На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Екзамен Педагогіка ПНПУ

Реферати > Педагогіка > Екзамен Педагогіка ПНПУ

1.Кожна наука має власні поняття, базові поняття науки.Категорія-основна одиниця мислительної діяльності, за допомогою якої у явищах розпізнається найбільш загальне.Основні категорії педагогіки:виховання;навчання;самоосвіта;формування;освіта;самовиховання;перевиховання.Предмет педагогіки-виховна діяльність, що здійснюється в закладах освіти людьмиуповноваженими на це сусп-во.Виховання в вузькому пед. значенні – формування особистості дитини під впливом діяльності педагогічно-колективного закладу освіти, яка базується на пед. Теорії, передовому пед. досвіді.Освіта-процес і результат оволодіння надбаннями людської культури як передумова активної соціальності.Розвиток-удосконалення духовних,психічних,соціальних і фізичних функцій.Навчання-процес засвоєння учнями інформації у вигляді знань,умінь та навичок за допомогою вчителя як організатора цього процесу.За Макаренком предметом педагогіки можна вважати пізнання закономірностей розвитку системи відносин дитини до зовн. світу і з світом.Предметом педагогіки школи є виховання як спеціально організований цілеспрямований творчий процес формування суб'єкт-суб'єктних морально-естетичних виховних відносин дорослих і дітей,учителів і учнів.Отже,завдання педагога – сформувати свої зусилля на активний розвиток процесів виховання і навчання аж до самовиховання і самоосвіти.

2.Наука педагогіка має тісні зв'язки зфілософією, психологією,фізіологією,генетикою, етнографією, математикою та ін.Зміцнюючи і удосконалюючи ці зв'язки,педагогіка запозичує й інтерпретує відповідно до предмета свого дослідження,ідей інших наук.Зфілософією зв'язок найтриваліший.Методологічна функція філософії стосовно педагогіки є загальновизнаною.Від системи філософії починає залежати напрям педагогічного пошуку,визначення суті,цілей і технологій освітнього процесу.На сонові знань з анатомії і фізіології про будову і життєдіяльність людського організму як єдиного цілого та ін.Вчення І.П.Павлова про вищу нервову діяльність озброює педагогіку розумінням фізіологічних механізмів засвоєння знань,формувань умінь,навичок,звичок,допомагає науково обгрунтовувати умови і способи виховної діяльності.На сонові генетики педагогіка кретично перосмислює чимало положень про закономірності людського розвитку намагається обгрунтувати оптимальні умови для всебічного розвитку кожної дитини,формування її особистості.Особливий зв'язок з психологією. Кожен розділ педагогіки знаходить опору в відповідному розділі психології:дидактика опирається на теоретичне пізнання процесів і розумового розвитку.Інтеграція наук привела до виникнення суміжних галузей-педагогічної психології і психо-педагогіки.Пройшовши шлях розвитку, педагогіка перетворилась на розлуджену систему педагогічних наук.Загальна педагогіка-базова дисципліна,що вивчає основні закономіності процксу спрямованого особистісного розвитку,розробляє основи пед процедури у навчальних закладах усіх типів.Вона склад з:загальних засад;теорії навчання;теорії виховання;управління навчальним закладом.Всього педагогічних наук близько 20.

4.Розвиток матеріальної і духовної культури суспільства зумовлював необхідність появи нової педагогічної системи формувався ідеал нової особистості-людина що спроможна вирішувати реальні завдання і водночас сприймати і осмислювати навколишній світ. Необхідна була систематизація , структурування педагогічних знань, які до цього існували у вигляді народного досвіду виховання і навчання окремих педагогічних ідей. Особливого розвиту культурні наукової. думки соц.-економ. Чинників зумовило розвиток педагогіки від примітивних спостережень за фактами до вироблення наукової теорії виховання і навчання, розкриття законів і принципів формування особистості. Поява наукової теорії повязується з Я.А Коменський. Я.А.Коменський (1592-1670) основоположник науки – геній чеського народу – великий словянський педагог. Його теорія виникла на основі діяльності братських шкіл. Він перший обґрунтував людину як вище творіння Бога, а мета її життя духовне самовдосконалення. Метою Коменського була загальна освіта: «учіть всех, учіть всему, легко і основательно». Він намагався обґрунтувати мету і засоби освітнього процесу прагнув створити велику дидактику, тобто розробити питання не тільки викладання а й формування особистості.Педагогічна концепція була частиною його плану влаштування людського суспільства на засадах істини добра краси і гармонії. Свої погляди на перетворення суспільних відносин досконалення існуючого суспільства мислитель виклав у праці «загальна порада про впраплення справ людських. Умовою загального вдосконалення вважає вправленя в трьох галузях : освіті релігії та політиці. Центральним була освіта.Зміст виховання педагог окреслював розумовим вихованням (пізнання себе і навколишнього світу), моральним нихованням (володіння собою), релігійним вихованням (віра в Бога). Гуманізм педагогіки Я.А. Коменського позначився на його думках про методи виховання: педагог називає особистий приклад, повчання, вправи, змагання, заохочення. Рішуче заперечуючи тілесні покарання й погані успіхи в навчанні, він допускає їх у тих випадках, коли учні навмисно і систематично порушували релігійні канони і традиції, традиції моральні заповіді. Проте це була була крайня і найжорсткіша міра покарання.Я.А. Коменський уперше вчив учителів навчати. Він був переконаний, що «із кожної дитини можна зробити людину», якщо школа буде «майстернею гуманності, людяності». Його назвали «вчителем учителів», як пізніше А. Дістервега — «вчителем німецьких учителів», К.Д. Ушинського — «вчителем українських і російських учителів». Як бачимо, в кожній країні був свій Коменський.Слід визнати, що Я.А. Коменський надзвичайно сучасний педагог-мислитель. Він стояв біля витоків автономізації педагогіки як окремої науки. Йому належить заслуга привнесення в педагогічну думку кардинально нових ідей, які після цього педагогічна наука розробляла століттями. Я.А. Коменський створив струнку систему загальної освіти. Він порушив питання про відповідність ступенів освіти вікові людини, про загальнодержавну школу, про навчання рідною мовою, про поєднання гуманітарної та науково-технічної освіти.За своїми поглядами, демократичними і гуманістичними переконаннями, за здійсненими проектами й тими, що ще й нині існують як ідеал, Я.А. Коменський стояв далеко попереду сво(ї епохи. Власне тому він близький і зрозумілий нам сьогодні.Я.А. Коменський висунув ідею материнської школи і розробив посібник дошкільного виховання «Материнська школа». У кожному населеному пункті для дітей 6-12років були створені школи рідної мови. Для найобдарованіших юнаків 12-18р. були створені латинські школи або гімназії. Для людей змужнілого віку 18-24р. у великих містах повинні бути академії де вивчають медицину, юридичну богословському фак. 5.На сучасному етапі головна мета виховання вищн. в нац. доктрині освіти (набуття молодим поколінням соц. досвіду успадкування надбань українського народу досягнення висткої культури формування особистісних рис громадянина україни, розвиток духовної, фізичної досконалості моральної художньо-етичної, трудової екологічної культури).Чинниками досягнення мети виховання є:1 збоку вчителя повага до кожної особистості дитини2 віра в себе і дитину3 увага до дитини у спілкуванні4 фізіологізм у роботі5 опора на позитивне у дитині6 педагогічний такт 7 закріплення у дитині позитивного і формуванні в них нових рис8 не порівнювати дітей

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат