму платежів, що надійшли від покупців товарів на розрахунковий рахунок підприємства в звітному місяці, 10000 грн., в т.ч. ПДВ - 1667 грн.:

Дт 51 - Кт 62 - 10000

4. На суму відвантажених товарів в рахунок оплат покупців, отриманих у звітному місяці, - 9000 грн., в т.ч. ПДВ - 1500 грн. Облікова продажна вартість відвантажених товарів складає 10880 грн.:

4.1. Дт 46 - Кт 41-2 - на вартість відвантажених товарів за відпускними цінами (без ПДВ) - 7500

(9000 - 1500)

4.2. Одночасно на договірну відпускну вартість товарів, включаючи ПДВ:

Дт 62 - Кт 46 - на відображення в обліку реалізації відвантажених товарів - 9000

4.3. Дт 42-2 - Кт 41-2 – на суму товарних надбавок на відвантажені товари (10880 – 7500) – 3380

5. Дт 46 - Кт 68, субрахунок «З податку на джодану вартість, розрахунковий період якого настав» - на суму ПДВ з оплачених і відвантажених в звітному місяці товарів згідно з податковими накладними –1500 (п.п. 11 - 16 ).

6. На суму ПДВ, сплаченого покупцями за товари в складі авансових платежів (передоплат), що надійшли на розрахунковий рахунок підприємства в звітному місяці, згідно із сальдовою відомістю за станом на кінець звітного місяця по кредиту рахунку 62 (76 і ін.) - 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.:

Дт 67-1 "З податкових зобов’язань"

Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - 167

Таким чином, записи в обліку на відвантаження товарів, оплачених у звітному місяці, будуть здійснюватись у звичайному порядку без вияснення за кожною операцією, пов’язаною з відвантаженням товарів, яка із подій сталася раніше. При цьому кореспонденція рахунків визначається без застосування рахунку 67-1 "З податкових зобов’язань". В наступному місяці рахунок 67-1 застосовується тільки по відношенню до податкових зобов’язань з ПДВ на товари, що були передоплачені за станом на початок звітного місяця, але покупцям не відвантажені.

Нетрудно прийти до висновку наскільки спроститься в цьому випадку облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ, скільки часу та коштів буде зекономлено. Але зазначимо, що й спрощений облік ще не є достатньо раціональним і дохідливим з розглянених вище причин.

25. При спрощеному бухгалтерському обліку реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ записи платежів в обліковому регістрі по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків підприємства в банку необхідно здійснювати в наступному порядку:

По дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків підприємства в банку на надходження патежів від покупців (Дт 51 і ін. - Кт 62 і ін.) суми отриманих платежів необхідно записувати одною сумою без виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в окремих графах після графи "Разом" по дебету рахунку 51 і ін. - "в т.ч. ПДВ» з виділенням сум ПДВ:

- в складі оплат за відвантажені товари;

- в складі отриманих незбалансованих передоплат покупців.

На підставі підсумкових даних облікового регістру по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків в банку мають бути зроблені записи:

1. Дт 51 і ін. - Кт 62 і ін. на всю суму оплат, отриманих від покупців згідно з платіжними документами.

2. Дт 67-1 - Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав» - на суми ПДВ у складі авансових платежів, одержаних від покупців за даними сальдової відомості ( п. 23).

3. Дт 46 - Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав» - на суму ПДВ в складі отриманих платежів за товари, відвантажені і оплачені в звітному місяці.

Запис Дт 46 - Кт 67-1 здійснюють по підсумку за місяць за документами на відвантаження товарів в рахунок авансових платежів, отриманих в попередніх звітних періодах.

Підсумки сум ПДВ в графі "в т.ч. ПДВ" облікових регістрів по дебету рахунків 51 і ін. є контрольними для сум бухгалтерських проводок, вказаних в операціях 2 і 3 (п. 25). Із наведених вище бухгалтерських проводок видно, що записи на підставі платіжних документів у відповідних графах облікового регістру "в т.ч. ПДВ" є підставою для відображення в бухгалтерському обліку податкових зобов’язань з ПДВ в кореспонденції з дебетами рахунків 46 і 67-1.

Запис Дт 46 - Кт 68, субрахунок »З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав» – на суму податкових зобов’язань з реалізації відвантажених і не оплачених товарів складається за даними аналітичного обліку розрахунків з покупцями та обліку реалізації товарів (п. 14 ).

26. Вище розглядались спрощені записи в синтетичному обліку податкових зобов’язань з ПДВ з використанням рахунку 67 "Податкові розрахунки". Очевидно, що аналітичний облік до рахунку 67 повинен вестись в розрізі субрахунків 1 "З податкових зобов’язань" і 2 "З податкового кредиту" із записами сум ПДВ на підставі відповідних товарних і платіжних документів та податкових накладних або в спеціальних відомостях лінійно-позиційним способом. Без такого обліку неможливо забезпечити належний контроль за правильністю і повнотою розрахунків з бюджетом з ПДВ.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат