На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Поняття про знаки, їх класифікація

Реферати > Діловодство > Поняття про знаки, їх класифікація

Висновки до другого розділу:

Отже, у другому розділі ми розглянули мову, як знакову систему. А також структуру значення знака, його типові логічні помилки. Ми розглянули три підрозділи знаків, це знаки-індекси, знаки-образи, знаки-символи.

При використанні знака, часто допускаються багато помилок, і ми розглянули типові логічні помилки, а саме, це неточні мовні вислови, багатозначні мовні вислови, неясні мовні вислови та ін.

Також розглянули три прагматичні виміри, це синтаксичний семантичний., та прагматичний. Кожний вимір має щото особливе, це також ми побачили розглядаючи цю тему.

А також розглянули мову права, що це за мова, що вона собою несе, де використовується, яке її значення.

ВИСНОВКИ

Отже, в цій курсовій роботі ми дослідили:

1. Науку про знаки їх росподіл та класифікацію.

Наука, яка вивчає знаки – Семіотика. Вона вивчає знаки, їхню класифікацію, росподіл, функції, і все, що пов’язано зі знаками. Різні вчені ділять знаки на різні групи, але є три основні групи, яких придержується більшість. Це ікони, індекси і символи. Ці три великі групи, це лише основні групи, в середині яких ще є класифікація знаків та знакових систем, а меньші групи, та підгрупи.

Також розглянувши функції знаків, ми тепер чітко можемо розуміти всі їхні функції. Чітко і лаконічно можемо пояснити всі функції знаків.

2. Картографічні видання та їхні знаки.

Ми розглянули що таке картографічні видання, які вони бувають, де вони використовуються. Розглянули що містять ці видання, як вони оформлюються.

Картографічні знаки, та їхні видання є дуже важливими для нас. Саме на картографічних виданнях зображуються карти землі, різних предметів. І тому вони для нас є дуже важливими, щоб знати якусь річ, ми маємо ці видання, де ми можемо побачити те, що нам потрібно. Тому важливою частиною для цих видань є їхнє правильне оформлення. І від того як оформлене видання, як в ньому подана інформація, залежить і те, як це видання сприйме і зрозуміє людина.

3. Мову як знакову систему та мовні знаки.

Мова є дуже важливо частиною нашого існування. Завдяки мові, ми досягаємо багато різних великих результатів, і тому важливою частиною нашого життя є мова, і саме в цьому розділі ми розглянули що собою являє мовний знак, що таке мова. Також розглянули основні соціальні функції мовних знаків, що входить до мови, що є її структурною частиною. А також розглянули основні поділи мови, це штучний та природний. Що являє кожний з цих поділів, де вони використовуються.

4. Структура знакового процесу, виміри і рівні знакогового процесу.

В цих розділах ми розглянули предметне значення знака ти його смислове значення. Також розглянули які є основні три помилки при спілкуванні, при передачі якоїсь інформації. Це є багатозначні, неточні та неясні вислови.

А також розглянули виміри знакового процесу. А насамперед, три його основні виміри це: синтаксичний, семантичний та прагматичний виміри.

5. Мову права.

І на кінець, ми розглянули мову права. Мова права, або ж юридинчна мова, хоча вона і є мовою, але не так часто вона використовується, не всі її використовують. Не завжди і не всім її треба й знати, але всерівно вона існує, і вона також використовується, але не в такому широкому аспекті. І коли ми розглядали цю мову ти побачили що вона собою являє. Де вона використовується. Розглянули її характеристику.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. ДСТУ 2394-94. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – 89 с.

2. ДСТУ 2628-94. Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. – Чинний від 1995-01-07. – К.: Держстандарт України, 1994. – 35с.

3. ДСТУ 2737-94. Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення. – Чинний від 1995-07-01. – К.: Держстандарт України, 1994. – 158 с.

4. Бенуас Люк. Знаки, символы и мифы / А. Калантаров (пер.). — М. : АСТ, 2004. — 160с. — (Cogito, ergo sum; Университетская библиотека). — ISBN 5-17-022697-7 (ООО "Издательство АСТ"). — ISBN 5-271-08182-6 (ООО "Издательство Астрель") ; 2 13 044285-4 (франц.).

Індекс рубрикатора НБУВ: Ш100.1 + Ш3(0)-60 + Ш147.11-420 + Ю224.2

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА654139

5. Графічні символи; Кольори та знаки безпеки / А. Рубцов (пер.і наук.-техн.ред.), В. Свірко (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — (Національний стандарт України).

6. Данилова Нина Константиновна. "Знаки субъекта" в дискурсе. — Самара : Самарский университет, 2001. — 225 с. — Библиогр.: с. 213-224. — ISBN 5-86465-173-7.

7. Документація та технічні вироби ; Шрифти. — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2008. — (Національний стандарт України).

8. Зигуненко Станислав Николаевич. Знаки и символы. — М. : АСТ; Астрель; Транзиткнига, 2004. — 463с. : ил. — (Великие и знаменитые). — На обл. авт. не указ — ISBN 5-17-025590-X (ООО "Издательство АСТ"). — ISBN 5-271-09662-9 (ООО "Издательство Астрель") ; 5-9578-1079-7 (ООО "Тразиткнига").

9. Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(0)0-7 я20 + Т215 я20 + Ш100.1 я20 + Э2 я20

10. Книговедение: Энциклопедический словать / Ред. коллегия: Н.М. Сикорский (гл. ред.) и др. – М.: Сов. Энциклопедия, 1982. – 664 с.

11. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: учебник / Н.Н. Кушнаренко ; “Знання” – К. , 2001. – 459 с.

12. Омелян Ярослав. Екслібриси: книжкові знаки / Ярослава . Дакура (упоряд.біограф.довідок). — 7. вид. — Т., 2006. — 109с. : іл.

13. Омелян Ярослав. Екслібриси пам'яти: книжкові знаки / Тернопільська обласна держ. адміністрація ; Тернопільська обласна рада ; Тернопільська міська рада ; Тернопільська обласна організація Національної спілки художників України ; Тернопільський міський осередок НТШ ; Державний архів Тернопільської області / Ярослава . Дакура (упоряд.біограф.довідок). — Вид. 8 — Т., 2007. — 156с. : іл.

14. Омелян Ярослав. Екслібриси пам'яти: книжкові знаки / Тернопільська обласна держ. адміністрація ; Тернопільська обласна рада ; Тернопільська міська рада ; Тернопільська обласна організація Національної спілки художників України ; Тернопільський міський осередок НТШ / Наталія . Дащенко (упоряд.біограф.довідок). — Т., 2006. — 102с. : іл.

15. Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия / Вадим Леонидович Телицын (общ.ред.)В.Э. Багдасарян (авт.-сост.). — М. : Локид-Пресс, 2003. — 496с. : ил. — Библиогр.: с. 493-495. — ISBN 5-320-00435-4.

16. Соколов А.В. Информационнsй подход к документальной коммуникации: Учеб. пособие. – Л., 1988. – 85 с.

17. Соколов А.В. Эволюция социальных коммуникаций. – Спб., 1995. – 163 с.

18. Швецова-Водка Г.М. Типольгія документа: Навч. Посібник для студ. Ін-тів культури / Рівн. держ. ін-т культури. – К.: палата України, 1998. – 80 с.

19. [електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступу http://filestore.com.ua, назва з екрану.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат