На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Історія економіки та економічної думки

Реферати > Економічна теорія > Історія економіки та економічної думки

Дж. Б. Кларк не обійшов увагою і процес монополізації капіталістичної економіки. Монополія має місце тоді, стверджував він, коли наявний одноосібний контроль на ринком. Такий випадок є винятковим, а тому монополію Кларк трактує як тимчасове явище – і визначає як засіб грабунку суспільства та гальмування прогресу.

Фізіократизм виражав інтереси великого капіталістичного фермерства. Нейтральними ідеями теорії фізіократії були такі: економічні закони мають природний характер (тобто зрозумілі кожному), і відхилення від них призводить до порушення процесу виробництва; джерелом багатства є сфера виробництва матеріальних благ – насамперед землеробство. Тільки землеробство є продуктивним , оскільки при цьому працюють природа і земля.

Фізіократи проаналізували речовинні складові капіталу, розрізняючи « щорічні аванси», річні витрати і « первинні аванси», які становлять фонд організації землеробського господарства і витрачаються відразу на багато років уперед. «Первісні аванси» (витрати на землеробське облаштування) відповідають основному капіталу, а « щорічні аванси» ( щорічні витрати на сільськогосподарське виробництво) – оборотному капіталу.

Гроші не зараховувалися до жодного з видів авансів. Для фізіократів не було поняття грошового капіталу , вони стверджували, що гроші самі по собі безплідні, і визнавали лише одну функцію грошей – як «засіб обігу». Нагромадження грошей вважали шкідливим, оскільки воно вилучає гроші з обороту і позбавляє їх єдиної корисної функції – слугувати обміну товарів.

Школа фізіократів виступила з різкою критикою меркантилізму. Вона відкинула помилкове тлумачення його концепції про те, що єдиною формою багатства є золото, а його джерелом – зовнішня торгівля. Фізіократи вважали, що багатство складається із споживних вартостей. Грошам відводилась роль посередника в обігу. Джерело багатства вони вбачали у виробництві, а не у торгівлі, для якої характерний , на їх думку, тільки обмін рівних вартостей.

Заслуга фізіократів полягає у тому, що вони перенесли дослідження про походження додаткового продукту у сферу безпосереднього виробництва і тим самим заклали основи для аналізу капіталістичного виробництва.

Список використаної літератури

1. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Навч. посіб.– 3-тє вид., випр. – К.: Знання – Прес., 2002. – 514с.- (Вища освіта XXI століття).

2. Історія економічних учень: Підручник/Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін.; За ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. – К.:КНЕУ,2001. – 564с.

3. Мазурок П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях: Навч.посіб.-2-ге вид.,стер.-К.:Знання,2006.-477с.-(Вища освіта XXI століття).

4. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С., Ч.1; Ч.2: Загальна економічна теорія; Спеціальна економічна теорія. - К.: Ніка-Центр; Ельга, 2002. – 527 с.

5. Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248с.

6. Історія економічних учень: Підручник. Базилевич В.Д., Гайдай Т.В., Гражевська Н.І. та ін. / За ред. Проф. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1300 с. (Розділ 13).

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат