На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Статутний фонд


2.2. Внесок запасами

Під продажем товарів розуміють «будь-які» операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими ці вільно-правовими договорами , які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію, незалежно від строків її надання , а також операції з безоплатного надання товарів»

При внеску право власності на товари , що передаються до статутного фонду, переходить до емітента. Тобто інвестор має справу саме з продажем запасів в обмін на корпоративні права.

2.3. внески майновими правами

З метою оподаткування платники мають усі підстави розглядати таку операцію як завдання в оперативну оренду емітенту Основного фонду, права користування якими передають як внесок до статутного фонду. Закон про прибуток, вважається господарська операція фізичної або юридичної особи, що передбачає відповідно до договору оперативного лізингу(оренди) передання орендарю майна, що підпадає під визначення основного фонду , придбаного або виготовленого орендодавцем на умовах інших, ніж передбачаються фінансовим лізингом(орендою).

І не біда що немає окремого договору найму або в установчих документах про нього нічого не сказано.

Адже після підписання статуту або засновницького договору у сторін виникають права та обов’язки, аналогічні до тих, які зявляються за договором найму. Крім того надання права на користування товарами, у тому числі у рамках договорів лізингу(оренди) Закон про прибуток відносить до продажу результатів робіт(послуг).

Якщо розглядати передання прав користування майном як оперативну оренду, треба пам’ятати, що для таких операцій передбачено особливий порядок оподаткування. Орендною платою тут потрібно вважати вартість одержаних (емітованих) корпоративних прав. Тому передавши права користування емітенту та одержавши в замін корпоративні права, можна стверджувати, що лізинговий платіж повністю сплачено. Закон про прибуток прив’язує дату виникнення валового доходу і валових витрат за орендними операціями не до дати сплати орендної плати, а до дати її нарахування. Зазвичай сторони підписують його щомісяця . тобто інвестор збільшуватиме свій валовий доход не відразу при переданні прав користування майном емітенту на всю суму внеску, а поступово в міру споживання емітентом послуг з користування майном. .

Інвесторам, які не згодні, що між передаванням (внеском) прав користування майном до статутного фонду і наймом(орендою) можна поставити знак рівності, доведеться збільшувати валовий доход за загальними правилами Закону про прибуток. Тобто за датою фактичного надання результатів робіт . Якщо ж наполягати на тому, що продажем результатів послуг Закону про прибуток вважають надання права на користування товарами, тоді потрібно визнавати, що з метою оподаткування ми маємо справу з переданням прав на користування і наданням майна в безоплатне користування з усіма наслідками, що звідси випливають. Оскільки надання прав на користування за плату не можна відокремлювати від фізичного користування майном. Тому вважається,що валовий доход потрібно фіксувати в міру складання актів ( по факту надання послуг)

3.Зменшення статутного фонду : процедура та облік

3.1.Найвідємним правом власників господарського товариства є можливість встановлення( під час створення ), а також зміни ( в ході діяльності товариства) розміру статутного фонду. Причому така зміна необов’язково

повинна відбуватися в сторону збільшення.

Нажаль у даний час Господарський Кодекс України (ГКУ) не містить докладної регламентації порядку зміни ( і зокрема зменшення) статутного фонду.

Товариство може зменшити статутний фонд, але хто саме приймає таке рішення ? Рішення про зменшення статутного фонду належить до компетенції власників, тобто вищого органу товариства. На підставі цивільного Кодексу України (ЦКУ) рішення про внесення змін до статутного товариства приймаються більшостю не менше ніж у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом. Саме стільки 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, повинно бути віддано за зменшення статутного фонду в акціонерному товаристві.

Закон про господарства у ТОВ відповідне рішення вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють сукупно більше ніж 50% загальної кількості голосів учасників товариства. Це саме стосується і товариства з додатковою відповідальністю(ТОВ).

3.2.Процедура зменшення статутного фонду у ТОВ

Названа процедура полягає у вивченні таких дій.

1.Прийняття включно загальними зборами учасників рішення про зменшення статутного фонду і внесення відповідних змін до статуту. Закон про господарські товариства рішення цього питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, які володіють сукупно більше ніж 50% загальної кількості голосів учасників товариства. Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють сукупно більше ніж 60% голосів. У рішенні необхідно зазначити спосіб зменшення, зокрема, визначити напрямки використання зменшуваної частини статутного фонду.

2.Реєстрація змін.

Строк для подання на реєстрацію змін, що відбулися у статуті, становить п’ять днів. Між тим законодавство не містить відповідальності за його порушення. Для проведення державної реєстрації змін учасники або уповноважений ними орган чи особа повинні подати держреєстратору особисто такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до статуту;

- нотаріально засвідчену копію рішення засновників, юридичної особи, яким затверджено зміни до статуту. Це рішення,як правило оформляється протоколом;

- Оригінал статуту юридичної особи з відміткою про його державну реєстрацію;

- Два примірники змін до статуту і два примірники статуту в новій редакції або два примірники статуту в новій редакції. Зміни і нова редакція статуту товариства, прийняті повноважними загальними зборами, можуть підписуватись присутніми на зборах учасниками.

Підписи цих учасників засвідчуються нотаріально. Більше того, вважається достатнім підписання нової редакції статуту. Учасниками, частка яких достатня для винесення рішення про зменшення статутного фонду які проголосували за це рішення;

- документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до статуту;

- документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про зменшення статутного фонду.

Вимоги до документів, що подаються на держреєстрацію наведені у законі про держреєстрацію. Якщо зменшення статутного фонду поєднано зі зміною складу учасників, то додатково подається копія рішення про вихід юридичної особи зі складу учасників, завірена у встановленому порядку, або нотаріально засвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу учасників чи рішення уповноваженого органу юридичної особи про виключення учасника зі складу учасників.

3.3. Облік зменшення Статутного фонду в АТ

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат