На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні методи психологічного дослідження

Реферати > Психологія > Основні методи психологічного дослідження

Гальтон вважав, що інтелект передається спадково. Та до сьогодні немає визначення поняття «інтелект»

Існують різні підходи до розуміння інтелекту:

- Інтелект – це здібність до навчання;

- Інтелект – це здібність оперувати абстрактними поняттями (Торндайк, Петерсон, Термен);

- Інтелект – здібність адаптуватися до нових умов (Піаже).

2. Тести успішності – застосовуються для визначення рівня знань/умінь, здобутих у певних галузях професійної діяльності або навчання. Як правило є груповими.

3. Тести здібностей – прогнозують рівень знань тв. Умінь, яких людина може досягнути за певних умов навчання або праці. Оцінюються за кількістю правильно виконаних завдань.

За змістом поділяються на:

- Загальних здібностей – здібностей, які виявляються у всіх випадках діяльності;

- Спеціальних здібностей – художні, математичні, технічні тощо.

4. Тести особистості – спрямовані на оцінку емоційно-вольових компонентів психічної діяльності, взаємин, мотивів, інтересів, емоційної та вольової сфери, особливостей поведінки.

Форми психологічного тестування:

· Індивідуальні – взаємодія дослідника та досліджуваного один на один.

Переваги –можливість спостерігання за жестами, мімікою, висловлюваннями респондента; зміни тестів.

Недоліки – вимагають багато часу, неекономні.

· Групові – робота з великою кількістю людей одночасно.

Перевага – однорідність умов проведення.

Недолік – неможливість встановлення взаєморозуміння з досліджуваними.

Методика тестування може бути поділена на три етапи:

1) вибір тесту (зумовлений метою тестування та ступенем достовірності й надійності тесту);

2) його проведення (обумовлюється інструкцією до тесту);

3) інтерпретація результатів (визначається системою теоретичних припущень відносно предмета тестування).

Як висновок можна сказати, що отримання наукових знань про таке складне явище яким є психіка, значною мірою залежить від підходу дослідника до об’єкта пізнання. Цей підхід визначається системою методологічних засад, або принципів. Психологія має в своєму розпорядженні широкий арсенал методів активного дослідження, пізнання та впливу на психіку людини, щоб допомогти їй у складних умовах нинішнього напруженого динамічного життя. В психологічних дослідження використовуються чотири групи методів, які відповідають певним етапам дослідження: організаційні; емпіричні; методи обробки даних; інтерпретаційні методи. Кожна група має своє призначення для організації та проведення пошукової діяльності, а використання їх в комплексі забезпечує виконання мети та завдань психологічного дослідження. В ході збору інформації найбільш широко застосовуються такі емпіричні методи як спостереження, бесіда, анкетування, тестування, психологічний експеримент. Як правило, з ними пов’язується розуміння методичних засад психології, однак дуже важливе значення має також методи обробки і інтерпретації результатів, які надають смислового та логічного змісту для зібраної інформації.

Зміст:

Назва Сторінка

· Спостереження 1

· Експеримент 3

· Методи опитування – інтерв’ю, анкетування, бесіда 4

· Діагностичні методи – тести 8

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат